انواع ماساژ ورزشی

امروزه ماساژ ورزشی جزء لاینفک برنامه ورزشی ورزشکاران است که به رسیدن به موفقیت های جهانی و المپیک فکر می کنند . هر روز که می گذرد به این امر بیشتر واقف می شوند که رسیدن به موفقیت تنها در گرو انجام فعالیت های ورزشی نیست بلکه آماد ... روحی و هیجانی در کنار آماد ... جسمی برای موفقیت لازم است و از سویی پیش ... ری از صدمات ورزشی هم از ارکان رسیدن به پیروزی است.

تعریف ماساژ

یک سری حرکات به کمک دست که به بافت های نرم بدن اعمال می شود و می تواند روی دستگاهای عصبی،گردش خون موضعی تاثیرات درمانی داشته باشد.در تعریفی دیگر می توان گفت:حرکات منظم و اصولی روی بافت های بدن که تاثیرات خاصی روی دستگاهای عصبی و عضلانی،گردش خون می گذارد.

بسیاری از مربیان ،ورزشکاران و پزشکان ورزشی اعتقاد دارند که ماساژ می تواند چندین مزایا را در بدن ایجاد نماید .از قبیل افزایش در جریان خون ، کاهش تنش عضلانی و تحریک پذیری عصبی ، افزایش احساس سلامتی ، ماساژمی تواند فشار میکانیکی ایجاد نماید که این فشار به افزایش جریان خون کمک نماید.بطور کلی ماساژ خواص آرامش بخش و تحریک کنند ... دارد ، و به موجب آن یک عامل بلقوه درعملکرد مفید برخی رویدادهای مختلف می باشد به طور مثال ماساژ اکثر اوقات پیش از فعالیت ورزشی به عنوان وسیله ای برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار می ... رد.

مکانیزم های پیشنهاد شده برای اثرات سودمند ماساژ در چهار سطح طبقه بندی شده است:

بیومکانیکی: یکی از عواملی که به نظر می آید ماساژ بر عملکرد مفید باشد از طریق بهبود در هماهن ... تاندونی عضلانی می باشد.

عصبی: کاهش در تحریک عصبی عضلانی ، کاهش درد و کاهش کوفت ... عضلانی.

فیزیولوژیکی: پاسخ های فیزیولوژیکی شامل افزایش درجه حرارت پوست و عضله ، کاهش سطح هورمون های استرس ( کورتیزول) افزایش فعالیت پاراسمپاتیک، کاهش در فشارهای فیزیولوژیکی.

روانی: اثرات روانی شامل کاهش در اضطراب و افزایش آرامش می باشد. تمام این پاسخ ها به طور کلی دل ... بر اجرا دارند.

انواع ماساژ ورزشی

  • effleurage

  • pétrissage

  • friction

  • tapotement

  • vibration

۱-effleurage

شامل حرکات دست یا قسمت های از آن روی منطقه وسیعی از بدن است.الف) استروک سطحی.ب) استروک عمقی

اثرات

۱- تسریع جریان لنف

۲- تسریع جریان خون به طرف قلب

۳- کشیده شدن بافت های زیر جلدی

۴- افزایش جریان خون پوست

۵- تحریک ... رنده های فشاری و لمسی آن در پوست

۲-pétrissage

شامل گرفتن و رها ... مکرر بافت با یک یا هر دو دست است.هدف این ماساژ کشش بافت های کوتاه شده با شل ... بافت های لیفی و کمک به جریان خون وریدی و لنفی است.

موارد استفاده

۱-کشش عضلات و بافت های کوتاه شده

۲-دفع مواد ناشی از سوخت سازعضله به دنبال بی حرکتی

۳-افزایش گردش خون

۴-اثر آرام بخش به شرطی که به صورت آهسته و ریتمیک باشد.

۵-تسکین درد های مزمن زمانی که حساسیت و درد عضلانی همراه با در ... ری مفصل است.

۳-friction

فشار عمقی و اصطکاکی،استفاده از حرکات مدور با شست دست و آرنج یا هر وسیله تجاری دیگر.سایش عرضی،کشیده شدن شست دست یا انگشتان در جهت مخالف هم بروی بدن.

۴-tapotement

حرکات کوتاه سریع و جهشی تمام دست یا هر دو دست به تناوب بدن است که می تواند به صورت ضربه ای یا لرزشی بکار رود.

هاکینگ:در حالی که دست ها و انگشتان ریل ... هستند با کنار داخلی دست ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود.

کوپینگ:شست و سایر انگشت ها طوری کنار هم قرار گرفتند که سطحی مقعر بسازند ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود.

اسلاپینگ:در حالی که انگشت ها باز و دور از هم قرار دارند ضربات به طور ملایم (با انگشتان ) به بدن وارد می شود.

یتینگ:دست ها به صورت نیمه مشت نیمه بسته هستند ضرباتی به بدن وارد می شود.

پنیمنت:ح ... نیشگون گرفتن ملایم سریع و متناوب است.

تیپینگ:با نوک انگشتان ضربات متوالی به بدن وارد می شود.

۵-vibration

لرزش های تند و سریع ،باعث افزایش جریان خون و ایجاد تقویت بافت بدن ،با استفاده از وسایل مکانیکی.

جهت ... ب اطلاعات بیشتر در خصوص ماساژهای ورزشی و همچنین اخذ خدمات حرفه ای ماساژ در تهران لطفا تماس ب ... رید

تلفن : 09198480800

https://telegram.me/m ... agesadat