حسین علیه السلام : بادِروا بِصِحَّةِ الأجسامِ فی مُدَّةِ الأعمارِ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :در مدّت عمر ، در حفظ سلامت تن بکوشید .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200037

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللّه َ یُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَیِّرَهُ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :بر هیچ چشم مؤمنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200216

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : أنَا قَتیلُ العَبَرَةِ لایَذکُرُنی مُؤمِنٌ إلاّ استَعبَرَ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :من کشته اشکم ؛ هر مؤمنى مرا یاد کند ، اشکش روان شود .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200496

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : یا أُختاه لاتَنسینی فی نافِلَةِ اللَّیلِ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :اى خواهرم ! مرا در شب فراموش نکن .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200766

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : مَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ اللّه ُ فَوقَ أمانِیِّهِ و کِفایَتِهِ ؛ حدیث

حسین علیه السلام : هر که خدا را ، آن گونه که سزاوار او است ، بندگى کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200799

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : لاتَقولُوا بِألسِنَتِکُم ما یَنقُصُ عَن قَدرِ کُم ؛ حدیث

حسین علیه السلام :چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200800

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : إنَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اللّه ِ عَلَیکُم فَلاتَمَلُّوا النِّعَمَ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :نیاز مردم به شما از نعمت هاى خدا بر شما است ؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200801

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : مَن سَرَّهُ أن یُنسَأَ فی أَجَلِهِ و یُزادَ فی رِزقِهِ فَلیَصِلْ رَحِمَهُ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :هر که خوش دارد مرگش به تأخیر افتد و روزى اش افزون شود . با خویشانش پیوند برقرار کند .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200802

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : مِن عَلاماتِ أسبابِ الجَهلِ المُماراةُ لِغَیرِ أهلِ الفِکرِ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :از نشانه هاى نادانى ، جدل با بى فکران است .

مسیر این حدیث در کتابخانه:آینه یادها >حدیث شماره : 200803

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حسین علیه السلام : مَن طَلَبَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اللّه ِ وَکَلَهُ اللّه ُ إلَى النّاسِ ؛ حدیث

حسین علیه السلام :هرکه با خشم خدا ، خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند او را به مردم وامى گذارد .