تو، ای کتاب

ای پارک

ای لپتاپ

ای موسیقی

ای صدا

ای هوا

ای باران

ای سکوت

دوستت دارم...

خدایا به من نیرو بده

تا، وقتی در قصر باشم که باید

و وقتی بیرون بروم که باید+ پ ن : این مز ... فت ترین و بی سوادانه ترین شعر از نظر ادبی در عمرم بود که گفتم. اما فکر میکنم اگه یک شعر گفته باشم که دقیق وصف حالم باشه همین بوده!!

پ ن 2 : وسوسه ی "خودنمایی"م بهم اجازه نمیده گوشزد نکنم که شعر گفتن اصلیم این شکلی نیست!