با سلام خدمت همه دوستان عزیز:

در بخش مقالات چند مقاله در مورد رجیستری ویندوز وجود دارد که حاصل تلاش دوستان عزیزمان می باشد که بسیار جالب و مفید است لذا چون بحث رجیستریها یک بحث گسترده ای است لذا برخی از مواردی که در این مورد پیدا کرده ام را جهت استفاده دوستان خصوصا انیکه در برنامه نویسی از رجیسترها استفاده می کنند در این مقاله آورده ام،البته آن مواردی که در مقالات دیگر وجود داشته است در اینجا آورده نشده است و تکمیلی مقالات دیگر دوستان می باشد،امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار گیرد:

1- مخفی درایوها

با استفاده از آدرس زیر می توان درایو موردنظر را مخفی نمود :

[hkey-current-user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

یک کلید از نوع dword value می سازیم اسم آن را nodrives می گذاریم و مقدار آن برای درایوهای مختلف متفاوت می باشد.

درایو a مقدار 1 درایو d مقدار 8

درایو b مقدار 2 درایو e مقدار 16

درایو c مقدار 4 درایو f مقدار 32

به همین ترتیب برای درایوهای مختلف می توان مقدار مورد نظر را وارد کرد تا آن درایو مخفی شود.

2- مخفی نمودن shut down

با استفاده از آدرس زیر می توان shut down موجود در منوی شروع را مخفی نمود :

[hkey-current-user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

ودر این آدرس یک کلید از نوع dword value می سازیم و نام آن را noclose می گذاریم و مقدار آن را 1 قرار می دهیم.

3- مخفی گزینه find

با استفاده از آدرس زیر می توان find موجود در منوی شروع را حذف نمود

[hkey-current-user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

ودر این آدرس یک کلید از نوع dword value می سازیم و نام آن را nofind می گذاریم و مقدار آن را 1 قرار می دهیم.

4- حذف نمودن desktop

با استفاده از آدرس زیر می توان desktop را حذف نماییم.

[hkey-current-user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

ودر این آدرس یک کلید از نوع dword value می سازیم و نام آن را nodesktop قرار می دهیم و مقدار آن را 1 قرار می دهیم

5- حذف کلید راست از منوی شروع

وارد آدرس زیر می شوید:

hkey-cl es-root\directory\shell

کلید مزبور را از shell به shell.old تغییر دهید .

کار فوق را با این کلید نیز انجام دهید

hkey-cl es-root\folder\shell

ونام shell به shell.old تغییر دهید.

6-حذف سطل از desktop

برای حذف این نماد باید درکلید clsid کلید فرعی مربوط به آن را حذف نمود آدرس این کلید به صورت زیر است:

hkey_local_machine\software\cl es\clsid\{645ff040-5081-101b-9f08-{00aa002f954e

حال کلید f5 را بزنید سطل حذف می شود.

7-حذف علامت فلش از کنار نمادهای میانبر

برای این کار کلید زیر را باز کنید

hkey_cl es_root\lnkfile

پارامتر isshortcut را به isshortcutnot تغییر نام دهید.

8- چگونه کاری کنیم که به نام میانبرها shortcut to اضافه نشود

برای این کار کلید زیر را باز کنید

hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer

یک پارامتر دودویی به نام link تعریف کنید که مقدار آن 000000 باشد.

9- نشان دادن نسخه ویندوز روی صفحه نمایش

وارد آدرس زیر شوید:

hkey_current_user\control panel\desktop

یک مقدار جدید از نوع dword بسازید ونام paintdesktopperversion را به آن بدهید و مقدار آن را 1 قرار دهید.

10- گذاشتن ع در پشت نوار ابزارexplorer

با استفاده از این آدرس می توان ع ی را در قسمت نوار ابزار مرورگر قرار داد:

hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\toolbar

متغیری به نام backbitmap از نوع string می سازیم ودر آن آدرس فایل bmp را به آن می دهیم.

توجه داشته باشید که فایل مورد نظر باید از نوع bmpباشد.

ادامه دارد.

به امید آنکه مطالب فوق مورد استفاده شما قرار گیرد منتظر سلسله مباحث در این مورد باشید.