به اطلاع همشهریان و علاقه مندان به شرکت در مسابقه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی میر ساند دو کتاب "مهر ولایت در آسمان ایران" و "به سپیدی یک رویا" از منابع مسابقه حذف گردیده و گروه سنی بزرگسالان فقط مجاز به انتخاب کتاب "ماه هشتم" جهت شرکت در مسابقه می باشند.