شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

قانلاری گتمز هدره استقبال ازشعر کریمی = وگریزبه حضرت علی اکبر

اثر خو ن (از کریمی) و یادگاری

=================

=========

قا نلار ی گتمز هدر ه جو ش الییور
ییغیشو ب سیل او لی هر شعله نی خا مو ش الییور

او جا تکبیردئسو ن کیم سو زو مه گو ش الییور

باده عشقی بو گو ن عشقیله کیم نو ش الییور
-----------

احسن احسن بیله بیر رتبه شا یا ن او لماز
قانینه قیمتده چا تا ن قا ن او لماز
گر شهید او لما سا ایرا نیمیز ایرا ن او لماز
بو گو زل قا نلاراگر آ خما سا قر آ ن او لماز
شجر وحد تی ا یرا ند ا اکن قا نلار دی
قا ن ایچن قو د لار ی زنجیر ه چکن قانلا ر دی
------------

قا ن نه قدر چوخ آخا قدر ت چو خا لار
کیم شهید او لسا دین او سته آدی پا یند ه قا لار
هر شهید الها مینی حضر ت مهد ید ن آلار
جا ن وئر ن وقته ده حتی آ قا سین یا ده سا لار
کو ه صحرا ده آ چا ن لاله شهیدین قا نی دور
چهر ه گلد ه او لا ژا له شهیدین قا نی دور
-----------

پر چم فرقه ظللامی یخان قان او لا جاخ
اوچ ابر قدرتی ناکام قو یان قان او لاجاخ
ی غاصب ایامی یوران قان او لا جاخ
دنیادا بد نامی یخا ن قا ن او لاجاخ
کشو ر ا یرا نی رضو ا ن ا لیین قا نلاردی
کا خ مز دو لار ی ویر ا ن ا لیین قا نلاردی
-----------

جا ن طا ها و علی جا نی حسینو ن جا نید ی
و دینی ائد ن زند ه حسینو ن قا نید ی
جان عالملر حسینو ن آدینین قر با نیدی
بوحسین کیمدی بو نی آدم ازلده تانیدی
سنگر دیند ه شهید ن قا نی یکتا قا نید ی
کر بلا نی یتو ر ن رتبه یه طا ها قا نید ی
-----------

ی احد و خیبر و هم بدر و حنین
خند ق و جنگ تبو ک و جمل و هم صفین
ا کد یلر ریشه ا سلا می او مر د ا ن متین
صو راسووئر دی هما ن ریشیه قا نیله حسین
بو حسینو ن جا نی قر انیله جا نید ی
او هما ن ریشیه سو بلی حسینو ن قا نید ی
----------

وئر مه سا خ گر سو گله قا نیله خندا ن او لاجا خ
بو شلا سا خ وحدتی خا ئنلر ه مید ان او لا جا خ
نه مسا جد نه منا بر نه ده قر آ ن او لا جا خ
نه مراجع – نه مقلد – نه-مسلما ن او لا جا خ
بو شها دت بلی نعمتد ی قا نا ن لاز مد ی
اسلا ما دینه فقط قلبی یا نا ن لا زمد ی
----------

دین بنا سی توکو لو ب قا نیله قا ن سا خلییا خ
انقلا ب و طنی نسل جو ا ن سا خلییا جا خ
ملک ایر ا نی خد او ند جها ن سا خلیا جا خ
بو گو زل نهضتی تا ریخ نشا ن سا خلییا جا خ
اولین نهضته سر ما یه حسینو ن قا نیدور
ملک ایرا نه ا و لا ن پا یه حسینو ن قا نید ور
--------

آدینی شبعه قو یا ن میل ایله مز هر طر فه
قا نلی مکتب بیز ی آگا ه ائدیب عا لی هد فه
خو شد ی ننگین یا شما قدا ن ئولو م اهل شر فه
اگمر و خ با ش د ا خی هر بی شر فه نا خلفه
وئر مه دی با شین بد حجا لار با ش آ چا
گله پر واز ه بیر عده خیا با نلار دا او چا

------------

نین قا نی زینتد ی وطن تو پر اقینا
بو قا نین قطر ه سی بیر لا له دی دینین با غینا
تو کو لن گو ز یا شی چو ن ژ اله دی گل یا پرا قینا
نین آدی قند یلید ی عر شین طا غینا
جا ن سیز ه قر با ن او لا فدیه قرآن
زنده دور ه کیمی سیز د ن آخا قا ن
---------

اوچ ابرقدرت الان دنیادا طغیان الییر

یمنیله عراقی گور نجه ویران الییر

او للارآل سعود جانینی قربان الییر

غاصب و و تکفیر گنه جولان الییر

سن خیال ایلمه اول ی فاتح چیخاجاخ

او نیدا آند اولا اللاهه بو قانلار ییخاجاخ

-----------

ی باخما بیر عده بو جهاندا یئکئدیب

او سعودی لعین دور اونی حتی کو کئدیب

فکر ایله فتنه شرّ ی بو جهتندا کیم اکیب

یمنیله عراقی خاک و خو نا کیمدی چکیب

حیوانیدی ترسو مثلی موش کیمی

دنلییر لشگر عاشور اونی قو ش کیمی

---------------

او حسینی که بیزه نهضتی الگو ساریلار

او نو ن عا شورا سینی درک ائدن انسان آریلار

درسین ایراندا جوانلار علی اکبردن آلار

بو محر مده نه لر واردی هامی مات قالار

علتی واردی ا ونون آدی ایله زنده قالوب

مین نئچه ایلدی اونون نهضتی پاینده قالوب

-------------

تعارف ایلردی حسین جانیزی سالمون خطره

بیربه بیر او للارین احواللارین الدی نظره

راضی اولمام دئدی من کیمسه ای دو سون ضرره

ایلرم تنها قناعت بو بالام صو د امره

اما اکبر که گلوب اذن او سروردن آلا

دئدی گئت تاپشو رورام من سنی اللاهه بالا

-------------

ایلدی فدیه حسین دینه ازل اکبرینی

سو رادان یو للادی بیر بیر او قالان لشگرینی

عو نیله فضلینی عباس علم پر ورینی

یادگار او حسن مجتبا نی –جعفرینی

شجر وحدتی اوللاردای بو عالمده اکن

بو عزا دار لری کو چه و با زاره چکن

----------

الغرض گتدی علی فدیه جانان اولدی

بلی میدانیده او گل کیمی خندان اولدی

گلدی بالینینه مولا اورگی قان اولدی

دئدی شکر اللاها اکبر دینه قربان اولدی

اکبریم گلدی خدایا سن اوزون اصغره باخ

حر مله تیری دگن وقتیده اول حنجره باخ

-----------

گتدی اخیامه عبا اچره حسین اکبرینی

سسلو ب اوّلده هرایه آقا غم پر ورینی

باجیسی زینبیله بیرده او سر لشگرینی

لدی گوردی گله بولمور اونو ن مادرینی

نئچه تن گتدی اونی خیمه سرادن گتوره

آنا نی تا بالانین نعشینین اوسته یتوره

------------

اکبرین گوردی عباده دئدی ایوای بالا وای

جان وئرن راه خداده دئدی ایوای بالاوای

ذبح اولان کوه مناده دئدی ایوای بالا وای

ای او لان اجری زیاده دئدی ایوای بالا وای

آرزوم واریدی چگنینده گئدم قبر ائوینه

گر ک حاکم ایلییم نفسیمی من صبر ائوینه

-----------

یا دگار ی دور آ دیم ا –قر آنه یارام
نه قدر واردی بو عمروم بو مرام او سته وارام
من کر یمی یا زا ن اشعا رید ن الهام آلارام
منه یدی هاردا او لا یاده سالارام

ئوزی رخصت وئر یب اشعارینی غر بال ایتدیم
او دی کی من او یازان اشعاری دنبال ایتدیم

برچسب ها : قانلاری گتمز هدره استقبال ازشعر کریمی = وگریزبه حضرت علی اکبر - حسینو ,دئدی , ,الییر ,کیمی ,اولدی ,دئدی ایوای ,ایوای بالا ,یمنیله عراقی
قانلاری گتمز هدره استقبال ازشعر کریمی = وگریزبه حضرت علی اکبر حسینو ,دئدی , ,الییر ,کیمی ,اولدی ,دئدی ایوای ,ایوای بالا ,یمنیله عراقی
منبع :
احوالات حضرت ام کلثوم در شب نوزدهم رمضان

احوالات حضرت ام کلثوم در شب نوزدهم رمضان

الهی بو لمورم نه وار آتامدان ال اوزنمورم

اورک دوشوب طلاطمه فراقینه دوزنمورم
اودور که یاشیم آخار

دالیجا لریم باخار

گئچن گجه نی افطارا آتام منه قوناقیدی
دئدیم نولیدی کاش آنام گوئرردیم ایندی ساغدی
الان منه یقین اولوب اوشب- شب فراقیدی
آناسی اولمویان قیزین عجیبه روزگاری وار

او گجه یاتمادی آتام دوروب عبادت ایلدی
گهی باخوب گویه گهی منیله صحبت ایلدی

گئدن زماندا مسجده منه وصییت ایلدی

دئدی بو آیرلیق قیزی سنی همیشه اغلادار

دئرردی که خبروئریب منه او ختم الا انبیا

عیان اولار بوکوفه ده صباح بیر بیوک بلا

بلا منیمکیدور اولار یتیم حسین و مجتبی

رضایم هر قضایه من بلادن ایتمرم فرار

الیکه ایستدی گئده قاپی اولوبدی مانعسی
گلوبدی مر غولار دیله اوجاتدیلار نوا سسی
دئر دیلر که گتمه ای یتیم و بیو ه لر ی

سن اولما سان یتیملر ی بو کوفه ده کیم آختارار

نئجه سالوب آتاسینی یولا بیر عارفان بولر
جهاندا اوز مسافرین اوزاق یولاسالان بولر

وداع ادیب بالا لارین ائویندن آریلان بولر

وصال یاری آختاران جهاندا هرزادین آتار

گلوب یتیشدی مسجده علی ولی کرد گار
اویاتدی قاتلین دئدی دورای ذلیل روزگار

اوقدر قالموری اولابوعرش و فرش اشگبار
بالالاریم قالار منیم یولومدا دائم انتظار

وئریب اذانی باشلادی ی میر مومنان

ر ی قوتاریب آقا اولوبدی سجدیه روان
ایکیمجی سجده دن دورا مرادی وئر مدی امان
ووروبدی زهرلی قلیج علینی ایتدی زخمدار

گتوردی شهر ه کوفه نی نوای وا علی سسی

سپردی باشه توپراقی اویئرده غملی شیعه سی
گلوب ابوالفضل ئولدوره اونا نجیب نا ی

حسن یوردی صبرایله دایان عزیز با وقار

-

علینی حمل قیلدیلر کلیم ایچینده منزله

یتشماقا اولار ائوه قالوردی آججا فاصله

کلیم ایچینده گوردیلر گلوبدی مرتضی دیله

قویون یئره اوزوم اولوم ائویمه ایمدی رهسپار

ام قویمویون منی بوحالدا زینبیم گورر

وفالی زینبی یقین بو محنت حتما ئولدورر

منی بوحالدا گورسه گر بالالاریم هراس ائدر

اورک دوام ایله مز اولار گر ایتسه آه و زار

آچوبلا رختخو نی او استراحت ایلسین

گئدیب طبیب گتوردیلر اونا طبابت ایلسین

باخوب یارا سینا دئدی د ئیون وصییت ایلسین

طبیب گر جواب ائده مریضده قالماز اختیار

دیله گتوردی بو سوزی او فاطمه یگانه سی

آنام اولیدی ساغ اگر شفا تاپاردی یاره سی

خدایا یوخدی زینبین الینده ایندی چاره سی

آتاسی دا آناسی تک اولور فدای کرد گار

-----

بو یادگاری نوکر گدای آستانه دی

بوشعری هدیه درگه ولایته بهانه دی

بوشعری یازدیران منه او صاحب زمانه دی

ولایت علی بیزه همیشه حصن دور حصار

----------------

برچسب ها : احوالات حضرت ام کلثوم در شب نوزدهم رمضان - اولار ,ایلسین ,بولر ,دیله ,ایلدی ,دئدی ,کلیم ایچینده ,نوزدهم رمضان ,احوالات حضرت
احوالات حضرت ام کلثوم در شب نوزدهم رمضان اولار ,ایلسین ,بولر ,دیله ,ایلدی ,دئدی ,کلیم ایچینده ,نوزدهم رمضان ,احوالات حضرت
منبع :
شب شهادت حضرت علی (ع) و وصیت حضرت به اعوانش و گریزبه تاسو عاو 8سال دفامقدس

(( یا علی مد د ))

جان بذل الیین و قتید ه سلطا ن ولا یت

او لا دینه بیر بیر او گجه ایلد ی دقت

آ نفسیند ه او لارا ایتد ی وصیعت

تقوا دن ئو لو نجه دئد ی سیزچکمیه سو ز ال

تقو ا نی و صییتد ه اما م ایلد ی عنو ان

من قا نه بو یا ند یم دئد ی زند ه قا لا قر آن

عمر و مد ه ولی ایلمه د یم حقلر ی کتما ن

با تد یم قا ناحق او سته من ا للاهین ا ئو یند ه

در حا ل نما ز سجد ه د ه محر ا ب یئر یند ه

چو ن چر خ جفا سیر ید ه تا پد ی ره کینه

د نیا ئو زی تار اولد ی شه بد ر حنینه

بیر حسر تیله با خد ی ا بو الفضل و ح

گو ردی ا ئله آ غلو ر هر ایکی نو ر دو عینی

عبا سه بو یو ردی سنه تا پشو ردو م حسینی

بو قا ردا شوون واربا شینو ن چوخلی بلا سی

بیر ده که بونو ن وار سفر کر ببلا سی

ظلمیله بو نون اوخلا نا جا ق د ا بالا سی

تنگ ایلر او گو ن عر صه نی قا ردا شیوا دو را ن

سن ایله گیلن جا نیو ی قا ردا شیو ا قر با ن

کلثو میله بیر ز ینبد ه ایتد ی نظار ه

خلو تد ه تو کر د یله او لار اشگین عذ ا ره

بیر سوز یا د ینا دو شد ی دئدی زینب زاره

فرمایش ائدیب آغلاما چوخ آغلیاجا قسان


لردن عذارینه اودم اشگی یاغوردی

گلدی اورگی درده ابوالفضلی چاغوردی

بو مطلبی غباسه اوردا بیوردی

دشمن سراغان گلسه ده سن گتمه ابوالفضل

قارداشیوی هیچ موقعده ترک ایتمه ابوالفضل

-------------

سسلوبدور حسینی دئدی چوخ سوزلر او زینه

گور دی آخوری گو ز لر ینون اشگی یو زینه

عبا سی چا غوردی با خ اما مین بو سو زینه

گتد ی دله بو کلمه نی او ل فا تح خیبر

عبا سه د ئد ی و ئر د یم حسینیه سنی نو کر

قارداشیون امر ینده اول ای صاحب وجدان

حتما سنه غبطه ا ئد ا جا ق کل شهیدا ن

دو رت معصو م اما م اوغلوم او په للر او قولو ند ا ن

من اول –حسن دو م –حسین عشقیده

چها رم د ه او پر قو لا ریو ی حضر ت سجا د

سن عا لمه مولا بو حسینیم سنه مو لا

یا دیند ا او غو ل بو سو زو می دا ئمی سا خلا

بیر گو ن و لی بو امر ی با لا ایتگیلن اجرا

د نیا نی سنه و ئر سه له ال چکمه حسیند ن

الا ن ا گیل او پ قا ر دا شوو ون بوردا الیند ن

عبا س علینین چیخا ها شا که سو زو ند ن

بو او پد ی الیند ن او ولی او پد ی گو زو ند ن

مو لا ده چا غو ردی او لار ین او پد ی او زو ند ن

تا پشو رد ی ابو الفضله او نی سر ور دورا ن

لا زم او لا گر ایله گیلن جا ن بو نا قربا ن

بو قا را شیو ون چکمیه سن ال ا تگیند ن

مین نا مه ا گر گلسه ده دشمن طر فیندن

دنیا نی سنه و ئرسله دو نمه هد فیند ن

اوغرو مدا نه قدری ا ئد سن خیر یله احسا ن

و اللا هی رضا اولما م حسین اولسا پر یشا ن

لبیک دئد ی امرینه عبا س دلا ور

قا ردا شینین ا و پد ی ا لینی بیرد ه او سرور

عر ض ایتد ی منی قاوسا د ا من گتمه ر م آ

نو کر او لا را م تا نفسیم وار د ی ح

سر با ز فد ا کار او لار ا م د ین مبینه

دنیاده منیم جانیم حسین روحیم حسین دور

طو فان او لا دریاده اگر نو حیم حسین دور

م ده ده هم مدرک و سرلو حیم حسین دور

بیر لحظه حسین او لما سا دنیام او لی زندا ن

مین دفعه ح بو جا نیم کاش او لا قر با ن

============

فسمت دوم

گچدی ایلر انو ب اولدی بلی تاسو عا

نقشه چکدیله حسیندن او لا عبا سی جدا

بیر اما ن نامه یازو ب شمره وئریلرآپارا

وئر ه عبا سه دئیه تر ک ایله او ز قار ا شیو ی

گل زیاد او غلی وئرر یا خشی سنین پا دا شیو ی

سا خلا مو شد ی ولی قلبنده علی صحبتینی

کر بلا ده الییه قا رداشینا خد متینی

شمر اما ن نا مه وئر یب گوردی او نو ن غیر تنی

نامه سین آلدی علی او غلی جیر یب لدی

وو ردی بیر سیلی یو زو ند ن او ر گین یا ره دی

دید ی اوسیلی دی بوکو چه ده وو ردوز نه نه مه

بو او مدرکدی که جیردو زحسنی سالد ی غمه

اللاهین لعنتی گلسو ن سنه قو م ظلمه

تلین او ستن نئجه من خیمه لر ه عز م الییو م

کا ش اجل درک ائله سین چار ه سیزم بس نئلییو م

الغرض بو لدو له قیزلاردا اما ن نا مه سوزو ن

آغلییو بدور هامی دو ردو لا اشگیله گو زو ن

خیمیه زینبه گلدی با لا لار سالد ی او زو ن

جان سو یله دیلر قو یما علمدار ی گئده

یا نو رو ق سو ز عطشدن بیز ه بیر چاره ائده

گلد ی شه خد متینه الده فتحنا علمی

امر ائدیب شاه ه وارید ی دیلده غمی

قو یما چو خ غصه لنه سو یلد ی قاردا ش حر می

بو لسه له سن گئدو سن آغلا شاجاخ اهل حرم

ئو لدویر زینب او زو ن گر قالا بی صا حب علم

دئد ی سن بیله خیال ایتمه منیم با رمده ه

سئو رم ها مو دا ن آرتوخ تر او لا یاره مده

ز ینیبیم آغلییا حتی او تورا ما تمد ه

دنیا نی وئرسله قارداش سنی تکرک ایله مر م

سند ن آریری سینا ا ئولسمد ه آقا سویله مر م

بیستیکم ده آتا م آ دیمی نو کر بو رو یو ب

شاه مردا ن منه سن سر وری یو رویوب

گتمر م بوقا پو دا ن ساقی کو ثر بورو یو ب

قاردا شو ن بو لمه منی بلکه دو زوندا ن یئمو شم

او زو می نو کر در بار سنه مولا د ئمو شم

را ضیم اولسون هدف او خلاراقولسو ز بد نیم

دشمن ایچره د رجه م او لمو یا ما فو ق منیم

صر صر ظلمیله گر سولسا بو چو لده چمنیم

وئر مه رم پر چمیو ی گردو شه قو للار یم حسین

گو زو مه او خ دئیه دشمن ه یو للاریم حسین

ولی الان قا پودان قاوسان اگر نو کر یو ی

لطف ائدیب سا خلا ما سان گر بو علم پرور یو ی

گنه با شیمدا ن علاو ه سئو رم اصغر یو ی

دا منین بو شلا مار ا م آند او لا اکبر جا نینا

گئدر م دو ز نجفه سا قی کو ثر یا نینا

دئیرم او غلو ن حسین قاو دی ابو الفضلی بابا

با شیم او ستن گو تو دی سایه او ل فضلی بابا

حتی دو تدو م اتگیندن من ایکی اللی با با

چاره سیز قالد یم الان چاره یو لی آچ یوزومه

آتما را م قارداشیمی گرگئچه اوخلار گو زو مه

گو ردی اول وضعی حسین سرور سا لارزما ن

وئر دی عباسه او رک من سنه سو یلو ب قر با ن

گیت گیله قیز لار ی آ را م ایله ای رو ح روان

آگهم سن منی تر ک ایله مه سن دنیا ده

عز تین معلو م او لار حتی سنین عقبا ده

سنه غبطه الییر ید ه کل

مرحبا سو یلو یر حتی سنه مر د ان خدا

ائدر او قو للاری اسبا ب شفا عت زهرا

اکبر ی اصغر ی کو ینده فدا ایلییر م

من سنی قارداشیم هممیشه دعا الییرم

================

قسمت سوم

عبا س دیدیگی سوزلره ا لحق عمل ایتد ی

قا ردا شی حسین گتد یگی یو لد ا ن او دا گتد ی

قو للا ی قلم اولد ی ایشی گو رهارا یتد ی

یو زدو ندئریب اخیا مه طرف سو یلدی قاردا ش

دشمن منه گل سن گورو زو ن نیلدی قا ردا ش

شا ه گلد ی ین باشین آغوشینه آلدی

گوردی که دو شو ب قو للاری آیری حالا قالد ی

فکره گئد یب اوند ا آ تا سین یا دینه سا لد ی

یو ز دو تد ی نجف سمتینه با حا لت گر یا ن

با خ کر ببلا یه با با جا نیم سنه قر با ن

اولد ه سیلو ب ه لنن قا نی و ندن

سو ندان اگیلو ب او پد ی ابو الفضلین ئوزو ند ن

بوکلمه نی جان اوسته سئوال ایتد ی او زو ند ن

یا سید ی یا مولا د ئیر دین منه هرآن

علت نه دی قاردا ش چا غوردو ن منی الان

عر ض ا تد ی سئو ا ل ایله برادرجان آنا مدا ن

اوغلوم دئد ی آغوشه آلوب او پد ی یارا مدا ن

قا ردا ش اودیکی سسلییرم من او زما ند ان

در گا هیز ه نو کر اوزومی منده بو لر دیم

نوکر لیقوما هم سئونوب ف الییرردیم

او غلوم منه وقتیکه خطا ب ایلد ی زهرا

گو ردو م که منی سئچمه د ی سیزدن او دل آرا

دیلد ن سئو نو ب من سنه قا رداش د ئد یم او ند ا

سیلی یئرینی گو ردوم او زونده غمه با تد یم

او زدر دیمی یا ددان دا خی بیر دفعه چیخا تد یم

پهلو سی ش ته دا یا نو ب ایند ی یا نیمد ا

ایکا ش گویرر دیم او نی سالم زما نیمد ا

اشراری چکر دیم قلجا من تو ا نیمد

فکر ایله مزیدیم قولوم اولسید ی قلمد ه

مشگ اوخلانو ب گرتو پرا قا دوشسید ی علمد ه

گلدو ن باشیم او سته علمو ن آل منی قو رتار

و ئر زینبه تحویل باجیمی ایله علمدار

حمل ایتمه خیامه منی قیزلا ر آ قا قورخار

گیت خیمه لره لنن مشگی آ پار سن

بو لسو نله که من سو گتیدیم قویما دی دشمن

بیر ده د ی رقیه ن یو لو ما با خمویا قاردا ش

او ندا ن خجل اولدوم او منی گو رمو یه ایکاش

مشگیمده سویوخ واردی ومده ولی قانیا ش

بو مطلبی مند ن سن او زو ن یا خشی بو لو رسن

اخیا مه گئد ن وقتی بو نی حتمی بویورسن

سو یله که رقیه عمو ن ا لقا نه بو یو ند ی

آ تدان که دو شوب تو پرا قین او ستو نده سو یو ندی

اوخ مشگه دئین وقه دئنن قلبی دویوندی

گر ایتمه سه با ور او بالا بو سوزه قا ردا ش

با خسو ن گتی بو قا نیله دو لمو ش گو زه قار دا ش

کا فر لر یله جنگ ایلد ی سگیزایل ایرا ن

رزمند ه لر ه یا رد ی سقا ی لب عطشا ن

تر کش دگو ب هر کیمسه اولار دی د ینه قر با ن

اول چو و یر د ی یو زو نی کر ببلایه

سو یلردی بیله سوزلر ینی میر هد ا یه

قر با نین او لو م من سنین ای حجت داور

قارداشون ابولفضله منی فر ض ایله نوکر

بو حالید ه گر گلمو یه سن سن با شیم ا و سته

ممکن دگی من جان وئرم ای شاه خجسته

شکو ه ایله مه م جسمیمی خمپا ره دا غوتسا

هجر یمده آنا م گو ز یا شی خون دیله قا تسا

حتی که منیم نعشیمی دشمن او تا آتسا

بیر جسمیکه قر آنه فدا او لسا نه خو شد ی

گلسن با شیم او سته بو یا رالار منه نو شد ی

من یادگارام عشقیم اولو ب نام ابو الفضل

ایلو بدی منی مست می جام ابو الفضل

بو شعریده حتی وئریب الها م ابو الفضل

الان گئدیر اویولدا م عان حرملر

عاجزدی اوایثاری یازا شعره قلملر

برچسب ها : شب شهادت حضرت علی (ع) و وصیت حضرت به اعوانش و گریزبه تاسو عاو 8سال دفامقدس - ,حسین ,ایله , ,دشمن ,ایتد ,ایله گیلن
شب شهادت حضرت علی (ع) و وصیت حضرت به اعوانش و گریزبه تاسو عاو 8سال دفامقدس ,حسین ,ایله , ,دشمن ,ایتد ,ایله گیلن
منبع :
ت یب بقی تو سط آل سعود - استقبال از اشعار کلامی

بسمه تعالی

استقبال از اشعار یا مهدی موعود = استا دکلامی زنجانی

هشتم شوال تاریخ1306که ت یب بقیع بوده و سالگر د جنگ احد

حضر ت حمزه سید ال تقریبا در این ایام میباشد با

هفتاد نفر که 4 نفر از مهاجرین و 64 نفر از انصاربودند

به درجه شهادت نایل و قبرآنان نیز ت یب و ویران

شده است واشاره به و وضع کنونی در دنیا و

و نا عد ی های ابر قدرت ها در حق مظلومین

==============

((طغیان او تی سو زنده دی یا مهدی موعو د))

((دل در دیله آکند ه دی یا مهد ی مو عو د))

((عالم قا پو ودا بنده دی یامهدی موعو د))

((والله گو زو مو ز سند ه دی یا مهد ی مو عو د))

((آزادلیقی عنوا ن ایلد ی دشمن مکار))

((ویرا نییه دو ندردی عر اقی او ستمکار))

((ت یب او لو نو ب سا مرا دا گنبد اخیار))

((وو رسو ن کمر یند ن او نو ن عبا س علمدار))

((احبا ب ها می شیو ند ه دی یا مهد ی موعو د))

((بو لمو له او لا ر چم آ زادی یخلماز))

((مین فتنه قو پا فا طمه او لاد ی یخیلماز))

((دشمن چا لیشو ر ییخسین او بنیا نی ییخیلماز))

((گنبد یخیلار عسگر ی و هادی یخلماز))

((دیللر سنیله زند ه د ی یا مهد ی مو عو د))

سو با غلادی شخم ایتدی حسین قبرینی اغیار

ویرا ن ایلد ی نئچه دفعه اول یئری اشرار

تجد ید بنا ایتدیله یا را ن فدا کار

ایندی گئدو ری هی گلو ری او ل یئر ه زوار

خا ئنلر ه پر و ند ه د ی یا مهد ی مو عو د

ایگا ش متو کّل گو ره او غملی دیاری

سفیا نیا نین هار دا قالو ب ایند ی مزاری

بیر قبر حسینیله - یز ید ه با خا سا ری

زوار حسین قبر ینه سیل تک او لی جار ی

شیعه بلی سا یه ند ه دی یا مهدی مو عو د

استو ر قلمیم نینوا احو الینی یازسو ن

یا شی آخور خا مه نین عنوانینی پوزسو ن

شیعه دوزه بولمور نجه سن تک آقا دو زسو ن

معصو م با لالار قا نینین ایچینده ه نئیه او زسو ن

مظلو م قا نی جو شند ه دی یا مهد ی مو عو د

فر عو نید ن عر ض ایلییو م شدّاد شقی دن

قضا فی دن- یا شا هیدن-صدا م دنی دن

یا سا مرادن- کر ببلادن- یا بقی دن

اذن ایستییورم سن کیمی فر زند علی دن

شمشیر علی سند ه دی یامهدی مو عو د

ت یب بقی مولا الان دوخسان ا یل او لدی

عشا ق و نون یا شی آخوب رود نیل اولدی

هر یئرده شعارگل آقا جان در دی بو ل اولدی

مظلو م قا نی بیرگو ن گو را جا قلارکه سیل اولدی

عالم سنین حکمو نده دی یامهد ی مو عو د

الله ائله سین رحمتینی حمزه یه بیر ده

یتمیش نفریلن او شهید او لد ی احدد ه

ویرا ن ا ئلییو بلر اولارین قبر لر یند ه

وها بیلر ه لعنتین الله ا ئده گوند ه

شیطا نه نما ینده دی یا مهد ی مو عو د

دورت مظلوم اما م قبر ی قالو ب گو ن قبا قیندا

قو یما زلا احبا نی دا یا نسون کنا ریندا

رو شن ائله سین شمعی اقلا روا قیندا

بی عور زه لر حتّی که وورا للار قو نا قیند ا

الله اوزی بیننده دی یا مهد ی مو عو د

مظلوملار ی قدر ت تا پا ظا لم سیخا جا قدور

ظالملر یده مظلو مو ن آهی یخا جا قدور

ظلم آبادائدن عد لیله بیر گو ن اوچاجا قدور

قدسیله عراقدا ندا او ظالم چیخا جا قدور

حق خنجر ی بر نده دی یا مهد ی مو عو د

ظلمونده گنه طغیا ن ائدرغا صب بی دین

نه حا له قالو ب کشور سور یه – فلسطین

سن ایله دعا یا بن الحسن هم سو ئله آمین

وها ب و یهو دین ه الله او زی نسلین

او للار سگ د یر ند ه دی یامهد ی مو عو د

بو آتشی که شعله نه لو ر ایندی جها ندا

آ تش دئمه قان دور جو شو ری شعله وو را ندا

مظلو م گو را جاخ ظلم ائد نو ن کا خی یا نا ندا

امدا د ایله ی آ قا سا خلا اما ندا

عالم سر سفر ه ند ه دی یا مهد ی مو عو د

بو قو م و ه او یهو داندا بتر دی

گو رن ایشلر بیزه اعلا ن خطر دی

درک ایلد ی بو مطلبی کیم اهل نظر دی

مر جا نه دو غو ب دا عشی عمر عاص پدردی

او للار هامی با ز نده ده ی یا مهد ی مو عو د

نسل او لری مو لا یئر اوزو ندن

وور تیریو له دشمن قر آن گو زوند ن

آلسام خبری من یمن او ضا سین او زو ند ن

گو زیا شی او لار فوری سنین جاری یو زو ند ن

غملر بلی ند ه دی یا مهد ی موعو د

چاتما ز هد فه هر کیم حقیقت یو لو ن آزسا

کن کن او زو نی ته ده گو رر هرقو یی قا زسا

الله پو زار احو الینی کیم مظلو می پو ز سا

شیعه قا نی تو پر اقه آخوب بو سو زی یا زسا

مظلو م آ هی کو بنده دی یامهد ی مو عو د

بیر عد ه ای اغفا ل او لو ب را هینی آ زدی

او ز قبر لر ین دنیا دا او للار اوزی قازدی

انسان دگی او للار هامو سی مثل قو را زدی

کیم رشدیه تای باشلادی اشعار ینی یازدی

عمری بویی شر منده دی یا مهدی مو عود

میلیاردیدا ن آر توخدی بو دنیاده مسلما ن

اسرا ئیل الیند ه نئیه عاجز دیله الان

وحد ت ایلسه د نیا دا گر تا بع قر آن

قد سیله عر اقی الییر ترک او

وحد ت او لا زیبند ه دی یا مهدی مو عو د

گل قو یما شمادتده بیز ی یو سف زهرا

دین دشمنی دنیاده ائدر گو ر نئجه غو غا

میلیارد مسلما ن ا ئدراو ل ظلمه تما شا

بعضی ده او اشراره کمک ایلییر حتّی

((دل در دیله آ کنده د ی یا مهد ی مو عو د))

