بسم الله
خبرگزاری فارس: حرکت ‏رضا(ع) از مدینه به اسان
24 ذی القعده 200 هجری قمری

*حرکت ‏رضا علیه السلام از مدینه به اسان محل حکومت مامون عباسی(200 ق)

مأمون، هفتمین خلیفه‏ عباسی پس از پیروزی بر برادرش امین و استیلای کامل بر کشور پهناور ی، تصمیم گرفت رضا علیه السلام را از مدینه به مرو مقر حکومت خود منتقل کند و با آن حضرت به ظاهر طرح دوستی و محبت بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمی و اجتماعی ، کارهای او را تحت نظارت کامل قرار دهد.

آوردن از مدینه به مرو، هر چند در ظاهر به صورت دعوت بود، اما ماهیت واقعی آن جز ایجاد محدودیت هر چه بیشتر برای چیز دیگری نبود. از این جهت برای تفهیم ماهیت این دعوت، هیچ یک از اعضای خاندان خویش را همراه خود نبرد تا از این طریق به مسلمانان بفهماند این سفر، نوعی تبعید است نه سفری مقرون به رضایت. ولی مامون برای خنثی هدف دستور داد گروهی از رجال و اشراف از جمله والی مدینه ملازم رکاب باشند و حتی مسیر سفر نیز معین گشت و قرار شد که از طریق مدینه، بصره، مشهر، اهواز، قم، ری و نیشابور به مرو وارد شود. آن حضرت در 10 شوال سال 201 قمری وارد مرو شد.