بإسمک الأعظم


لازم نیست حوائج خود را در محضر بشمرید. حضرت می دانند، مبالغه در دعاها نکنید! زیارت قلبی باشد. رضا علیه السلام به ی فرمودند: از بعضی گریه ها ناراحت هستم!1 زیارت شما قلبی باشد. در موقع ورود اذن بخواهید، اگر حال داشتید به حرم بروید.
شہادت رضا علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ( حصّہ چہاردھم )

1. هنگامی که از حضرت رضا علیه السلام اذن می طلبید و می گویید:

«أ أدخل یا حجة الله: ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟»

زیارت رضا علیه السلام از زیارت حسین علیه السلام بالاتر است، چرا که بسیاری از مسلمانان به زیارت حسین علیه السلام می روند ولی فقط شیعیان اثنی عشری به زیارت حضرت رضا علیه السلام می آیند.

2. به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه داده است. اذن حضرت سید ال ء علیه السلام گریه است، اگر اشک آمد حسین علیه السلام اذن داده اند و وارد شوید.

ادامه مطلب