مشکلی که سالیان زیادی است مردم این کوچه با آن روبروهستند

حادثه خیزبودن ورودی این کوچه هم یکی از مشکلات آن است

اما پاسخ شهردارتفت : شهردار د اسخ به مشکلات منطقه کوچه

ابوریحان درمصاحبه با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود : ....