میرحیدر رضوی مدیرکل امور مالیاتی روز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: اینگونه نیست که شرکت پتروشیمی ۴۵ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده واریز کرده باشد و سازمان امور مالیاتی مدعی شود که این مبلغ را پس نمی دهد.

وی یادآورشد: نخستین فراخوان دریافت ارزش افزوده امور مالیاتی مربوط به شرکت های دارنده کارت بازرگانی بود و دارندگان کارت بازرگانی که واردات و صادرات انجام می دادند، مشمول این موضوع می شدند.

رضوی اظهار کرد: پتروشیمی زنجان کارت بازرگانی دارد که سفید بوده و هیچ معامله ای با آن انجام نداده و هر نوع صادرات و واردات را از کارت بازرگانی اشخاص دیگری انجام داده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: شرکت پتروشیمی اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی داده است و مدعی است که با ید لوازم و م ومات، ۴۵ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است.

رضوی تاکید کرد: شرکت پتروشیمی ریالی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نکرده است و قصد استرداد مالیات بر ارزش افزوده ای را دارد که به دیگران برای ید کالا و مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرد