در ماه ژانویه سال جاری میلادی، دو باگ بسیار خطرناک در دنیای تکنولوژی توجه همه را به خود جلب د. این دو باگ که meltdown و spectre نام داشتند، باعث افزایش تعداد حملات سایبری شدند و به همین دلیل شرکت های تولیدکننده cpu را به تکاپو انداختند تا راه حلی برای مقابله با آنها بی شند.

ادامه مطلب