فکر ایله مو یا خ صحنه ده دشمن دا ها یو خدی

ایتمز داخی ظلمونده جسارت دا اوقو خدی

تا شیعه که وار دشمنی قبو ل ایله چو خدی

مظلو م گو را جاخ ظالمی الله نئجه یخدی

تاریخ او زی گو یند ه دی یامهد ی مو عو د

لعنت او لا هر که نفاق اکدی گووتدی

مو لا نی ائو ینده او تودوب منز وی ایتدی

بوفتنه لر ی گو ن به گو ن او للار دی بو یوتدی

او رای سقیفه با شا - بو ایشلر ی گتدی

حق گو ن کیمی تا یند ه دی یا مهد ی مو عو د

سن گلسن آقاکیمسنه فتنه اکه بو لمز

هیچ کیم او زونی هیچ کیمه مو لا یئکه بو لمز

هر قدر ت او لا طو طئه بیرد ه توکه بو لمز

مظلو م قو زو نو ن قارنینی هیچ قو د سوکه بو لمز

مظلو م گنه در ماند ه دی یا مهد ی مو عو د

یو خ غیر ت وجدا ن آ قا جان قو م عر بد ه

مسئو لار ی دور باعث اصلی بو سببد ه

دین تعصبی یوخ زرده او ل نسل فهد ه

او للار ئو لی دور نعشیلر ی حتّی لحد ه

او للارا دئمم زند ه دی یا مهد ی مو عو د

بیر عده سنین گلما قیو ی سهل سا نا للار

افسو س اولارمطلبی چو ن تَر سه قا نا للار

چو خلار ید ا ظلم آ تشینه حتّی یا نا للار

بیر عده ده کتما ن ایلییو ب حقّی دا نا للار

کفّاره اولار بنده دی یا مهد ی مو عو د

ایلور او چ ابر قدر ت الا ن ظلمید ه طغیا ن

بیر عد ه اولار بی گنه او ز قانینه غلطان

قد سیله نجف کر ببلا ایلییر افغان

قلبی الییر او للارین احو الی پر یشا ن

دینی پایند ه دی یا مهد ی مو عو د

شمر یله زیاد او غلی وئر یب ا ل اله الان

– یمنیله عراقی ائده ویران

یو خ زره سعو دید ه آ قا وجدا ن وایمان

آ ل سعو دا لعنت ائده خالق منا ن

کمندینده دی یا مهد ی مو عو د

بیرعده ا ن عرب وار دی ذلیلدی

او للار ها مو سی غا صبه شیطا نه دخیلد ی

صم له اوبکم او لا را یا خشی دلیلدی

مظلو ملارا الله او زی هریئرده کفیلد ی

عشقین دل شیعه نده دی یا مهد ی مو عود

ده همدست او لو ب فر قه دو نان

تا ایلییلر او ل یئر یده خا کیله ی ان

زینبله رقیه یو لی مسدود دور الا ن

زا ئر لری آغلو ب سنی سسلله او زا خدا ن

گو ز لر ها می چاره ند ه ی یا مهدی مو عو د

الان او یمنده اولوری قان یئره جاری

کفّار ه مسلما ند ی گلو ب ایلوری یاری

پیس گو نلر ه سالسو ن او کثیف سلمانی تاری

ما در گو رور او غلی ئو لوری ایلوری زاری

امید به آ ینده دی یا مهدی مو عو د

عا شقلرین هرلحظه سنی یا ده سا لاللار

درد و غمیو ی شبعه لر ین جا نه آلا للار

فر ق ایلمز ئو ل یا دئیه سن قال دا قا لا دللار

هجر ا ن او تو نا اما که هممیشه یا نا للار

هجرا ن او تی سو زنده دی یا مهدی موعو د

گل شیعه لر ه لطف ایله ای محر م ا سرار

بو للارنه دئسه سو زلرینین او سته د ورا للار

بو للارکیمی او لماز سنه دوز یار و فادار

بو للار دو رائدن بنددلین فد یه دا دار

بو للار سنی جو ینده دی یا مهد ی مو عو د

معذ ور م آقا مند ه شهیدا ن آتا سیندا ن

گلمو ب چو خونون فدیه لر ی حق منا سیندا ن

چیخموب دورآنا لا را و لارین حتی یا سیندا ن

یا خموب با جیلاری الینه طو ی حنا سیندا ن

صدام جهنمده دی- یا مهدی مو عو د

عشاق سنی آختارور ی دشت ودمنده

میلیونلار او لی عا شقین حتّی بو وطنده

جا ن فد یه ائد للر سنه یا مهد ی گلنده

شا عر دئمور م نو کر حساب ایت منی سنده

نقصان بو لو رم منده دی یامهدی مو عود

دم وئر دی منه حقّا او اشعا رکلامی

تبر یزدن او نا عر ض ائدور م مند ه سلامی

نه زنجا ن و تهرا ن - وار ایرا نید ه نا می

من یا دگار هیچ - بلکه تا نیللاراو نی ها می

تنها گو ز ی بیر سنده دی یا مهدی مو عو د

برچسب ها : ت یب بقی تو سط آل سعود - استقبال از اشعار کلامی - للار ,مهدی ,مظلو ,الله ,شیعه ,ایله ,مهدی موعو
ت یب بقی تو سط آل سعود - استقبال از اشعار کلامی للار ,مهدی ,مظلو ,الله ,شیعه ,ایله ,مهدی موعو
منبع :
هفت تیر- شهادت بهشتی و 72تن در دفتر حزب

بهشتی یک ملت بود =

در هفتم تیر سال 1360که به حز ب

بمب گذاشته بودند بهشتی و72 تن شهید شدند اسم

همه 72دوتن با مسئو لیتهایشان در شعر نوشته شده است

=================

ی- هفت تیر

ای او لا ن اسلا م یو لو ندا قا نینه غلطا ن بهشتی

یتمیش ایکی یا ریله دینه او لان قر با ن بهشتی

عا شیقیدوز سیز همیشه ین د ید ار ینه

خوش سیز ین احوالیزه گلدی سیزه مهما ن بهشتی

هفتم تیر سا ل آ تمیشدا او لو ب بو ا تفا ق

حزب جمهوری دفتر ین یخد ی نفا ق

دو شد ی دیو ان عالی کشو ر بوملتد ن او زا ق

ایچما قاجا م شهاد ت چو خ شتا ب ایتد ی بهشتی

آغلادی دیلدن اما م - ملت خطا ب ایتد ی بهشتی

شمع با شینده یا نو ب جا ن وئر دیلر پر وا نه لر

سید کا ظم – لر- چوخلی تعو یض زاده لر

ها شمی وطیبی-اسلا می تک آزا ده لر

بو ل پر وانه لر شمع آتشینده ی لار

کر بلا اوضا سینی ایر ا ندا یا ده سا لد یلار

لار ستا ندا ن اول مبارز با وفا مهد ی نصیر ی

وزارت درما ن و بهداریده ده معاون معیر ی

عبا س پور نیر و نین او لما زدی نظیری

قا نلاری آخد ی چو خا تد ی مملکتد ه وحد تی

در حقیقت بو شهید لر- دور او یا تد ی ملتی

شهر یز دن -سید رضا ی پا ک نژ اد

نجف آبا دان محمد- منتظر ی مرد را د

شهر نوردا ن نا طق نور ی شهید ین روحی شاد

شهر کددن استکی نا ئندن ئو لد ی نا ئنی

بو للار ین ئو لما قی خوار ایتد ی تما م خا ئنی

شهر یاری رود با را نین مجلسی

عبد الحمید مر د آگاه سر فراز ایتد ی طو سی

سو یلد ی اولسون گرک وضع بنی صدر برسی

خط دن ئو لو نجه او لما دی اصلا جدا

روا سا نیلن – رو ا قی ده - اولو ب دینه فدا

خوش زبانیلن -تر -بخشایشی-پور ولی

سر فراز –مهد ی نژ اد -بالابریله -دزفو لی

حاجیانیلن - سعادت -دفتر حزبین گلی

مهند س تو حید و -مو لا ئی - همیشه حق دئین

مالکی- عینی –درخشان – ی دیلد ن سئو ن

فیا ضبخشیله –جهانبخش – جهرمی و-پا کنژ اد

مهند س مو سی کلنتر- دشمن ظلم و فسا د

اول ارگرچه شهید قا لد ی او لار دا ن یا خشی آد

سر حد ی – عباس شاهو یله – عبا س حیدری

مد یر با نگ کشا ورز ی مهند س اکبر ی

حجت الا سلا م عما دالدین اودیندار شجا ع

سید جو اد شرافت- پیر و روح خد ا

درو داهلین قو ید ی گریا ن صادقی ایتدی وداع

او لد ی حق قا نی فدا اسلا مه دینه قر آ نا

تشیعینده بندر عبا س ا هلی گلد ی تهرا نا

معتمدی و-زما نی - لوا سا نی- عضد ی

بو للارین ی دی بلی یو للاری دوزدی

دین یو لونداما لکی فرما ندارین پاک قا نی سوزدی

دشمن قرآن گوروب تهرا نداگربو کار زشتی

بو لمد ی وار کشور ایرا نید ه مینلر بهشتی

هئیت یدّ ی نفردَ نید ی برا در ا کبر ی

شهر ساریده بو اصلا ح ایلد ی چو خ یئر لر ی

مهد ی امین زاد ه نین خندان اولوب گل پیکری

حجت ا لسلام والا- قا سمی مرد عمل

طو طئه قو یمو ب سالا سا رید ه افرا د دغل

کا ظم آ شتییا نینین یا زوم احو ا لینی

قا نیئیله ایتد ی امضاء نا مه اعما لینی

شهر زا بلد ن حسینی و ئردی دینه قا نینی

حجت السلام رحیمی -دین حاد قی

اند یمشد ن کا ظم دا نش – مشهد ن صا دقی

قندی دور تلگرا ف- تلفن و – پست

امینی و- مو سو ی و- حیدری – دو ست

اولمازالله لشگری بو ایشلر یله زره سست

اجار ه دارو- مجید ی –بو ایکی ایثار گر

تربت جا مدان – علی اکبر شهید ه ایت نظر

حزب رو حا نیت –مر د دلیرازاصفحا ن

حجت السلا م علی اکبر وئریب حق او سته جان

عضو دفترمرکز حز بید ی ا بر ا هیمییا ن

سید ف ا ّلد ین رحیمی-اولما دی حقد ن کنار

اسد اله زاد ه سویلر دی- بیزه اللا هد ی یار

بهشتی یتمیش ایکی یار ی او لو ب دینه فدا

سو یلد ی لبیک گلد و قجه اما میندن ندا

((یا دگاری ))شعرید ه گل ایلمه نفسَن جفا

د ار فا نید ن و داع ایلو ب عا رفین

آیت الله خا منه ای واردور یئر یند ه جا نشین

بوجما عت که گلو بلر بو عزیزان یا

سنده گل بیرقلبو ن آت او ل کر بلا صحرا

با خ ح بیر ده با خ سن با و فا سقا

داش دا او لسا آغلا دار کر ببلا نسگللری

ایسته اللا هدا ن او زی حل ایله سین مشگللر ی

برچسب ها : هفت تیر- شهادت بهشتی و 72تن در دفتر حزب - , ,بهشتی ,دینه ,شهید , ,یتمیش ایکی , بهشتی ,
هفت تیر- شهادت بهشتی و 72تن در دفتر حزب , ,بهشتی ,دینه ,شهید , ,یتمیش ایکی , بهشتی ,
منبع :
ارزش حجاب

(( ارزش حجاب ))
=================
ای حجا ب سیز ا نان حضرت زهرادن اوتان
سنی یوخدان یارادان خالق یکتادن اوتان
بی حجا ب مسجده یا مر ثیییه گتمه گیلن
گل او مسجده با تان قانینه مو لادن اوتان

=============

فا نی یه ایتمه فدا سن او بقا دنیا نی
بو بش اون گون قو تولارم عظمادن اوتان
یا زیلیر نامه اعما لیوه هر ایش گوروسن
م ی سال یادیوا عا لم عقبادن اوتان

اولموسان ا تا بع باخ اونو ن فر ما نینا
سنه قا نون گتورن حضرت طاهادن اوتان

او زون علاّمه حساب ایتمه گیلن دووشان فکر
زینت زن دور حجاب حفظ ایله زهرادن اوتان

قاش ون ایتمه نمایش بو خیا بانلاردا
اوغلونی فد یه وئرن مام دن اوتان

اوغلونون قبرینی مادروار الاندا تا نیمیر
ال گوتور بو عمل با طل و بیجادن اوتان

سنه زیبنده دگل توکلریوی گو ر سه د ئسن
نعشی ایتگین، یئری گمنام، غمی دریادن اوتان

دا نیشا ندا اوزووی زینبه هم غم بولوسن
لا اقل شرم ایله او زینب کبرادن اوتان

گر آدین فا طمه دور گئت او نی فو را عوض ایت
حیف دور فا طمه آدی گل ا و اسما دن اوتان

سن بشر سن سنه قرآن کیمی برنا مه گلیب
باخ اوبرنامیه عنوان اولان ا نشادن اوتان

و جا ز دوره سینی بو شلا اوخی قرآ نی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

