در کتابخانه ِی شخصی من هزاران جلد کتاب ، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همه ی آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده ام و چه بسا کتاب هایی که فقط زینت کتابخانه ی من می باشند ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته می شوم و می خواهم درهایی از معانی و کمال به روی من باز شود آن را مطالعه می کنم و از مطالعه ی زیاد آن خسته و ملول نمی شوم این کتاب قرآن کتاب آسمانی مسلمین است . اگر ی خواسته باشد به کت که از آسمان نازل شده معتقد شود آن کتاب فقط قرآن است. زیرا کتب دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند.

فیلسوف معروف فرانسوی (1823 92) ernest renan

قرآن و دیگران ص 22 –نظریه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص) ص59 / به نقل از :
http://qorunetrat.tahzib-howzeh.ir/index.aspx?siteid=237&siteid=237&pageid=15740