گناه و مکروهات رو ترک کنم روزی خودش میاد

راضی نگه داشتن پدر و مادر

- بی احترامی بهشون نکنم- پشت سرشون حرف نزنم - بهشون داد نزنم

بیدار موندن بین الطلوعین

+ هر روز خدا میخواد روزیمو بده ولی موقع تقسیم روزی خو دم پس روزی بهم تعلق نمیگیره چون اون موقع خوابم پس چجور توقع دارم که پرروزی باشم ؟

--- دعاها و اعمال روزی رو زیاد میکنن ولی تاوقتی که سرراهشون موانعی گذاشتم هرچقدرم که دعای افزایش روزی و ... بخونم تاثیر نمیزاره ابتدا باید موانع رو بردارم که دراین صورت حتی بدون دعاهم خودبخود ممکنه روزی زیادی بهم برسه پس تا موانع باشه هرچقدرم که اعمال افزایش روزی انجام بدم تاثیری نداره

مثلا یکی از موانع خو دن توی بین الطلوعینه که این مانعو خودم با بی تدبیری برای خودم ایجاد و نمیزارم روزی بهم برسه

خداوند رزق وروزی تمام مخلوقاتش را تکفل نموده است فرقی نمی کند کافر باشد یا مؤمن نیکو کار باشد یا بدکار،وبرکات فقط از آن ی است که صبح زود بیدار می شود.

1

واقعا امروز چه کار مفیدی که انتظار دارم روزی هم بگیرم ؟

صدقه دادن