فضایل قرآن : آثار دنیوی و ا ... وی قرآن و آیات و سوره های آن

واژه «فضایل قرآن» نام یکی از شاخه های علوم قرآن است که در آن از فضایل و منافع قرآن، سوره ها و آیات آن بحث می شود. در احادیث ... اکرم (ص) و ... ان معصوم (ع) و خود قرآن، برای قرآن و آیات و سوره های آن فضایل و پاداش های ویژه ای ذکر شده است، و استماع قرآن، تأمل در آن، ترتیل، تعلیم و تعلم آن، تعویذ به قرآن، تفسیر، حفظ و ختم آن و… هر کدام سفارش و به آن تشویق شده است، و آثاری دنیوی و ا ... وی برای آن ها برشمرده اند که توضیحات در باره آن ها ذیل هر یک از این اصطلاحات در این فرهنگنامه آمده است.

صاحب ~کشف الظنون~ نخستین مؤلف در باره فضایل قرآن را محمد بن ادریس شافعی (م 241 ق) دانسته است؛ اما سید حسن صدر در ~تأسیس الشیعة لعلوم ال ... ~ از قول ابن ندیم آورده که صاحب نخستین تألیف در این زمینه، ... ّ بن کعب صح ... ... (ص) و از شیعیان علی (ع) بوده است.

اسامی تعدادی از منابع کهن در این زمینه عبارتند از:

1. ~فضائل القرآن~ اثر ابوعبید القاسم بن سلام هروی (157- 224 ق) .

2. ~فضائل القرآن و ما أنزل من القرآن بمکة و ما أنزل بالمدینة~ نوشته ابوعبدالله محمد بن ایوب بن ضریس بجلی (م 294 ق) .

3. ~فضائل القرآن~ تألیف ابوبکر جعفر بن محمد الحسن الفری ... (207 - 301 ق) ..........

ادامه مطلب