برگزارکنندگان: انجمن نفرولوژی ایران، انجمن پیوند اعضای ایران، انجمن بین المللی نفرولوژی (isn)، علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: 26 الی 29 اردیبهشت 1396
مکان برگزاری: شیراز، هتل بزرگ شیراز

همایش همزمان: سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا

سایت انجمن