سلام، تا به حال حدیث شریف اء را خوندید؟

آیا تا به حال به این فکر کردید که چه ی داره این حدیث را روایت میکنه؟

آیا به این موضوع توجه کردید، اون ی که این حدیث را داره بیان میکنه، صحبت بین خداوند و جبرئیل را میشنوه؟

بله، اون ی که این حدیث شریف را روایت میکنه ی نیست جز وجود نازنین صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س).

فاطمه زهرایی(س) که مقامش از تمام انبیاء پیش از (ص) بالاتر است، چرا که بدون واسطه سخنان خداوند متعال را می شنوه.

آیا با داشتن این چنین دری ما نباید به شیعه بودن خود ببالیم و بر آن ف و مباهات کنیم.

شادی روح بی بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) صلوات

-----------------------------------------

مطالب مرتبط

حدیث اء به همراه ترجمه فارسی

فضیلت ذکر حدیث اء

پژوهشی دربارۀ حدیث ا

ترجمه حدیث شریف ا به صورت منظوم