به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز، کتابداران کتابخانه های عمومی ی خورمیز و سمسار عصمت آباد، با حضور در مهد آسمان، داستان های مربوط به حضرت رقیه(س) را قصه گویی د.

دهقان، مسئول کتابخانه سمسار، هدف از برگزاری این نشست را: شناخت بیشتر ک ن از حضرت رقیه(س)، آشنایی با فرزندان حسین(ع)، واقعه عاشورا و همچنین معرفی نمودن کتابهای مرتبط با سنین ک ن در رابطه با این موضوع بیان کرد.

لازم به ذکر است این برنامه با حضور 40 نفر از ک ن مهد و با حضور مربیان آن ها برگزار شد.