دودی عینک- نئچه رنگ با شیله گور ستمه یوزون
اوزوه جلب ایلمه مردمی افشادن اوتان

حراجاقو یما گیلان میو ه ی گل ایله ایله حیا
ساتمان ارزان اوزوی جنت العلادان اوتان

ایله تانیرام فاطمه ف ایلر اونا
عبرت آل گل سنی تاری ایله حورادن اوتان

باخاجاقسان نئجه م گونی زهرا یوزونه
فاطمه دوتدی یو زون ایو ده کی اعمادن اوتان

نه جو ن دی گوروم واردی اوگون فاطمییه
اوردا رسوا اولاجاقسان بومعممادان اوتان

آج پیشیک چوخدی بوگون اوللارا ات گورسه تمه
سندن ال چکمز اولارگربه دو پادن اوتان

هله بوندان دا سالار پیس گونه مه واره سنی
دئمورم اولگیلا یو سف او زلیخادن اوتان

اورتوسن بیر اله چر شاب ایله بول برق یانور
اوتمه او ل چر شا بی باشلار داکی چادرادن اوتان

ایستو سن اوردا یوزون آغ اولا دوت بوردایوزون
یوزون آغ حتما اولار شر م ایله زهرا د ن اوتان

حجا بین حفظی سنه دنیا دا زینت ساییلیر
و وئر مه بو عزتی الدن باجی تقوادان اوتان

ریشه فسق و فسادین توخومون اکمه گیلن
اکمه اول تخملاری اکبرو لیلادان اوتان

بوجوانلاری نئیه دام بلایه سالوسان
گر مسلمان دگی سن باری ادان اوتان

واردی بیر سوزولی خجلت چکورم شعره یازام
قلمیمیم سویلوری یازما بو تمنادان اوتان

قا نجیخ ایت گورسگه گلسه چوخ ایت اطرافین آلار
ایت اولوب گورسگه گلمه بیله سو داد ن اوتان

یوخدی چون غیرت ارینده گزوسن لوت قیچیلان
با خما نا دا ن سو زو نه عا قل ودانا دن اوتان

تف اولا دنیا دا هرآن اریوین غیر تینه
اونی گر بولمو سن ار ایوده کی اعضادن اوتان

یاپیشور حتی الیندن سنه ده ف الییور
بیر نفر یوخدی دئیه گل بئله اوضادن اوتان

ارده گر اولماسا غیرت خانم آزاد دو لانار
ار دگول خوک دی، فکر ائله بو معنادن اوتان

یلیبدور کئبینین عقد گونی بیر نفره
بس بزنمه هامییا پیریله بر نادن او تان

صابرین شعرینی من شعریمه عنوان ایلدیم
یادگاری هلئه هئچ صا بر زیبا د ن اوتانبرچسب ها : ارزش حجاب - اوتان ,ایله ,ایتمه ,زلیخادن اوتان
ارزش حجاب اوتان ,ایله ,ایتمه ,زلیخادن اوتان
منبع :
ائدر ئوز عهدینه ایفا م عان حرم

ایثار م عان حرم
===========
ائدر اوز عهدینه ایفا مدا فعان حرم
اولوب زبان زد دنیا م عان حرم
اولاردی زینبه قربان ائدله جانلارین
ائدلله دشمنی رسوا م عان حرم
----------
خدا اولاری ائدر هر ایکی جهاندا عزیز
قلم یازا اولارین شانینی قالور عاجز
اولاردی و تکفیریله ائدلله سیز
اولوب هر عزته دارا م عان حرم
------------
دئیوبله جنگیده او خلانار دوشر قو للار
بو مطلبین بلی- معناسین عاقلان آنلار
ابو الفضین یولونی بلی طی ائدر اوللار
مقامه ن ایله تما شا مدا فعان حرم
------------
اولارا غبطه ائدر بو جهاندا عابدلر
او رتبیه یتیشه چوخ سئو له زاهد لر
عصر دئییر مر حبا مجا هدلر
بهشت دور سیزه ماوا مدا فعان حرم
---------
او یکه اونو ن یوخدی دینی وجدانی
ر اوباشی ایچر قانی سو کیمی جانی
اولوب عراقیله جنگ میدانی
وئررجوابلارین اوردا مدا فعان حرم
----------
ائدله ه بر عده فاسق امدادی
سعودی تغذیه ایلر او قوم بی دادی
اونون دالیندا دورانلاردی شمرون او لادی
اولو بلا حامی مولا م عان حرم
----------
دئمه او ه انسان اولار سگ هاردی
اولارا کیم کمگ ایلر اونون یئری ناردی
م عانه ولی جبهه ده خدا یاردی
ائدیبله حقیله سودا م عان حرم
------------
اولاردی زینب علیایه ایلیله کمک
اولاری ایستر حسین دیلدن اوغلی اکبر تک
منیم بو عر ضیمه سن بول خدا گل ایلمه شک
ائدله درده مداوا -م عان حرم
----------
م عان حرم کنز زهدو تقوادی
م عان حرم مر تبتده والادی
م عان حرم بلی بی مها وادی
ائدله دشمنی رسوا مدا فعان حرم
--------------
هر هانسی که ییخیلار یا ره لی تراب اوسته
گلر بفوری باشی اوسته شاه وارسته
قولاقینه بو یورار من حسینم آهسته
اولوبسوز عشقیده بینا مدا فعان حرم
-------------
او ی ییخیلارحتمی وار تیزی یا گجی
اولاردی طی ائدوری دنیادا اوراه کجی
شهادته نجه یتدی یا زانمورام حججی
او رکده قویمادی یارا م عان حرم
-----------
اونو ن کچیک بالاسی اودلانار فر اقیندا
مثال شمع یانار او آتا سراقیندا
م عان دایانوب ین قبا قیندا
ائدر اولاریلا دعوا م عان حرم
------------------
حججی لر قانی ظالملرین ائو ین یخاجاخ
عراقیدن -بلی دن اولار چیخاجاخ
اوکاخ ظلملر عدلین الیله تیر او چا جاخ
قالاجاخ عر صه ده اما م عان حرم
-----------
حججی تک یه منیم ئوزوم قربان
اوغیرته منیم آغزیمداکی سوزوم قربان
اونون صداقتینه بو ایکی وم قربان
وئریبله قانیلن امضاء م عان حرم
-------------
بیر عده قان سو یار ایرانیده ائدر طغیان
م عان حر م حقینه دئیر هذیان
بو گون اولاردی که ایلله نعمتی کفران
دئمزله جنگ ائدیر هاردا مدا فعان حرم
-----------
بو یادگاری جانی کاش اولا سیزه قربان
سیزین او ایثاریز ایرانی ایلیوب رضوان
سیزین اجا زه زیله شعری ایلورم پایان
ادیبدی طبعیمی گویا مدا فعان حرم

برچسب ها : ائدر ئوز عهدینه ایفا م عان حرم - م عان ,فعان ,ائدر ,ائدله ,حججی ,منیم ,عهدینه ایفا
ائدر ئوز عهدینه ایفا م عان حرم م عان ,فعان ,ائدر ,ائدله ,حججی ,منیم ,عهدینه ایفا
منبع :
ولادت هادی(ع)

ولادت اما م علی النقی(ع)

سلام اما م علی النقی تقی بالاسی

سلام منتخب ومر تضی- زکی- با لاسی

سلام او لا سنه بیزد ن او نو مجی یمیز

سلا م ابو الحسن ثا نی متقی با لاسی

جها نی او ن بش ذ ی الحجه ایلد ین گلشن

او لو بد ی شاد محبا ن - خواراهریمن

دئیلله شیعه لر یزمهدی گو ز لر یز رو شن

بوگو ن ولاد ت هادی اما م والادی

بوگون کرم قاپو سی شیعیان او چو ن وادی

عنا یت ایلد ی الله سنی تقی آ تا وا

دئیه لله حو ر و ملک مر حبا سنین آنا و ا

بیزه وظیفه د ی تبریک د ئیا ق غریب با باوا

با با ن اما م رضا افتخار ایرا ند ی

او ز ی غریب وطن – ضا من غریبا ند ی

سنین آنا ند ی سما نه او منبع عصمت

حیا ده حضرت زهرا مثالی با عفت

او زون بو یو ر مو سا ن الله و ئرر او نا جنت

اونو ن مقا مینه غبطه ائدلله جن و بشر

عبا د تیند ه او زهرا آ نا ما چو خ بنز ر

آتا ن جو اد الا ئمه اومعر فت کا نی

او نو ن آ تا سی سر افرا زایلو ب ا یرا نی

آچو بد ی با جی سی دا قمد ا با ب احسا نی

او لار دا ن ایسته بو عا شقلر ین یا دا سا لا لار

او لار عنا یت و لطفیله بو با خا لار

نو ه نی چو خ سئو ر بو رسمدو ر همیشه با با

او غو ل با دامد ی نوه مغزیدور دئیللر آقا

سنی نو ه ن جا نی وئر عید ی یا اما م رضا

نو لار بیزی بوگجه سن اما اما یا د ا ئد ه سن

نو ه ن قو نا قلار ینی لطفوویله شا دائد ه سن

تما م شیعه لر ین درد ی درد هجرا ند ی

حسین مزار ینی گو ر ما قا دل پر یشا ندی

محر مه آزا لور قلبلر بو تون قا ند ی

اسنده قا ره علم کر بلا دو شو ریا ده

یو ا ش یو اش او لو رو ق آغلا ما قه آما د ه

سنی قسم وئره رو ق با بن فا طمه- نقی یه

یا نا ن جگرلر ی او ل مجتیا ئیله- تقی یه

حسین تشنه لبه- عا بد ینه- عسگر ی یه

قلجلا نا ن با شی محرا بدا شیریزدا نه

اوزو ن اما م رضا لطف ایله محبا نه

سنی او عصمت زهرا-و - هم ابو القا سم

به جا ن با قرو -صا دق- او مو سی کا ظم

او لو بد ی مهد ی بیا و ئر دیمیز بیز یم دائم

اما م عصر ی گجه گو ندوز عا شقا ن سسلر

آدی گلند ه اونو ن برگ تک اسردیللر

دئیلله قو یما بیز ی مهدی هجر او تو ندا یا نا ق

ظهو ر ایله آقا گل با شیو ه سنین ا نا ق

د ئیاق بیز امریو ه لبیک سنین ین اولاق

او زون بو هیئت ثار اللاها عنایت ایله

نجف و- کرببلاو - بقی یه - د عو ت ا یله

سنی محبلرین رو ز و شب دعا ایلر

ظهو رین حی تعا لی ا وزی عطا ایلر

گلند ه شیعه لرین جا ن سنه فد ا ایلر

سنی علی النقی او نو مجی اما م

خدا دن ایسته ظهو رو ن تیزاو لسو ن ایله قیا م

آدین گلند ه آقا گو زلریم او لحظه ار

حسین و کر ببلاسی او دم مجسم اولار

سنی شفی گتو ر ن حا جتین حسیند ن آلار

بو(یا دگار ی )ئو له سند ن ال گتو ر مزآقا

او دا منی که دو تو بدو ر او نی او تو رمز آقا

برچسب ها : ولادت هادی(ع) - ,سنین ,گلند ,شیعه ,ایله
ولادت هادی(ع) ,سنین ,گلند ,شیعه ,ایله
منبع :
امداده ابو الفضلی

امداده ابولفضلی

======

(( خللا ق جها ن گتد ی ایجا ده ابو الفضلی

نا ظر ادیب اسلا مه دنیا ده ابو الفضلی ))

