در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار ، کلیه دانش آموزان مدارس ترکان و هرابرجان همراه با مدیران و دبیران از کتابخانه بازدید نمودند...

بازدید پیش دبستانی و مهد کودک دینا و پیام مهر ترکان و هرابرجان در هفته کتاب از کتابخانه و اجرای مراسم سوگواری این دسالان به مناسبت اربعین حسینی در این روز...