اندر حکایت ثبت نام در مدارس تی؛

/ وجوه سرگردان بدون حسابرسی مالی در ثبت نام مدارس

حکایت تلخی از وجود ناهنجاری بوده که چند سالی است در اداره مدارس تی ایجاد شده و ی هم دلسوز برطرف ش نیست.

صاحب نیوز– سید رسول زهرایی/ برای ثبت نام که به مدارس می روی، آن هم وقتی اولین بارت باشد در پایه ای ثبت نام می کنی؛ با انواع سد ها مواجه می شوی، از سد آبدارچی مدرسه شروع کن تا ناظم و مدیر ،جدیدا هم سدی به نام بازدید از منزل با هزینه اضافه شده است.

برای تهیه گزارش به چند مدرسه ابت رفتیم و انواع برخوردها را دیدیم برخوردهایی که گاها در شان شخصیت فرهنگی نبود.img13064907

در یکی از مدارس مدیرش حتی جواب سلام والدین را نمی داد و اگر از وی می پرسیدند شرایط ثبت نام چیست برای همین پاسخ دادن در ابتدا ۵۰۰۰ تومان وجه دریافت می کرد تحت عنوان احراز س ت در محدوده مدرسه!

ادامه مطلب