هر درده ائدر درمان –هر مشگل اولار آسان

هر کیم چا غو را دیلدن فریاده ابو الفضلی

(( گر دا ب شدا ید ه یاور طه طو فا ند ا

یا بیشه جنگلد ه یا کو ه و بیا با ندا

مخلص او لور ی هر یو ز دو ند ئر ه هر یا ندا

گر سسلییه صد قیلن امداده ابو ا لفضلی

الان او چ ابر قدرت دنیا ده ا ئدر طغیا ن

اسرا ئیل و _ هم ا نگلیس شیطا ن

ایکا ش الییه وحدت د نیا د ه مسلما نا ن

یو خ بعضی عر بلر د ه چو ن غیرتیله وجدا ن

سسلر ولی مظلو ملار هر داد ه ابو لفضلی

دریا ی شجا عت دور اسرا ئیلی محو ایتسون

نا پا ک لارین وور سو ن قا نللاری یئره گتسون

غزه ئیله فلسطیند ه او ز عهدینه تیز یئتسون

اول یاره که وار شیعه قلبینده اودا بیتسون

فر یاده گلر قو خما سا ل یا د ه ابو الفضلی

غیر تلی علی او غلی وها بی بهم وور سو ن

بیزغیر تینه قر با ن قد س او سته علم وور سو ن

هر طر ح او لار چ ه بیرنقش عدم وور سون

بوگو زلر یمز او سته گلسو ن او قدم وور سو ن

پیشو از الییا خ بیز او ل - ا ثنا ده ابو الفضلی

و ها بیلر ین نسلین قطع ایلسین هر یا ندا

هم خا ک سعو دید ه هم کشور ایر ا ندا

سو ریه ده یو زلر تن شیرجه ووروری قا ند ا

مظلو مه او لار امد ا د وارآیه قر آ ند ا

سسلور او دی هر شیعه -آ زا د ه ا بو ا لفضلی

لطف ایله گیلن یا رب کللییه مسلما نه

بحر ینه- فلسطینه- سورییه- لبنا نه

قو رتار یمنین اهلین او ددا ن -شه عطشا نه

توفیقیو ی سن آر تور بو ایرانه

ایرا نه کمک گو ندر معنا ده ابو الفضلی

نی خوار ایلو ب او چ سید نام آور

اوز یمز اول بو مطلبه ا یت باور

دو مده او سستا نی او لسو ن او ناحق یاور

سو مده اولبناندا – امداد ایله سین داور

هر تک تکی سسللر امداده ابو الفظلی

دستو ری و ئرور با شدا بیر عد ه ای شیطا نلار

قر آ نه وورارآ تش اول فرقه نا دا نلار

تحقیر او لا تا اینکه د نیا د ه مسلما نلار

بو لمو زله گلر جو شه رگلر د ه گز ن قا نلار

سسلر او گزن قا نلار اعضا د ه ا بو ا لفظلی

آمر یکادی دنیاینی نا امن الیین الان

نی لر ازدم ایلدی ویران

خاک عرا قا-نیلور هامی گوروری هر آن

هر مشگلی عباسین آدی الییرآسان

عا شو ر ا گو نی سسلو ب مولا د ه ابو افضلی

له وه ت تکفیری بی و جدان

غا صبله او لو ب او للار هر ظلمده هم پیمان

نقشه تو کو ر آ مر یکا سو ریه او لا ویرا ن

آ ل سعو دا لعنت ای کا ش الییه منا ن

سیز آند ویرون جان سجاده ابو الفضلی

که الان واردی چوخ یئرده ائدر طغیان

اطرافینه جمع ایلو ب بیر عده ای بی و جدان

او للارچالیشور گتسو ن شیعه آ رادا ن هر آ ن

بیرآ غلاماق هیچ موقع درده ایلمز درمان

میدا نیده گل سسله آماده ابو الفضلی

ایلو ب عراقین اشکال چو خ شهرینی بی دینلر

کا فر گو لوری اما قان آ غلوری مو من لر

مسلم قا نینی سو تک میل ایلور ی بد کینلر

عبا س آقا امداد ایت هی سسلییوری غمگین لر

چو خلار چا غو رور الا ن دنیاده ابو لفضلی

صدا می نجه گو ردو ک تو پر اقه آقا وور دی

عالم هامی حتی که میهو ت قالو ب اوردی

قذافی او نا پا کدا ن در س آ لمو شد ی دوردی

ببیهو ده تلا ش ایتدی بیهو ده او زو ن یو ردی

چو ن دو تمو شدی بی دین چو خ ساده ابو الفضلی

عبا سی ا ئد یب تعر یف حتی که او –دشمنلر

بو جیر دی اما ن نا مه شمره د ئد ی ای کا فر

قا ردا شینی ترک ایتمزعبا س وفا پر ور

کو ینده و ئرر با شین چو نکه بو یوروب حیدر

مهد ی او زید ه سسلر- صحرا د ه ابو الفضلی

شمشیر ین ا گروور سا او ل فر قه نا د ا نه

از دم توکو لراو للار تو پرا قه ذ لیلا نه

کیم جرئت ا ئدر – ا یتسو ن تو هین دینه قرآ نه

عبا س وورا ن دورما زآ ند او لسو ن او سبحا نه

سسله - یوز او توز اوچ بار – شهزاده ابوالفضلی

بیرسیلی اگروورسان ایا قا دویمار

اهل عر اقی بی دین ظلمیله داخایور ماز

آل سعود- ملعون اهل یمنی وورماز

غاصب رژیم اقصاده اوپر چمینی وور ماز

امدا دیمه گل سسلر اقصا د ه ابو لفضلی

مشگیله و علم گلجک مجلسده دم حساس

مجلسده قو پار غو غا هامی چاغو را رعباس

گو زیا شی او لاری جاری دیللرده اولار احساس

فکر ایلییر عاشقلر گلدی شر ف انفاس

مشگلده قالا سسلر تر ساده ابو لفضلی

عبا س علمیندن دو ت ایچ مشگینین آ بیندن

ال چکمه گیلن گتمه آیری یئره ب ندن

آل مدرکیوی سنده بو مکتب نا بیندن

قو خما قو تارار عباس قبرینده عذ ندن

کیم سسلسه اول غملی اثناده ابو لفضلی

من یاد گارا م یازدیم ایثارعلمدار ی

بو شعریمی شعر ایتدی اول یحیوی اشعار ی

تعقیب ایله دیم شعر ء- اول مخلص عزاداری

دو ت دامن عباسی عبا س ا ئله سین یاری

مقصوده چا توب سسلو ب کیم داده ابوالفضلی

مین او چ یوز ء هشتاد بیر- عا شو را دا من گتد یم

او ل شه دین قبرین یا شلی طو ا ف ایتد یم

عرض ایتدیم اویز آبا د مقصو دیمه من یتد یم

من و ا سته عبا سه قا ردا شین او دم گئتد یم

ایکا ش گو ر م بیریو ل رو ئیا ده ابو القضلی

(( بیز گلدو خ آلا خ مطلب در با رعلمدار ه

اللا هی قسم وئرو خ ایثار علمدار ه

طاعات شب و روزی افطارعلمدار ه))

سو او سته دوبازوی گلنار علمد اره

او ل وقت که او خشاردی زهر اده ابوالفضلی

(( عبا س آ دیوا قربا ن یو آددا نه حکمت وار

آدونلا عزا دار ن هر یئر ده شر ا فت وار

قر با ن سنه جا ن اولسو ن جاندا نه لیا قت وار ))

یا شی سبیل ایتسا ق بو للو خ او نا قیمت وار

ای گو زسو یو ن ایت احسا ن سا ل یا ده ابو الفضلی

((سو صحبتی ذکر اولد ی ای سو دونه سن قا نه

شا ه تشنه حر م تشنه قا لمو شد ی یا نا یا نه

گتدی گتوره سقا سواصغر عطشا نه ))

جا م الد ه خا نم قیز لار تیکد یله میدا نه

گو زلر دیله او غملی ما و ا د ه ابوالفضلی

(( تا نا ئر ه جنگی د عواده قیلوب پید ا

دو شد ی قاچا قاچ تا پدی بیردفعه ش ت اعدا

ووردی اواوزو ن قوللار شمشیرینی برق آسا

یو ل آچدی فرا ت او سته مقصوده یتوب سقا

گور دیله ووروب بید ق دریا ده ابوالفضلی

((سو مشگینی دوردی عبا س هن رور

سعی ایتد ی سو سو زلارا بیرسووئر ه اول سرور

بی را هییه یوز قو ید ی یوللاری دوتوب لشگر))

ای داد او سا عتد ن او لد ولا هجوم آور

شا م اهلی گورو ب تنها د عواد ه ابو الفضلی

(( و اریحیو ی هردردون یاز باب علمداره

شاهون طرف لطفی موکولدور درباره

بی شبهه وزار تدن صا در او لاجا خ چار ه ))

سلطا ن ولایت چو ن او غلی شه بی یار ه

منصبد ه و زیر ایتمو ش- شهز ا د ه ا بو الفض

=====

برچسب ها : امداده ابو الفضلی - , ,الفضلی , ,سسلر ,الفضلی
امداده ابو الفضلی , ,الفضلی , ,سسلر ,الفضلی
منبع :
بو حسین کیمدی اونون باشینا دنیا انور= و گریز به 69 شهید یکانات

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))

==============

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))
((ادیب عا شقلر ین آوار ه صحرا دو لا نور))

قو ر تاریب دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن چیخا دو ب وا للا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
بو او دور با شینا گنبد مینا انور

عد نیده حضر ت طا ها بو نا غم بزمی قو یور
نو ح او زی نو حه دئیور آدم و شیس وو رور

هادا ما تم قورو لور مهد ی گلو ب اوردا دو رور
دئیور ایوای حسین وایی او مو لا دو لا نور

هرمحر م چوخلار فاطمه نین غصه لر ی
تسلیت سو یله ماقا یا سه گلر شیعه لر ی
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
با شینه فا طمه نین حاجر و حوا انور

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا
طفل شش ساله ده وار سنی او لا ن دو خسا ن الی
فصل سر ماد ه و گرماد ه هامی دیلده نوا
دئلی دیوانه دی بو للارمگر آیا انور

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زانه لر ی
قا ره اگنیند ه دو لو ب جمله عزاخا نه لر ی
الی قو ینو ندا چو خی ترک الییو ب خا نه لر ی
کوچه با زار ی او لارواله و شیدا ا نور

هر یانابا خسا ن حسین پر چمی او ردا سا چیلو ب
بله فر صت اله دو شمز در ر حمت آچیلوب
چا ره سیز درد ی او لانلا ر داگلوب دورقوشو لو ب
دئیه بو لمورسوزو نی کیمسییه اما دو لا نور

اللر ین و ه قوی بات گیلا اندو ه و غمه
عا رف او ل حیله ء دشمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله زنجیر وورا نا با خما دئمه
گجه نین عا لمی بیهو ده وبیجا ا نور

بی ریا بیر دفعه گر دیلد ن حسین وا ی د ئیه سن
در د یو ین حاجتینی بوقا پو دا ن ایستییه سن
دید ه معرفت و عشقیله با خسان گوره سن
که عزا داری لریله اوز ی زهرا دو لا نور

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو ناجنتد ه الا ن
انبیا لرگر ینو ب قا ره - اولو ب ن
تک عزا دار ی دگل واله و حیر ا ن ا نا ن
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نور

سا لد یلا قا رداشینین دشمن قر آن قو لینی
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی
هئله بیراصغر ی وار دو رکه او نو ن بیرتلینی
قیمت جا نیله آلماق لیقا لعیا ا نور

گل یکا ن کهریزه بیر عده ای دل خستییه با خ
صا حب عصر آدینا دا یر او لا ن دسییه باخ
بیز کیمو خ عا شق او لا خ عا شق وارستییه با خ
الی قوینو نداگلوب زینب علیا دو لانور

نین یئر ی بوئو لکه ده الا ن گویو نور
آدلار ی وقتی گلور ها ممی اور کلر دویو نور
عد نیده د یلدن اولار ها مو سی الان سو یو نور
قانیئیله پر چم مولا انور

میر لطیف _گرز علی _ شورالدینیله _ میر جعفر
عرش اعلا یه گئد یب قالما دی اوللاردا ن اثر
ایکی قاردا ش بیری میرهادی_ بیر ی میر اژدر
بو لارین عشقی اورکلر ده اد یب جا ا نور

رو سفیدگتد ی شهید لر ها مو سی دنیادن
دو برادر- غفار _میزعلی مه سیما دن
قلمین قد رتی یو خ قطره یا زا در یا دن
عشقینه مو ج ایلور ی دریا د و لا نور

رضو ی _ ها شمی وحیدر ی مر دا ن دلیر
میر رحیم _ معصو میلن _ حمز ه لو _ دعو ا گو نی شیر

میر حسین و میرعزیز - ذاکر ی برران شمشیر
با شینا مظلوم حسینین بو لاراوردا دو لانور

گلشن دینه وئر یب سو یرینه احمد قان
نعمتی- محبو ب عراقی حسین پیری جوان
او شهید برجلو د ا گتدی همان دوز یو لدا ن
هجله گا هلار ینا با خسا ن غم عظما دو لا نور

یکا ئیل آفتا ب وجنگی او رحما ن رشید
حکمعلی پیری _ حصار ی اوچ عراقی شهید
یوزلری اولدی بولارین هر ایکی دنیا سفید

رو حلاری ایندی گئدیب جنت الا علادو لانور

بیرده اسفندیار و رستمی و میر قربا ن
جا معی لن او حسینی ایکی مظلو م جوا ن
سید آقا - میر ولی ده وئردیله حق جبهه ده جان
بو ایکه قاداشیله ایندی او سقا دو لا نور

عبد الله جامعی دن ده سئورم بیر یاداو لا
یکانی مطلقین اوروحی همیشه شادالا

دن گر ک هر یئرده همیشه آد اولا
بو یکاناتیده گل گور نه غم افزا انور

مصطفی زاده-آ خو ندی و – نظرلو –شیخلو

ی تن نوری – نبی لو – علی اقا – سید لو

مر تضائیله – محمد نظری غیر تلو

باغ فر دوسیده عشاق دل آرا انور

چنگیز – ابرا هیم – حسن – عیوض – علی - زیبادن
اصغر آهنگری و حققی او با تقوادن
بو لار ین یرمیسده گتد ی یکا ن علیا دن
بو لارین عشقینه الحق یکان علیا انور

یا زورا م– محبوب و- قر با ن علی شیخ بگلو دن
شاد او لا روحی حسندن –حسن ء بگلو دن
او شهید قادرحسن زاده ء - میر زالو دن
چار ن اهلینی بو للار ائدیب احیا انور

یا دگار ی گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن
شعر لر ی او خد ی دئلر خائنین هر یئر ده گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسون گلوب ها ردا انور

آیر ی دو شمو شدوم اگر چه بو یکانکهر یزد ن
نا یل او لدو م گنه خد متلر ینه تبر یزد ن
آلما بوعشق حسیننینی خدا یا بیز دن
علمی هاردا ا سه نوکر ی او ردا دو لا نور

((یادگار ی)) گل ایله بو ردا داخی ختم کلا م
شاد او لا روح شهیدا نیله هم رو ح اما م
اولدی قر خ دوقوزونون آدیله ا شعار تما م
اوللارین عشقینه یاز طبع توا نا دو لانور

برچسب ها : بو حسین کیمدی اونون باشینا دنیا انور= و گریز به 69 شهید یکانات - حسین ,نور , انور ,شهید , ا ,عشقینه ,دیجا دنیا ,حسین کیمد
بو حسین کیمدی اونون باشینا دنیا انور= و گریز به 69 شهید یکانات حسین ,نور , انور ,شهید , ا ,عشقینه ,دیجا دنیا ,حسین کیمد
منبع :
فقط دینی شهیدین قانی ساخلار(69) شهید یکانات

==========
شهیدان منطقه یکانات
حومه مر ند
==========
((فقط دینی شهیدین قانی سا خلار ))
=================
(( فقط دینی شهیدین قانی ساخلار))
((حسینین قانیدور قرآ نی سا خلار)) ( تکرار)
------------
(( فقط دینی شهید ین قانی سا خلار ))
((حسینون قا نی دور قر آ نی سا خلار ((
او قا نلار یکه آخدی جبهه لرده
او قا نلا ر کشو ر ایرا نی سا خلار
-----------
شهیدا ن حق دئین یو للاری گتدی
( مظفر ) – (قر با ن) - او رد ا کا مه یتدی
وئر یب چو خلی شهید اهل یکا نا ت
یکا نا تی او قا نلار- دور بویوتدی
----------
تا پو ب حق جبهه د ه ( ا حمد) شها دت
ائدیب ( معصو م ) اما میند ن اطا عت
(میر آقا - میر ولی بو) ایکی قارداش
ا ئد للرروز م د ه شفا عت
------------
ا گراو لمید ی ا یرا ند ا شهید ا ن
نه سن- نه من- قا لاردو خ- نه بو ایران
میر حسین -میر عزیز- گئچدی جا نیندان
بو یو لد ا (حیدر ی) جا ن ا یتدی قر با ن
-----------
چو خی گتد ی قا لو ب د ا او شا قی
چتین ا و لد ی( ا بوطا لب) فر ا قی
(حسین پیری) دئیوب ئولدی آناسی
(رضو ی ) گو رمد ی د ا ماد اطا قی
-------------
(غفا ر)- و( میزعلی) نین- امتیاز ی
بو ا یکی قا ردا شین- راز و نیا ز ی
ایکی قا رد ا شید نده – قوی دئیوم بو ل
آلو ب( اژ در) –( ها دی)- قا ن دستمازی
----------
(رضا یی) قا نی بمبد ان پرا ثر د ی
(لطیف) و(گرز علی) و الا گو هر د ی
او (شور الدینیدن) یا زسا م د اش آغلار
بو لارین د و رد و د ه مفقو د ا ثرد ی
---------
میر عبد الله بلی کا مه یتو بدی
ا بو ا لفضلین (رضا) را هین گئد یبد ی
دئیو ب دور (حکمعلی) تکبیر ئو لند ه
(مصیب) دینه جان قر با ن ائدیبد ی
-----------
بنا تاپموش قانیله دین بناسی
(حسینیلن )(حصاری )دین فداسی
شهید( اسفندیاره) رحمت اولسون
اونوندا اولدی قر اندان دفاسی
-----------
و فا لی( حمزه لو) لن ( آ فتا بی )
د یر یتد ی قا نلار ی د ینی کتا بی
بهشت آلدی او خللا ق احددن
او ( رحما نین ) اورکده عشق نا بی
----------
حسینیلن حسن قارداش
ایکی زالی ده آلدی یاخشی پاداش
بو دورت قاردشا احسن مر حبالر
علیزاده اولوب بوللارا یولداش
---------
شهید شهرو دیله – اوچ تن عرا قی
حسین –محبو ب و ابراهیم فرا قی
( یکانی مطلقه )ف ایت مغللو
او پرویز اولدی مولانین قو نا قی
-----------
شهیدلر ساخلادی قر انی دینی
شهید اولدی بو ایکی( عابدینی )
(نظریلن ) (جوادی) ( ی نوری)
دئیر دیلر- قطعتمو یمنی
----------
(محمد مصطفی زاده ) (خضرلو)
شهید حق او (شیخلو) و ( نبی لو )
یکان علیا وئریب یری شهیدی
شهید( حقی )ده از اهل سید لو
----------
او( ابرا هیم )و(چنگیزین) وفا سی
او لوب ( جا نجا نی) (نوری) دین فد ا سی
شهید(آهنگر ی)- (حقی)- و ئر یب جان
یکا ن علیا او لارا د و تد ی یا سی
----------
اسامی ی منطقه یکانات 69نفر
1-گرزعلی محمدزاده 2-شور الدین پیری 3-میرجعفر رضایی4-میر لطیف غیبی
5-میزعلی یادگاری 6-احمد محمدی7-معصو م جعفری 8-میرقربان بهادری9-حسین عراقی
10-محبوب عراقی 11- ابراهیم عراقی 12-میکائیل آفتاب-13-مظفر جنگی 14-میر حسین حسینی
15میر ابوطالب جامعی16-میر علی اکبر رضوی17-میرحیم یکان کهریزی 18-پرویز نعمتی
19- غفار یادگاری 20میر هادی غیبی 21 –میر اژدر غیبی 22-کریمزالی 23- رحیم زالی
24-سید آقا غنی زاده (میریداله)25 میرولی غنی زاده26-حسین 27-حسن 28-میر عزیز ذاکری
28-میر عزیز ذاکری29 –میرحسین ذاکری 30-میرعبداله جامعی 31-میر محمد صادق حصاری
32-محمد علی علیزاده 33- سیدرضارستمی 34-میرمصیب هاشمی 35-رحمان خدابخشی36-حکمعلی پیری
37-اسفندیار پیری38-حسین پیری 39 -اژدر حیدری40-میر نادر حمزه لو ( ی یکانکریز)
==========
41-علی اصغرآهنگری 42-چنگیزبرگشادی 43-حسین جانجانی
44-ابراهیم مظاهری 45-اسرافیل حقی 46-محمد مصطفی زاده
47-محمد خضر لو 48-علی عابدینی 49-عیو ض عابدینی
50-رحیم ی51-عباسعلی شیخلو52-محمد تقی نبی لو
53-موسی نوری 54-اسماعیل نوری 55-اسمعلی نوری
56-عوض نوری 57-پرویزنوری 58غلامر ضا نوری
59-مر تضی علی جوادی60-محمد نظری (شهیدان یکانعلیا)
61-علی میزالو62-قادر حسن راده63- حسن ولی محمدی
64--محبو ب شیخبگلو 65-قر بان علی شیخبگلو66
- حسن حسن بگلو(( ی چار ن))67- ابراهیم یکانی مطلق (مغللو)
68-شهرود برجلو(( یکان سعدی ))69- علی آقا حقی ((سید لو )) 40 – نفر ی یکان کهریز
20- نفر ی یکان علیا 6نفر ی چار ن 1نفر شهید از مغلو ویک نفرشهید یکان سعدی
و1نفر سیدلو = جمع ی منطقه یکانات تاحالا 69 نفر اسامیشان بدست بنده رسیده است
میزعلی یادگاری و ادگاری و کریم زالی رحیم زالی
و میر ااژدر غیبی و میر هادی غیبی و حسن و حسین و
سیدآقا غنی زاده و میرولی غنی زاه برادر هستند

