طبخ آش نذری همزمان با 28 صفردرشهرستان تفت

نذوراتی که بمناسبت رحلت عظیم الشان و ثبت اکبرش

حضرت حسن مجتبی ( علیه السلام ) دراغلب محله ها و روستاهای

این شهرستان طبخ می شود حدود یکصد تن آش نذری دراین روزدرمناطق

مختلف این شهرستان طبخ و بین مردم توزیع می شود