رئیس ستاد کل نیرو های مسلح امروز دوشنبه با خارجه ت انتقالی و فرمانده نیروی دریایی پا تان جداگانه دیدار کرد.

دیدار سرلشکر باقری با خارجه و فرمانده نیروی دریایی پا تان  سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  امروز دوشنبه 25 تیرماه در سفر به پا تان و در ادامه دیدار با مقامات و نظامی این کشور، با عبدالله حسین هارون خارجه ت انتقالی، دریاسالار «ظفر محمود عباسی» فرمانده نیروی دریایی پا تان و ژنرال زبیر محمود حیات رئیس ستاد مشترک دیدار و گفت وگو کرد.

باقری در دیدار با خارجه ت انتقالی پا تان درخصوص مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری های مرزی و همکاری های دوجانبه به منظور گسترش روابط گفت وگو و تبادل نظر کرد.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ایران همچنین در دیدار جداگانه با فرمانده نیروی دریایی پا تان، با وی درخصوص آموزش نیرو ها و برگزاری رزمایش مشترک گفت وگو و تبادل نظر کرد.

باقری و فرمانده پا تان صبح امروز دوشنبه در دیدار دوجانبه درخصوص گسترش امنیت منطقه ای، امنیت مرزی و همکاری دفاعی گفت وگو د.