برگزارکنندگان: انجمن پیوند اعضای ایران، انجمن نفرولوژی ایران، انجمن بین المللی نفرولوژی (isn)، علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: 26 الی 29 اردیبهشت 1396
مکان برگزاری: شیراز، هتل بزرگ شیراز

همایش همزمان: شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند

سایت انجمن