اعلام شد که روز 11 آبان ماه به عنوان گرامی داشت روز آزمایشگاه انتخاب شده و قراربود در محل آداره منطقه 19 مراسمی برگزار بشه

به همین جهت ما هم دانش آموزان مصدری ، حبشی ، رحمانی ، مبتکر ، روحبخش ، ملکی و خیرخواهان رو انتخاب کردیم که در روز موعود به همراه مدیریت محترم مدرسه جناب توسلیان ، در مراسم شرکت د . ع ها مربوط به این مراسم است :

البته بچه ها چندتا آزمایش هم انجام دادن :

در پایان ریاست محترم منطقه ، کوهستانی ، شخصا از اونا تقدیر به عمل آوردند :