اگر من بودم ، یه تشک هوشمند طراحی می که علاوه بر تنظیم دمای خودش متناسب با دمای محیط و دمای بدن کاربر ، از تکنولوژی قالب گیری خلق الساعه نیز برخوردار باشد !
یعنی چی ؟! یعنی اینکه از موادی تشکیل شده باشد که در عین راحتی ، قابلیت تغییر شکل ، متناسب با ح بدن کاربر هنگام خواب را نیز داشته باشد . طوریکه ، مثلا ، اگر شخص به پهلوی راست (یا هر جهت یا ح ی که خود صلاح دانست) خو د ، تشک هوشمند مورد نظر فرم بدن وی را آنالیز کرده و به طرفةالعینی قالب آن را به خود بگیرد تا فرد به خواب رفته بدون اندک ناراحتی در آن قالب فرو رفته و به شکل رشک برانگیزی در قالب گرم و نرم بدن خود شب را به صبح برساند ! من فکر می کنم یک خواب شبانه با چنین کیفیتی باعث ایجاد احساس آرامش و امنیت فراوان خواهد شد (؟)
بعد یک بالش هوشمند مجهز به سنسورهای مغزخوان هم می ساختم تا هنگام خواب سیگنالهای دریافتی از مغز را گرفته ، پردازش کند بعد به صورت تصاویر آنها را ترجمه و در اختیار کاربر قرار دهد ! به زبان ساده تر : بالشی که خواب ها و افکار ناخودآگاه شبانه ی ما را ثبت و ضبط می کند ! بعد با شرکت های بزرگ تجاری و جاسوسی قرارداد می نوشتم و امتیاز این تکنولوژی را به صورت محرمانه به آنها می فروختم تا از رؤیاهای ملت به صورت سیستماتیک و کلان سوءاستفاده های و اقتصادی بنمایند !
اگر من بودم !!