بی تردید، سال ۱۳۹۷ را می توان به عنوان سال مرگ بازار خودرویی ایران نامید. زیرا در این سال علاوه بر مشکلات شدید اقتصادی، اوضاع فروش خودروهای داخلی و وارداتی به شکلی پیش رفته که دیگر نمی توان به راحتی اقدام به ید محصولی در بازار خودرویی کشور کرد و قدرت ید مشتریان بیش از ۶۰ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۶، کاهش یافته است.

ادامه مطلب