کارتونی هست بنام the incredibles که تا امروز شاید هفت هشت بار آنرا تماشا کرده ام. شخصیت های دوست داشتنی ئی دارد با توانائی های شگفت انگیز و خارق العاده. گفتم "شگفت انگیز" یادم افتاد که این کارتون در کلوب های ایران بنام "شگفت انگیزان" پخش شده است.


ماجرای خانواده ای است که والدین و دو فرزند آنها دارای توانائی های خاصی هستند و قابلیت هایشان را در راه دفاع از خوبی و مبارزه با بدی بکار می گیرند. در انتهای این کارتون سکانسی هست که بسیار برایم جالب است. همهٔ کارتون یک طرف، این سکانس آ ی اش یک طرف. ببین:

ادامهٔ مطلب و تماشای ویدیو:

http://www.panevis.com/2011/01/up-or-down.html