لیست قیمت روغن ماساژ های تولیدی بر اساس لیتر مناسب برای سالن های ماساژ و اسپااسطوخدوس لیترى 100000تومان
گل سرخ 100000تومان
بابونه 95000
رزمارى 95000
زیره سیاه 95000
رازیانه 95000
نعنا فلفلى 95000
اکالیپتوس 95000
زنیان 95000
بنفشه 140000
پرتقال 100000
دارچین 95000
زنجبیل 95000
بهلیمو 95000
نار ... ل 45000
سیاه دانه 110000
بادام تلخ و شیرین 160000

بهار نارنج 95000

هویج 95000

تلفن هماهن ... : 09198480800