تا بازار ازدواج ها داغ امروز اومدم درباره ازدواج بنویسم

ازدواج تعهد یا ............

و دلیل ازدواج ن دهه 60

من خودم نمیدونم دهه 60 ها چی میخوان از زندگی خودم به عنوان یک دهه 60 اینو میگم

دهه 60 به نظر من نه محدودیت ها و اردواج به سبک نسل قبل تر از خودش می پسنده

و نه ازدواج به سبک بعد خودش که دهه 70 باشه

دهه 60 یک ایده لوژی را دنبال میکنند که اون شاید خییلی با معیارها دهه 70 فرق کنه

و وقتی ی ازدواج نکنه یعنی بر هر قیمتی نمیخواد ازدواج کنه

واقعان این دهه 70 اینقدر شوق ذوق و طرز فکرشون فرق داره که خیلی ها به دهه 60 ده میگرن

قرار نیست اگر یکی از ما کوچکتز ازدواج کرده ما هم همین کار کنیم

گاهی ازدواج ن کلن بهتر ازدواج بد

به نظر من عشق کشک ازدواج بلوغ فکری میخواد نه هیچ چیز دیگه ای