22 بهمن امسال، انقلاب ی پایان چهل سالگی خود را جشن خواهد گرفت. نزدیک به همین تعداد سال است که مسعود رجوی سرکرده سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نیز از نزدیک شدن سرنگونی جمهوری ی ایران سخن می گوید، وعده می دهد، اب می شود و در آستانه یک جشن دیگر پیروزی انقلاب، بار دیگر وعده خود را تکرار می کند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند، بدون آنکه کوچک ترین رخدادی روی دهد.

امسال اما وضعیت متفاوت است، نه برای ایران، بلکه برای منافقین. این گروه که هنوز معلوم نیست چرا هیچ تصویر و خبری از او منتشر نمی شود و حتی بیانیه ها و اطلاعیه هایش، نباید با صدایش منتشر شود و افراد دیگری آن را می خوانند اخیرا وعده داده است که نظام تا پیش از 22 بهمن سال جاری سرنگون خواهد شد و اگر چنین اتفاقی نیفتاد هر که می خواهد می تواند از این گروه جدا شود!

این اظهار نظر بی مایه سرکرده منافقین پس از آن بیان شد که جان بولتون مشاور امنیت ملی فعلی ، سال گذشته که هنوز پست رسمی نداشت برای خوش داشت منافقین و از بابت هزینه ای که در مقابل سخنرانی خود در ویلپنت پاریس از رجوی دریافت کرده بود گفته بود که جمهوری ی نباید به چهل سالگی اش برسد.

رجوی نیز پس از آن با ذوق تمام و شتاب زده، 22 بهمن امسال را سال سرنگونی دانست و در وعده ای چالشی گفت که هر می خواهد از گروه جدا شود صبر کند تا اگر این وعده محقق نشود آن هنگام از گروه خارج شود. به نظر می رسد این وعده اکنون تبدیل به چالشی برای مسعود و شده است ؛ به خصوص آنکه حجم ریزش نیروها در این گروه از زمانی که وارد آلبانی شدند به شدت در حال افزایش است و طبق آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود 120 نفر از اعضای این گروه در حال حاضر در کمپ های پناهندگی این کمیساریا در این کشور هستند. بسیاری دیگر نیز پیش از این موفق به فرار به سایر کشورهای اروپایی شده بودند.

از همین رو و برای کم شدن از فشارها و همچنین س وش گذاشتن بر وعده احساسی و شتاب زده و بدون منطق رجوی، اکنون عبارت «زمان سرنگونی» را به «ورود به دوران سرنگونی» تغییر داده اند تا به گمان خود مانع از بی آبرویی مجدد سرکردگان فرقه شوند.

در هر صورت، برای اعضای مترصد فرصت این گروه در حال کوچک تر شدن، بازی سرکردگان با کلمات بی تأثیر است و ورود انقلاب ی به چهل و یکمین سالگرد پیروزی و محقق نشدن وعده رجوی برای سرنگونی، به معنای آغاز موج جدید انتقادات و ن یتی درون گروهی و وج بی رویه و بی سابقه از این گروه خواهد بود. تردیدی نیست که از نیمه های زمستان امسال می توان شاهد تحولات جدی در بدنه گرو منافقین باشیم؛ تحولاتی که می شود آن را به مثابه تسریع در روند فروپاشی سریع گرو تروریستی منافقین و همچنین پرریزش ترین دوران در حیات این گروه بدانیم.