هوا جون میده برا نفس کشیدن

برا نفس کشیدن و قدم زدن

هوووم اگه یه هندزفری هم بزنی که م ... میشه !

آهنگ ساغرم ش ... ته ی سالار و گوش کنی...آهنگ بدون تو زانیار و آهنگ فقط دعا کن علی زند ... ی و آهنگ عطر خاطره اش،آهنگ شمال و مردم معین ... آهنگ حریق خزان وجرعه ی جام و ارغوان علیرضا قربانی

آهن ... shiller وای خدا آهنگ secret gardenهم خیلییییی آرامش طوره!

آهنگ little ... e انریکه؛ هنوز هم که آهنگاش و گوش میکنم پر میشم از حس های خوب :))

اوف عصن کلی آهنگ هست برا پر شدن از حس های فوق العاده و توپ

هرچند اینا برا چند قرن پیشن ولی فوق العاده ان :)

توصیه میشود:)

پنجره باز و است ما لذت میبریم :))