برچسب ها : فقط دینی شهیدین قانی ساخلار(69) شهید یکانات - شهید ,حسین , ی ,محمد ,نوری ,یکان ,منطقه یکانات ,شهیدین قانی ,دینی شهیدین ,هادی غیبی ,رحیم زالی , ی منطقه یکانات
فقط دینی شهیدین قانی ساخلار(69) شهید یکانات شهید ,حسین , ی ,محمد ,نوری ,یکان ,منطقه یکانات ,شهیدین قانی ,دینی شهیدین ,هادی غیبی ,رحیم زالی , ی منطقه یکانات
منبع :
عملیات والفجر هشت

((عملیات پیروز مندانه والفجر هشت ))

=============

آفرین رزمند گان پیر توان ایمانیزه
عر صه نی تنگ ایلدوز سیز دشمن قر آنیزه

عزت شایان گتوردوز کشور ایرانیزه

حمله والفجر هشتیز قو یدی حیران دنیانی

نا امید ایلوبدی صدام یزیدی ریگانی

----------------

حضرت زهرا آدین رمزایلدی جند خدا
امرالله حمله وقتی تیروتا راولدی هوا
گچدیلر الو ند روددان راهیان کربلا
دهه والفجریده والفجره هشتین حمله سی

دشمنه هر حمله دن آرتوخ راخ اولدی ضربه سی
---------------

توپ و خم – گلوله دائما گو یدن یاغا
موج ائده دریا کیمی رودخانه شد تلن آخا
نئچه مین مترمربع طول و عرض ارتفاعا

دشمنین فکرینه گلمزدی اوایش اصلا اولا
کیم ائدرجرا ت گچوب رودخانه دن گلسین فاوا

---------------

شیر دل یله بسیج جانثار
بو للارین ایثاری دورایرانی وئرمیش افتخار
دیلده یا زهرا دئیوب رود خانه دن رداو ل ار

بلی عاشق کوی معشو قینده جانین بذل ائدر

عشق علاقه خانمان و زند گیدن عزل ائدر
---------------

شهر فاو آزاد اولوب کور ایتدی هر مه واره نی

با غلادی هر سمتیدن صدام یزیده چاره نی

کیم گوروب سالسو ن هلی کپتر یئره طیاره نی
آیری فکر ایتمه خداوند – ایستسه هر ایش اولار

طبسده طو فان اولار – فاودا هلی کوپترسالار
--------------

آلدیلاررزمنده لراوچ پایگاه موشکین

بعثیا ن اوردان ووراردی ایرانین بندرلرین
تهدید ایلردی خلیجه فارسدا کشتی لرین
واردات و صادراتین قطع ادیبلردریادان

قو خمازالله لشگری روسیه دن دان

------------------------

دشمنین سیندی دفاعی سدی قالموب امکانی
حمله والفجر هشتیله یخیلدی ارکانی

منهدم اولدی نئچه گروهانی –تیپی گردانی

کورادیبدوربعثییانین حق تعالی لرین

اوزالیله اوزلری بمب باران ایتدی اوزلرین

-------------------

چو خلی پا تکلرووروب دشمن فاووی تا قیتره
اما یوز لر تن قو یو بد ور کشته و زخمی یئره
آلانوبدورصد ام بی دین حیله بداختره
بیر مثالی وار قدیمدن بو سوزی چو خلار دئیر

چاه کن چاهی دئیرین قازسا اوزون ته ده گو یئر
------------------

چکدی هرنقشه خلاصه برهم اولدی نقشه سی
ئولدی چون سرتیپ وسرهنگی نئچه سردسته سی
شیمیایی بمبی آ ده اولوبدورحربه سی
بولمدی حق اوسته هرکیم زندگیدن ال چکر

شیمیائی سهلدور بمبه آتم اتمزاثر

--------------

بی نهایت ایلدی نیروهوائی خد متین

بعثییانین سنگرین ووردی پوزوبدوروحدتین
ایلدی برهم هوا نیروزده چو خ پا تکین
هرنه اقدامه ال آتدی دشمن روبه صفت
بو ایکی نیرو الیله رفع اولوب تاپدی ش ت
---------------

بوردزر-بیل ولودر-یوزلرنفر برتانکیلار

اللرینه چوخلی خودرو حتی اوللار سالدیلار
الّی قبضه ضد هوائی بعثیاندان آلدیلار

بو غنایملر که سایدیم گلدی دشمندن اله

گر دئسم ی هزاران تانک وتوپ آزدورهله

---------

سر نگون اولدی نئچه هلکو پتری اوچ نا وچه سی
اولدی یوزلرتن اسیراوبش مین اولدی کشته سی
یتمیشه جان – وور ار دوشدی یئره جنگنده سی
سابقه سیز بیر رکوردا ال تاپوب رزمند گان
بوسوزبیر کارشنا سی ایلدی اوندا بیان
--------------------

بارالاها حافظ اول ایرانین اوچ نیرو

هم زمینی وهوائی دریادا دریا
عمرطولانی اوزون وئر والا

حفظ ائده شرعد ودن دینینی قرآنینی
مهدیه تحویل وئره نی

--------------------

بیرده لشگرینه جبهه ده امداد ایله
هانسی ت ضد د وراونی برباد ایله
کربلا و قدسی یارب سن اوزون آزادایله
یادگاری آدیوی هریرده یارب سسلییر

کربلا و قدسین آزاد اولما قین دا استییر
-------------------

برچسب ها : عملیات والفجر هشت - , ,اولدی ,حمله ,نئچه ,والفجر ,اولدی نئچه ,حمله والفجر
عملیات والفجر هشت , ,اولدی ,حمله ,نئچه ,والفجر ,اولدی نئچه ,حمله والفجر
منبع :
وصیت شهید- جبهه عاشقانیده قانیمه باتمو شام آنا

((وصیت شهید درحال جاندادن به

مادرش وسفارش درمورد فرزندش))

=============

جبهیه عاشقانیده قانیمه باتمیشام آنا
اوغلوا افتخارایله باشون اوجا تموشام آنا

------------

ف ایله سن گئدیب آنا جام شهادت ایچمیشم

سربسر وجود یمی منده بو یولدا گئچمو شم

جبهه ده جان وئریب ولی باطلی حقی سئچمیشم

سو یلمه کام آلانمادیم عهد یمه چا تمیشام آنا

----------------

چیخدی اگر الین سنین من کیمی نو جوانیدن
اولدی خزان بیر گلو ن صحنه گلستا نیدن
غنچه لرن توجه ایت تا چیخا نو نهالیدن
مندن ال اوز شهادتین شهدینی داتمیشام آنا

---------------

سنگریمه دو شوبدی توپ قانه باتوبدی سنگریم
اوزموشم ال بو دنیادان چو ن دا غیلیبدی پیکریم
غم یئمه گر ئو لور بالان ساغدی م

ن امرینه باخوب جبهه ده یاتمو شام آنا
-------------

چوخ آنالار سنین کیمی وئردی بو دینه پاسدار
سجده شکر ائدیب دئدی اولدی بالام ح یار
سنده سو یو ن که او لمو شام دین خدایه جا نثار

قاره باشو ن آز عمریده غمله آغاتمو شام آنا

---------------

جنته وارد اولمارام سن آناوارد او لماسان

ایچمر م آب کو ثری سن ایچیب اوردا دو یماسان
خو وه گلمرم سنین او غلومی جنگه قو یماسان
گون کیمی ایتمو شم طلوع آی کیمی باتمیشام

------------------------

مایلدیم گو رم آنا بیرده او ماه صورتین
کر ببلانی گو رمه دین قالدی اورکده حسر تین

انقلابا شهید وئر ن یاخشی بولر او قیمتین

جان یتیشوبدی لبلره عمری آزاتمو شام آنا

-------------------

مین نئچه بیت بیزلره شعر یا زو بدی یادگار
ایله دعا توان وئره طبعینه حی کر د گار

فتنیله اگر وب ایندی آنا بو روز گار
من قانیمی شهید لرین قانینه قاتمو شام آنا

------------------

برچسب ها : وصیت شهید- جبهه عاشقانیده قانیمه باتمو شام آنا - شهید ,کیمی , , ,سنین ,عاشقانیده قانیمه ,وصیت شهید
وصیت شهید- جبهه عاشقانیده قانیمه باتمو شام آنا شهید ,کیمی , , ,سنین ,عاشقانیده قانیمه ,وصیت شهید
منبع :
اعزام به جبهه - عشق محبوب منی جذب الان گئدیرم

اعزام یک رزمنده به جبهه حق علیه باطل

در حساس ترین مو قع ایران دردوران دفاع مقدس

=============

عشق محبوب منی جذب ائدیب الان گئدیرم
جبهه یه جنگه بو گو ن شادو امان گئدیرم

آغلییوب تو ه آنا م گل یوزه اشگ ترینی

باخمارام چو نکه علی اکبره مهمان گئدیرم

------------

آنام آرتوخ د گی لیلادن اوزوم اکبردن

دین یو لو ندا گیچرم من سردن

ئو لرم قو یمارام اما دگه ضر به دینیمه

هر ایشیمده آلارام الهامیمی د ن

----------------

را ضییم جبهیه دا گئدم قانه باتام

ف دور قاره اگر گیسه فراقیمده آنام

هجله ده همسریم حسرتله تیکه یولو ما
حجله عشقی گر ک سنگر قر آندا تاپام

---------------

شرف قول بو گون وئرمیشم اوز مه
حاضرم وئرماقا بو یو لدا طلاق همسریمه
حقّیدن چکمرم ال منده حسینون قانی وار

آند اولا شاه شهیدین یلن اللرینه

-------------

دیدی دنیایه حسین مرد ا ودی آزاد یا شاسین
وئردی اوّلده فدا جدینه بنزر بالاسین
جبهه ده عصرین حسنیله مقابدی یزید

کا فراو ل دی کناره چکوری اوز یخه سین

---------------

نیزه باشینداحسین ایتدی معّرف اوزونی

ظالمه اگمدی با ش قویدی کل او سته یوزونی
خط شاه ده گئدرم منده بو گون
زور گو نین گرک عالمده چیخاردام ونی

------------------------

جبهیه گتماق الان واجب اولوبدورهامویا
قدرت ی سعی ایلیاخ عالم تا نیا

ت اگلشماقی قر آن دئمیوب هئچ یئرده

ننگ وربیز ساغ اولاخ تو پراقی دشمن تا لیا

-------------------

هدف اصل بیزه زنده قالا قر آندی
انسا نا رتبه شایان وئرن تک ق

باخ گیلان سن بو قانین دنیادا بیرقدرتینه
ی دهریده رسوالین ایر

------------------

قانلاری دور ایرانا وئردی تازا جان
شرق وغربی الییوب بلکه او قانلارنگران

بمب آتو مداندا قو یتردی بو قانین اثری

شرف دشمن قرآنی بو قاندورآپاران

-------------------

(یادگاری) بو لری سن ایله دعا
چون بولاردان اولوری گونده چوخی دینه فدا

جبهیه حقده بولار گور نئجه ایثار یارا دار
آ رزو ایلراو په اللرینی روح خدا

------------------

برچسب ها : اعزام به جبهه - عشق محبوب منی جذب الان گئدیرم - ,گئدیرم ,الان
اعزام به جبهه - عشق محبوب منی جذب الان گئدیرم ,گئدیرم ,الان
منبع :
روز

29 فروردین روز

=============

جان بکف ملّته تبریک اولا ایمان گونو دی
راد مردان شجاعان دلیران گو نودی

جبهه جنگیده مردانه دوران سنگرده

حا فظ خاک وطن ایران گو نو دی

------------

خائنی کو رایلدی بیست نه فر وردین

روز سرباز وطن ایران زمین

شّر دشمندن حفا ظت الیین مرزلرین

بوگون ایرانیلارین شاد و امان گونودی

دشمن انقل ن خوارو پرشان گونودی

----------------

هرنه ملت اولا ف ایلییر اوز ینه

ی با عث اولار وحدتین افزارشینه

مکتبی اولماسا گر ملتینین وای ایشینه
ین عرز تین آد ی دئییلر

ین قدرتینه ته ارزش وئریلر

---------------

چو خ تلاش ایلدی زمان
طر حیلر توکدی یله دشمن اولا
بیرده نبروی او لا منحل داغیلا

تفر قه ایسدی بی دین سالا ایچینه

ی دشمن ائده اوچ نهادین هراوچونه

---------------

باغلادی یمیز جبهه ده همت کمری

مشتر ک ایتدی سپا هیله تمام حمله لری
گوردی اوزمان حیله سینین یوخ ثمری

او خلاری داشه دگو بدور گنه یو لدان چا شدی
جبهه ده گوردی یله قاردا شدی

------------------------

بو ایکی عضودی پیکرده مثال
بیر صاغ قول بیری صول ایلمیاخ آیری خیال

هدف و خطّیلری بیردی بو نا یو خدی سئوال

دنیا اولا تبلیغ ائده اولماز ثمری

بیربیریندن آ رییا بوایکی عضو لری

-------------------

ها ممی حملایده شر کت ایلییوب یمیز
ا قرآنا خد مت الییوب یمز

ه بیعت الیوب یمیز

خائنی نهضتی ایثا ریله خوار ایلدیلر
دشمنین حتی الف قدینی دال ایلدیلر

------------------

بیله دن حمایت الییردو لتیمیز
قدرینی یاخشی بولر با عزتیمیز

جان فدا ایلییر اوز ینه ملتیمیز

(یا دگاری)اولا بو ین الله کمگی

قورخی یوخ واردی بولاردابولوسن شیراورگی

-------------------

برچسب ها : روز - , , ,اولا , , ین , یله ,ایلییر اوز ینه
روز , , ,اولا , , ین , یله ,ایلییر اوز ینه
منبع :
موشک جواب موشک

