حسین ساجدی نیا رییس پلیس تهران روز دوشنبه از ساماندهی و فعالیت هفت هزار ... نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت ایران خبر داد. به گفته این مقام انتظامی تهران، این هفت هزار ... نامحسوس درصورت مشاهده مواردی چون «مزاحمت برای نوامیس، آلود ... صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابان» آن را به پلیس گزارش می دهند. به گفته آقای ساجدی نیا این اقدام با فرستادن شماره ماشین خاطیان از طریق پیامک به مرکز پلیس امنیت اخلاقی انجام می شود و سپس از این افراد خواسته می شود به پلیس مراجعه کنند