موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت28319


پرستاری و مراقبت از سالمندان و بیماران جهت توانبخشی وبازی نیروی اولیه

 

رزومه کاری موسسه نیکو حامیان ایرانیان

 

پیمانکار امور پرستاری و خدماتی شیرخوارگاهها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی

 

                               ارائه خدمات بالینی  با مجوز سازمان بهزیستی شهرستان تهران

مرکز= 66353398 با 4 خط ویژه


مرکز:66355967


پونک و غرب = 44488721


شمال و شریعتی:86036908


شرق:66376179


جنوب = 66190411


فا = 66357702 و 43852243  


ایمیل = [email protected]

 

         این موسسه در طول سال بصورت شبانه روزی و ایام تعطیلات  خدمات خود بنحو مطلوب ارائه می دهد تا خلاء پیش آمده جهت شهروندان برطرف گردد.( بدیهی است تمام فاز های خدمت رسانی مانند خدمات پرستار کودک ، پرستار سالمند ، پرستار بیمار و امور خدماتی دیگر - تب سایر خدمات - به هموطنان عزیز ایام تعطیلات و بصورت 24 ساعته ارائه میگردد.

نحوه فعایت:

اعزام افراد و مراقبین و متخصصین آموزش دیده متناسب با شرایط کودک،سالمند و یا بیمار

تنظیم قرارداد توسط کارشناس اعزامی از طرف مرکز داخل منزل شما

رضایت سنجی مستمر توسط کارشناسان

اخذ مشاوره و راهنمایی از طرف شما و معرفی فرد مورد نظر در کوهتاترین زمان ممکن

ارائه خدمات شبانه روزی مقطعی بیمارستان و منزل و پاسخگویی 24 ساعته حتی تعطیلات 

ر هیچگونه هزینه از حقوق دریافتی افراد اعزام شده

بکارگیری افراد متعهد و مورد اطمینان و در صورت نیاز آموزش آنها

پیگیری و پاسخگویی به کارکنان به صورت 24 ساعته در کوتاهترین زمان

ضمانت پرسنل توسط موسسه 

نکته:

فقط در صورتی نیروی مورد نظر شما را اعزام میکنیم که 100 درصد از نظر ما سالم و متعهد باشد در صورت عدم حضور فرد مورد

نظر و فقط بدلیل اخذ پورسانت به هیچ وجه ی را معرفی نمیکنیم.

و همینطور در صورت سالم بودن محیط کار از لحاظ اخلاقی ،پرسنل را اعزام و در صورت موافقت قرارداد میبندیم.