((مو شک جواب مو شک))
=================
این شعر را زمانی نو شتم عراق گفته بود ها را
خواهم زد وهی میزدشهر های ایران را مردم کفن پو شیده
آمده بودند در میگفتند موشک جواب موشک تقر یبا
نزدیک های عملیات بدر بود که در آن عملیات مهدی باکری
شهید شده بودند ایران 12مو شک به بغداد عراق زد اوّلین
مو شک به بغداد یکی از با نگهای مهم بغداد بود الی .....
=========
بغدادالرزه سالو ب با همتمیز
صدامین مو شگینه وئردی جواب دو لتمیز
----------
ضد هوا ئیله ووراللار دوشوری طیّاره
تانکین آ یچی یخار سنگرینی خم
لحظه به لحظه ش لیک یتیشر مکاره
دشمنه ثابت اولار وار نه قدر قدر تمیز
---------------
خانقیلیله ووراربصره سینی تو پلاریمز
اولدی بیر عده شهید صحنه وارچو خلاریمز
دشمنین لرینی کور الییر اوخلاریمز
چو ن حسین ابن علیدندی بو حّر تیمیز
--------------
جبهه لر حمله سی خوفه سالوری بعثلری
راکت و بمبیله تهدید ادوری شهر لری
روبرو ده دایانا یوخدی او رو حیه لری
گور نه بی رحمدی بو دشمن بی غیر تیمیز
---------------
جبهه لرده وئریب الدن او خبیس عرزه سینی
بمب و مو شگله ه ایستوری حقین سسینی
ایستییور تعطیل ائده بیرده سینی
گو رور اما چو خالور هر لر وحد تیمیز
--------------
ای بیزیم دو لتیمیز ملتیزی شاد الییون
مو شگیله دا غدون بغدادی بربا د الییون
کر بلانین یو لون عاشقلره آزاد الییون
کر بلا تو پرا قینی او پماقا وار حسرتیمیز
------------
و ن لشگرینه اولدی خدانینین مددی
اوّلین مو شگی بغدادیده با نگی اله دی
دئدی بغدادیه (روتر ) ائله بو ل ز له دی
کاخ صدامه سالوب لرزه بیزیم نهضتیمیر
----------
دوم و سو مینی گو ندریب اخطار الییه
چهارم و پنجمی ده حجتین اتمامه وئره
ششمین مو شگی یولوب بیله بغداده دئیه
کاخ مز اری وار یخماقا دا قدرتمیز
----------
بو ل ر مو شگ آ تاندا هامی دیلدن سئو نی
قلب بغداده آ توب هفیمیلن هشتیمونی
تتر دیب مر کز بغدادیده کفرین ائوینی
کاخ صدام یخیلان وقت اولا جاخ عشر تیمیز
-------------
مو شگین هر بیریسی ملته روحیّه وئرر
اشیدنده سسین هر کیمسه اورکدن سویونر
مو شگ ایراندا چخار قلب ریگان دا دو یونر
بولر آینده ده وار کشورینه نصر تیمیز
---------------
گوردی منصف دگی اوز حقینه نامر د زمان
ایستدی قدرت ایران گنه ده اولسون عیان
نهمین مو شگی بغداده طرف قیلدی روان
حزب بعثی نگران ایلدی اول ضر بتیمیز
----------
رادیو جمهور ی ایران گنه ایتدی بیان
ساعت ی صبح هفتم ماه رمضان
دهیمین مو شگی بغداده گنه وئر دی تکان
نگران ایلدی دشمنلری جدیّتیمیز
--------
اون بیریلن اون ایکی شرحی بو نوعی وئریلر
اون ایکی متر طولی قدرتین الله بولر
آتیلار بغدادا صدامین او قلبی دو یونر
سالار دشمنلری پیس وحشته دوز و حد تیمیز
---------
حزب بعثین گو رو سن لشگر الله عملین
شیمائی راکت بمبی تو کور بعث لعین
شیمیائی راکت و بمبینی تو ک آچ عو ضین
بو لسون هر جور عملین مثلینه وار جر عتیمیز
-------------
حمله بدریده چوخ ضربه دگوب ناخلفه
یوخ سوزوم باکری اول گو نده یتیشدی هدفه
فدیه ایتدی جانینی- قرآنا شاه نجفه
لشگر عاشوراده نیلوب اولا کاش دقتمیز
-----------
یادگاری ی یاشلی سوزوی بوردا قو تار
گتدی گر باکری- مینلر گنه ده باکری وار
باکرینی سئو ن حتما که - اولار باکری وار
باکری تک اولا کاش - انقلابا خد متیمیز
===========

برچسب ها : موشک جواب موشک - باکری , ,تیمیز ,جواب ,بغداده ,الییون ,موشک جواب ,
موشک جواب موشک باکری , ,تیمیز ,جواب ,بغداده ,الییون ,موشک جواب ,
منبع :
کل یوم عاشورا کل عرض کربلا
کل عرض کربلا کل یوم عاشورا
----------
یاحسین گل باخ گیلان بو کشورین او ضا سینا
بنزی وار بو یئرین کر ببلا صحرا سینا
----------
کل عرض کر بلا هر آی محر م دور بیزه
هر گو عاشورادی باخ ایرانین عاشورا سینا
---------------
حجت قائم بالا ن فر مان وئرور حند اللاها
جبهه ده گل قیل نظر جنداللاهین دعواسینا
----------
و پاسدار بسیج حمله ادله مشترک
جنگیده تقلید ادلر کربلا سقا سینا
---------
ایلیو ب کوه منا رزمندگان حق جبهه سین
شیعه قانی دو ندریب ایرانی قان دریا سینا
----------
تانکیلار یندا وئردی چو خ جوانلارجانلارین
قانلارین بذل ایتدیلر و دین احیا سینا
------------
قان حنا الده جوانان و
جانلارین ایلله سودا آ ت سو دا سینا
--------------
حجله گاه اوللار حساب ایلله قانلی سنگری
مرد مردانه گئدللر دشمنین دیفا سینا
----------
هر بیری اولجاخ شهید ایلر وصیت بو سوزی
گو ندریر حق جبهه دن پیغام ئور همتا سینا
---------
اسلحه م قو یما قالا یئرده گتور گل جبهییه
سعی ایله سن ن فتواسنین اجرا سینا
---------------
بیز بوگو ن اکبر گئدن یو للاری گئدوخ جبهه ده
سیزده لبیکی دئیو ن حق ن فتوا سینا
--------
انقل که شهید لر قا نی ایلو بدور بنا
غیر ممکندور خطر یتسون بونون بنیا سینا
--------------
جبهه پشتیندا اولا نلار ایلییر دائم کمک
دنیا حیراندا قالار بو ملتین ایفا سینا
----------
چو خ صغیره سن او شاقلار قو لّکین اهدا ائدر
گو ندیر حق جبهه نین جنگ ایلیین عنقا سینا
------------
نهضت خونین تا ابد پا ینده دی
آند اولا شاه شهیدین دو غرانان اعضا سینا
----------
بو سلحشورانی ایلییر دائم دعا
سو یلو یر بیر سوز جهان معطل قالار معنا سینا
----------
افتخایمدور دئیر او پسه م اولارین اللرین
چو ن او اللر دورتوکر اود دشمنین ما وا سینا
----------
حقّی وا ردور ت ایران بو گو ن ف الییه
بو جوانلاریکه چو خ گتدی شرف عقبا سینا
----------
انقلابه ضربه وورسون شرقو غرب ایلر تلاش
بی حیالر با خماز امّا ملتین غو غاسینا
----------
پرچم نهضت یخیلماز سا غدی تا ایرانیلار
او لسا لار گر هامو سی قربان دینین مولا سینا
-------------
صدامی ایتدیله تحریک حمله ایتدی ایرانا
لعنت الله گلسون عالمین رسواسینا
----------
صاحب عصرین ظهورین با الها تیز یتور
تتا گلوب ایتسون کمک ئو ز نائب زیبا سینا
---------------
یادگاری یاز بونی بیر گون گلر صاحب زمان
ذو لفقاریلن وورار ضربه دینین اعدا سینا
================

برچسب ها : کل یوم عاشورا کل عرض کربلا - سینا ,سینا ,عاشورا ,کربلا ,ایلییر دائم
کل یوم عاشورا کل عرض کربلا سینا ,سینا ,عاشورا ,کربلا ,ایلییر دائم
منبع :
در برابر تهاجم فر هنگی و نظامی دشمن مردانه ایستادگی کرد


بسمه تعالی
بایددر برابر تهاجم فرهنگی و نظامی ایستاد
-----------
قلم یازبی ریا سوزشعریده قوی شا ار او لسون
همیشه سعی ایله شعرده حقیقت اشتهار اولسون َ
-----------
دفاع ایت حق مظلو مدان ایله ظالملری رسوا
اگر مظلو م اگیلسه ظالمه دنیاده عار او لسون
-----------
ایله آزاد مردانه سفارش بو سوزی حتما
کیم ایسترد ین ی جهاده رهسپار اولسون
------------------
حسینو ن شیعه سی آلسون گرک درسین اومولادن
ذیدی ئولم ولی قو یمام یزیدی کامکار او لسون
----------
نئیه بیر عده ای شر قه بیر عده غربه مایلدی
او نیتده اولا هر اونا بودنیا تار او لسون
----------
او که ایستوری آ زاده مرد اولسون بو دنیاده
گرک شر یندن ائدیب پر هیز کنار او سون
----------
نه شرقی و نه غربی دور شعار ملت ایران
بونی قبو ل ائدن انسانلاری دنیاده وار او لسون
---------
گرک بو انقل صادر ایتسون ایران هر یانه
صدای لا الاه ال لله هر یئرده شعار اولسون
----------
یوخ عیبی چوخ جوانلار خمسه خمسه آتدا جان وئر سین
آنا لار افتخار ایتسون او غمده سو گوار اولسون
-----------
کمک وئرسین عراقه یوز نئچه ت بو دعواده
ولی ایرانلییا تنها کمک پر وردگار او لسون
----------
ابر قدرتلرین مکری داخی ایرانه ایش وئر مز
کیم او للارین یولو ن گئدسه جهاندا شر مسار او لسون
----------
گرک اوز حقینه یتسون هامی ی دو لتلر
خج دن بیوک همیشه خوار و زار اولسون
-------
ادب ایتسون ستمکاری کرک شمشیر دیواندا
او و آ مریکا داغیلسون تار مار او لسون
----------
بو گون له کافر جبهه حقده مقا بلدی
کیم ه کمک دور ماز یئری هممیشه نار اولسون
--------
اولوبدور جبهه ه فرمانده بوگون مهدی
بونو ن سربازی عالمده کگرکدور باوقار او لسون
-----------
سلاح ایمانیله اولسون مجهز پاسدار سرباز
بیر الده قر آنی دوتسون بیر الده تیر بار اولسون
----------
نه امر ی ایلسه اونا لبیک عر ض ایتسون
حسدن دشمن قر آن بوغولسون پیس بوار اولسون
-----------
بیوک و الین چ ون جنایتدن
دوباره کشور ایرانه گلسون اعتذار او لسو ن
---------
تمام ی تلر بیر او لسون متّحد لشسون
هامی دیندن گرک بوگون پر اقتدار او لسون
----------
جهاندا اولماسون یان کفاره وابسته
نئجه انصافدور کفرین الینده اضطرار اولسون
----------
حسینی اسدسه هر اونون راهین گرک گئدسین
اونون خطین ائدیب الگو ایشینده را ستگار اولسون
--------
و بیرده کر بلا مشتاقی عالمده بلا چ ون
بلی لازمدی دوز عاشق فدای عشق یار اولسون
---------
بوگون واجب اولوب آلسون آنالار لیلی دن در سین
سکینه فاطمه تک باجیلاردا داغدار اولسون
---------
دئریوخ یاحسین باخ کر بلادن ملک ایرانه
سنه بنزر چوخ عاشق وار یولو ندا راهوار او لسون
----------
سنین اوغلون شهید اولدی گتوردون فوری اخیامه
دئدین لیلا ون قو یمام بو یو لدا انتظار او لسون
-----------
ولی ایراندا چوخ مادر تیکیب قانلی میدانه
تلر او غلو نو ن نعشین گوروب تا جانثار اولسون
-----------
اگر گلمور اوزی ایکاش گلسون فانلی پ اری
باسوم قلبیم اودی سو نسون اورکده بر قرار اولسون
---------
گئدنده جبهیه جنگه منه سویلوب اودل آرا
دئدی خوشدورآدیم مادر شهید نامدار اولسون
---------
حرمتی چوخ دور –بودنیا هم اودنیاده
بو بسدورکه باشیم اوسته شه والا تبار اولسون
---------
آناجان من شهید اولسام خانم زینب یو لون سن گیت
دعا ایله بو ه کمک اول کر دگار اولسون
---------
آن رده دگل ممکن گوره سن او غلوون نعشین
اگر مفقود اثر اولسام سنه چوخ افتخار اولسون
----------
منی گر وئر موسن الله یولوندا دینیوه قربان
بودورخواهش قوی اوغلومدا منیم تک پاسدار اولسون
----------
اگر چه ظاهرا من آیری دو شدوم یارو یو داشدان
بیز حزبو اللاهیلر باهم انوخ هردیار اولسون
----------
جهاد فی سبیل اللاهه ایتدون بدرقه او غلون
الان جّنت مکا نیمدور سنین اجرین کباراولسون
----------
حقیقت یاز همیشه یادگاری قو خما دشمندن
منافق هاردا وار رسوا ایله قوی شر مسار اولسون

برچسب ها : در برابر تهاجم فر هنگی و نظامی دشمن مردانه ایستادگی کرد - اولسون ,لسون ,ایله ,ایتسون ,شهید ,بوگون ,برابر تهاجم
در برابر تهاجم فر هنگی و نظامی دشمن مردانه ایستادگی کرد اولسون ,لسون ,ایله ,ایتسون ,شهید ,بوگون ,برابر تهاجم
منبع :
ای که میخواهد به مجلس بود به چند نقطه که نوشته شده عمل نماید

بسمه تعالی

((هر حاکم خودنیست محکوم به دیگر دان است)) (حضرت علی)

الان درجامعه ما عده ای بی خود نق میزند که چرا خانواده

تمام پست های کلیدی راغصب کرده اند دراین زمان بی کاری

همه مشغول کار هستند و ایکاش ماهم میرفتیم به جبهه مثل

آنان میشدیم اولّلا برادر آن زمان وضع آینده رو شن

نبود ی جانباز شد و یا شهید شد آیا این امکانات برایش فراهم خواهد شد یانه

ولی الان الحمد الله ی بعنوان م عان حرم عزام شود اگرسلامت برگشت

امتیازبرازنده ای دار د

واگر هم شهید شد ازتمام مزایای این برخودار میشود چرا اقدم نمیکند

همدان اوزاخ= کردیسی یوووخ(مثل خیلی خوب برایمطلب)

