متن وصیت نامه شهید عباس عبداللهی

که قبل از سفر به کربلا نگاشته است.