دختر ی به دنبال شوهر می گردد!

در تازه ترین اخبار ی ها خبر یک دختر که از تروریست های است در سایت های همسر ی به دنبال قرار ملاقات و ازدواج می باشد منتشر شده است.دختر ی

رو مه انگلیسی سان در گزارشی نوشت:یک مبارز ی در اینترنت به دنبال شوهر می گردد.


دختر ی

این رو مه افزود:این دختر که از جنگجوهای است در سایت های همسر ی به دنبال قرار ملاقات و ازدواج می باشد. وی توانسته است در سایت های همسری مشخصات خود را وارد ساخته و این اقدام وی جنجال زیادی را در فضای مجازی به راه انداخته است.

دختر ی در جستجوی شوهر! + ع

ادامه مطلب