2-به هر صندل مجلس آماراست 41 نفربه مجلسسال 95 کانید بعنوان

مردم بشود ثبت نام کرده است وهرکدام میلیو نها تومان ج میکنند نمیدانم

در مجلس چه خبر است اینقدر مردم برای رفتن

به مجلس تلاش مینمایند چه خبراست ا ست همه آزو دارند رایبیا ورند بروند

3-تقاضای عاجزانه ازمسئو لین وبخصو ص از عزیز دارم آنهائی که میخواهند

ک د بشوند ا ول بعنوان م عن حر م ثبت نام د 3ماه بروند

آنجا فنون جنگ راببینندو

بعد بر گردنند بر هر کجا میخواهند ثبت نام نمایند

4- ومردم وظیفه دارند به آنهائیکه صلح میدانندر ای بدهندوقتی هر

کدام رای آورد مرحله آ توسط نما ینده و مسئو لین مربوطه از اموا ل

آنان لیستی لیست گر فته بشود موقع رفتن به مجلس مستاجر بود و موقع

بر گشتن میلیادربشود

ازاو سند بخواهند این برجهاها ویااین همه اموال را داین 4سال از کجاآوردی

اگردلیل نیا ورد اموالشمصادر به حساب بیت المال واریز نماید وبعد در داد گاه عدل

توسط قاضی و عادل که ایمان خوب داشته باشد محاکمه اگر ثابت

از قسمی که خورده

سر پیچی کرده به زندان روانه بشود خدا یا این کار کی خواهد شد= انشا الله

-----------

شعر دراین مورد

==============

سلام اولا سیزه ای طایران باغ کرم
سلام او سیز ه بیزدن م عان حرم
-------------

سلام اولا سنه ای دخت مرتضی زینب
کمک لیق ایله گیلن تا با شاچاتا مطلب

--------------

سنون اجا ز ه ویله من بو مطلبی یا زورام
اگرچه سو ز یازورام قبردشمنی قازورام

--------------

او لری که الا ن مجلسه سئور گئده لر
م ع حرم اوچ آی آدلارینی ثبت ائدلر

--------------

از لکی آیدا فنو نِ جدالی اور گشه لر
گئدیب او جنگیده اوز امتحانلارین وئر ه لر

-----------

صلاحیتلرینی زینب اوردا تائید ائده
آلوب صلاحیت او للارسورا بورا قئییده

-----------

قوری شعار گرک اولمویابو ایراندا

وفاگرک اولا اثبات- تنها میداندا
-------------

بو مرحله که تمام اولدی ثبت نام او لا لار
وظیفه دورهامو یا رای لرین گلوب سالالار

------------

کیم اکثریتِ را یی آپار سا لذّتی وار
اولا بیزه الحق او نو ن لیا قتی وار

----------

ایکمجی مرحله چو خ چو خ مهمِّ دور بوندان
گراجرا اولماسا امکانی یوخ اولا سو ندان

-------------

تمام دارو نه دارینی بیر کتاب ائده لر

گئدنده هم قئییدنده اونی حساب ائده لر
------------

گئدنده مستا جر او لسا گلنده میلیاردی
دئیئله تقدیم ایله سن بو لارا اسنادی
-----------

نئچه برابر اگراولسا او نداپو للاری

مصادره ائده دو لت بفوری او للاری

---------

محاکمه الییه -حاکم برازنده
علی حکو متینی او ندا ایلییه ز نده

---------

یازو لو ب مجلسین هرصندلینه قیخ بیر تن
هله ده مطلبین اصلین منه یوخ اعلان ائدن

-----------

مگر نه واردی او مجلسده هامّی ثبقت ائدر
مگرنه واراوراگتماقا هامّی شدّت ائدر

-------------

او یو لدا چو خلاری میلیو نلار ایلییه ّله هدر
گرک بو مطلبه وئر سین جواب اهل نظر
--------------

بو لن گرک گئده اومجلسه نه که پولّی

بولن گئده نه او لرکه وار نئچه شغلی
------------

او رگی یا نسا کمین ایرانی ائدر رضوان

اورگی یانمو یان ایرانی ایلییرویران

----------

بو قدر قان تو کو لو ب تاکه چیخمو یاق یولدان

بویولدا نئچّه مین عاشق گئچیبدیلرقو لدان

----------

خیانت ایله مو یاخ بیزقا نا با تانلارا

مباد ا رای وئیراخ دینینی سا تا نلارا

----------

گرک چو خ آگه اولاخ با خمو یا خ او حیله لَره
چیخاتمو یاخ دا خی غربی یارالی لره

----------

بیرعدّه وار اشاللارشهیده جا نبازه
بوشعری که یازورام شعریده اولورتازه

-----------

شهیدلر اعوانی سو یلله که اوزون ایتروب

مهم پسلاری ایرانیده اولار گتوروب
----------

شهید لر اعوانی ا گئد یر آزاد
بو لارین اعوانی اولور یادا

----------

تمام جو انلار الان مملکتده بی کاردی
بولارولی گئده هریئرده ایشلری واردی

----------

هرامکانات بو لارا عرصه ده فراهمدی
ولی قالان بیزه دنیاده غصه و غمدی

-----------

شهیده -جا نبازا -ای بی حیا دئمه هذیان
همدان اولسااوزاق کردیسی ی ور الان

-----------

کیشی سن اولما گیلان ثانی اول همدانی

خانمی شاد ایله ی رما قلب زهرانی

------------

واروندی جرئت اگرعزم ایله الان جنگه

گتور گلین -اورگین واردی- ی تنگه

------------

شهید اولمویا سان-امتیازی واردی گنه

شهید اولسان هامی امکانات وئرلّه سنه

----------

مثال بو لر- سنینده اعوانین
کلیدی پسته گئدر آرتار او ندا امکانین

------------

شهیدلرین قا نی بول شا نیله شرافت دور

شهیدلرین قانی بو مملکتده عزت دور

----------

اوقانلارا بلی قیمت- بهشت اعلادی

شهید مقامی ملائکدن حتّی بالادی

-----------

نقدری خدمت ائداخ اوللارا بو گون آزدی
حقیقی سوزدی بوسوزشعریده قلم یازدی بو

-------------

او قدری قا ن توکولوب تاکه چبخمو یاق بولدان

بو یولدانئچه مین عاشق گئچیبدیلر قولدان

------------

دوباره غرب گلوب حاکم اولسا ایرانه
دا فاتحه اوخو یاخ اوندا دینه قر آنه
-------------

خدادن ایستییه یو خ او ل خبیس بغدادی

گئده الیندن اونو ن اختیاری هر زادی

------------

دوووز کیمی گئبره تو پراق او سته نعشی قالا
عراقین اهلی- او لری- کناره سالا

------------

بو له له کیمدی -خانم زینب -اهل سورّیه
کنیز اولا -اونا لایقدی -کلّ حوریّه

------------

سعودینین وورا الله- شاهین یئره اوجادان
یمنین اهلینه -ظلم ایتمیه- اوبی وجدان
------------

د ا (یادگاری) سوزی ختم ایله دئنن بوردان
او که راینی وئرمزیوخ اوندا بول وجدان

--------------

صداو سیمادان - اعلان ایلدی
بورای لر بلی دشمن - ونی دورکور ابلر
=============

برچسب ها : ای که میخواهد به مجلس بود به چند نقطه که نوشته شده عمل نماید - شهید ,اولا ,ایله ,الان ,مجلس ,گئده ,سلام اولا
ای که میخواهد به مجلس بود به چند نقطه که نوشته شده عمل نماید شهید ,اولا ,ایله ,الان ,مجلس ,گئده ,سلام اولا
منبع :
مرگ یزید بن معاویه و فرمانده زهراعلشاوّل لعنت بر یزید ابن معاویه دوم لعنت به ابو بکر بغدادی
سوم لعنت به زهران علوش چهارم به سلمان یزید شاه عربستان
=================
یزید ابن معاویه 40سال عمر کرد و 4 سال حکومت نمود و در
14ربیع الا ول به جهنم واصل شد زهران علوش فرمانده
او نیز 40 سال عمرکردو 4 سال فر ماندهی و در 14ربیع الاول به
جهنّم واصل شد هردو به حضر ت زینب اهانت د امارسوا شدند
این است آ طغانگری و ستمکاری/ چون این شعررا درنزدیک انتخابات
دوره دهم مجلس شورای ی بود نمایندگانی که میخواهندبه
مجلس بروند وچه انی لیاقت دارند بشوند اشاره شده است
====================
سلام اولا سیزه ای طایران باغ کرم
سلام او سیز ه بیزدن م عان حرم
----------
حقیقتی ائده قبول کیم که سوز بیله دی
آدیزی زینب اوزی دفترینده ثبت ایلدی
-------------
سلام اولا سنه ای دخت مرتضی زینب
کمک لیق ایله گیلن تا با شاچاتا مطلب
--------------
او کر بلانی ائدن کر بلا خانم سن سن
بو اربعین نئجه میلیون اوراواردی گلن
---------
سنه اهانت ائدنلرخانم اولوب رسوا
اولارین قوی ای ین شعریده ائدوم افشا
-----------
هر ایکیسی اولارین دورد ایل ایلیو ب طغیان
ربیع الاولین اون دوردی گتدیلر آرادان
-----------
اولارین هر ایکیسی یازمورام نئجه گووریب
هرایکیسی اولارقیخ سنّیده خانم گَئبریب
------------
ازلکینین آدی دورمعاویه نین او غلی یزید
ایکمجی زهران علوش سر قوم پلید
-----------
علوش دورد ایل اولو ب یلرین بیو گی
مثال بد حجاب آرواد واردی هم هو رگی
-------------
کیم ایستوری ائله سین اوز وفاسینی اثبات
دئسون محمد و آل محمده صلوات
===================
سنون اجا ز ه ویله من بو مطلبی یا زورام
اگرچه سو ز یازورام قبردشمنی قازورام
--------------
او لری که الا ن مجلسه سئور گئده لر
اوچ آی م عان حرم آدلارینی ثبت ائدلر
--------------
از لکی آیدا فنو نِ جدالی اور گشه لر
گئدیب او جنگیده اوز امتحانلارین وئر ه لر
-----------
صلاحیتلرینی زینب اوردا تائید ائده
آلوب صلاحیت او للارسورا بورا قئییده
-----------
قوری شعار گرک اولمویابو ایراندا
وفاگرک اولا اثبات- تنها میداندا
-------------
بو مرحله که تمام اولدی ثبت نام او لا لار
وظیفه دورهامو یا رای لرین گلوب سالالار
------------
کیم اکثریتِ را یی آپار سا لذّتی وار
اولا بیزه الحق او نو ن لیا قتی وار
----------
ایکمجی مرحله چو خ چو خ مهمِّ دور بوندان
گراجرا اولماسا امکانی یوخ اولا سو ندان
-------------
تمام دارو نه دارینی بیر کتاب ائده لر
گئدنده هم قئییدنده اونی حساب ائده لر
------------
گئدنده مستا جر او لسا گلنده میلیاردی
دئیئله تقدیم ایله سن بو لارا اسنادی
-----------
نئچه برابر اگراولسا او نداپو للاری
مصادره ائده دو لت بفوری او للاری
---------
محاکمه الییه -حاکم برازنده
علی حکو متینی او ندا ایلییه ز نده
---------
یازو لو ب مجلسین هرصندلینه قیخ بیر تن
هله ده مطلبین اصلین منه یوخ اعلان ائدن
-----------
مگر نه واردی او مجلسده هامّی ثبقت ائدر
مگرنه واراوراگتماقا هامّی شدّت ائدر
-------------
او یو لدا چو خلاری میلیو نلار ایلییه ّله هدر
گرک بو مطلبه وئر سین جواب اهل نظر
--------------
بو لن گرک گئده اومجلسه نه که پولّی
بولن گئده نه او لرکه وار نئچه شغلی
------------
او رگی یا نسا کمین ایرانی ائدر رضوان
اورگی یانمو یان ایرانی ایلییرویران
----------
بو قدر قان تو کو لو ب تاکه چیخمو یاق یولدان
بویولدا نئچّه مین عاشق گئچیبدیلرقو لدان
----------
خیانت ایله مو یاخ بیزقا نا با تانلارا
مباد ا رای وئیراخ دینینی سا تا نلارا
----------
گرک چو خ آگه اولاخ با خمو یا خ او حیله لَره
چیخاتمو یاخ دا خی غربی یارالی لره
----------
بیرعدّه وار اشاللارشهیده جا نبازه
بوشعری که یازورام شعریده اولورتازه
-----------
شهیدلر اعوانی سو یلله که اوزون ایتروب
مهم پسلاری ایرانیده اولار گتوروب
----------
شهید لر اعوانی ا گئد یر آزاد
بو لارین اعوانی اولور یادا
----------
تمام جو انلار الان مملکتده بی کاردی
بولارولی گئده هریئرده ایشلری واردی
----------
هرامکانات بو لارا عرصه ده فراهمدی
ولی قالان بیزه دنیاده غصه و غمدی
-----------
شهیده -جا نبازا -ای بی حیا دئمه هذیان
همدان اولسااوزاق کردیسی ی ور الان
-----------
کیشی سن اولما گیلان ثانی اول همدانی
خانمی شاد ایله ی رما قلب زهرانی
------------
واروندی جرئت اگرعزم ایله الان جنگه
گتور گلین -اورگین واردی- ی تنگه
------------
شهید اولمویا سان-امتیازی واردی گنه
شهید اولسان هامی امکانات وئرلّه سنه
----------
مثال بو لر- سنینده اعوانین
کلیدی پسته گئدر آرتار او ندا امکانین
------------
شهیدلرین قا نی بول شا نیله شرافت دور
شهیدلرین قانی بو مملکتده عزت دور
----------
اوقانلارا بلی قیمت- بهشت اعلادی
شهید مقامی ملائکدن حتّی بالادی
-----------
نقدری خدمت ائداخ اوللارا بو گون آزدی
حقیقی سوزدی بوسوزشعریده قلم یازدی بو
-------------
او قدری قا ن توکولوب تاکه چبخمو یاق بولدان
بو یولدانئچه مین عاشق گئچیبدیلر قولدان
------------
دوباره غرب گلوب حاکم اولسا ایرانه
دا فاتحه اوخو یاخ اوندا دینه قر آنه
-------------
خدادن ایستییه یو خ او ل خبیس بغدادی
گئده الیندن اونو ن اختیاری هر زادی
------------
دوووز کیمی گئبره تو پراق او سته نعشی قالا
عراقین اهلی- او لری- کناره سالا
------------
بو له له کیمدی -خانم زینب -اهل سورّیه
کنیز اولا -اونا لایقدی -کلّ حوریّه
------------
سعودینین وورا الله- شاهین یئره اوجادان
یمنین اهلینه -ظلم ایتمیه- اوبی وجدان
------------
د ا (یادگاری) سوزی ختم ایله دئنن بوردان
او که راینی وئرمزیوخ اوندا بول وجدان
--------------
صداو سیمادان - اعلان ایلدی
بورای لر بلی دشمن - ونی دورکور ابلر
=============
برچسب ها : مرگ یزید بن معاویه و فرمانده زهراعلش - اولا ,ایله ,زینب ,ائده ,گئده ,علوش ,سلام اولا ,زهران علوش
مرگ یزید بن معاویه و فرمانده زهراعلش اولا ,ایله ,زینب ,ائده ,گئده ,علوش ,سلام اولا ,زهران علوش
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.775 seconds
RSS