مسافرنامه

حضور دائمی ... اسپرت ها در باکو

شاید بتوان به جرات باکو را سرزمین موعود ماشین پرستان دانست، نمایشگاههای داِئمی لامبور ... نی،فراری ،استون مارتین ، بنتلی و مرسدس بنزگواه واقعی این ادعاست.

کیفیت بی نظیر خیابان های شهر هر روز و هر شب شاهد خود نمایی فرزندان غول های ماشین سازی دنیاست.

به جرات می توان مدعی بود حتی در بسیاری از شهر ها ی اروپایی که خود زادگاه این غول های ... اسپرت هستند نیز کمتر رن ... از حضور آنها در خیابان ها دیده می شود.

اما بشخصه خودروهایی از قبیل بوگاتی ویرون،لامبر ... نی ،فراری، آستین مارتین را به کثرت درخیابان های این شهر مشاهده کرده ام.

فراری استور باکو

فراری استور

فراری باکو

فراری فرمول یک

نمایشگاه بنتلی باکو

نمایشگاه بنتلی

نمایشگاه لامبور ... نی باکو

لامبور ... نی باکو

لامبور ... نی باکو

نمایشگاه آستون مارتین باکو

آستون مارتین باکو

نمایشگاه بنتلی باکو

بنتلی باکو

مسافرنامه