تصاویر خنده دار و جالب (75)

مجموعه : ع ... های خنده دار

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

توپش خیلی پر بوده طفلک !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

تعادل با آهنربا !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

ع ... میکروسکپی از لحظه آتش گرفتن کبریت !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

نفس کش بیا جلو !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

شما این ع ... و میبینی یاد چیزی نمیوفتین !؟

تصاویر خنده دار و جالب (75)

از اختراعات انسانهای تنبل !

 یک روز در موزه !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

از اختراعات جالب انسانهای تنبل ۲ !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

از اختراعات انسانهای خسیس !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

با آفتاب قهر کرده !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

۱-۲-۳ بپر تو بغلم !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

طرح هوشمندانه دست ساز با کش !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

خلاصی هدفون رو گرفته بچه !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

سر یه چوب سوخته هم باهم به توافق رسیدن !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

لاستیک مبتلا به غده سرطانی !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

منکه نفهمیدم چه جوری شده دقیقا !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

  

دوست عزیز ، به خودت فشار نیار

زاویه گند زد به همه چی

حسن نیت شما به ما ثابت شده هستش !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

زیاد بوق میزد ، ف ... میفروخت ! 

زدم بهش خلاصه !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

خیلی جالبه !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

اینجا محل تفریح جوجه تیغی ها هستش !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

بدون شرح !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

هارد ا ... ترنال ، یک ترابایت ! خیلی های اسپید !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

از تفریحات دور همی بچه های امروزی 

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

ورود ماشین به آسانسور ممنوع !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

یکی از بزرگترین گره های زند ... !

تصاویر خنده دار و جالب (75) 

میبینین چقدر فهم و شعور داره ؟

بهش گفتم یه دقه ت ... نخور ازت ع ... ب ... رم ^-^

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

آبگرمکن لحظه ای اتمی !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

بدون شرح !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

اینقدر گولش رو خوردم که نگو ، خ ... خیلی ضد حال بود !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

ایده خلاقانه در پارک ، قابل توجه شهردارهای محترم !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

واقعا یه معذل بزرگ هستش

بچه که به دنیا بیاد ، دستت ننه بابا رو میشه !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

سلطان جنگل هم که باشی

گاهی فرار بهترین گزینه هستش !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

شوخی مرگ بار !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

نمایی از خانه موش های گلادیاتور !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

آقایون خانوما بگردین گربه رو پیدا کنین !

چون نمیخوام زیاد اذیت بشین ، میگم که باید نیمه بالای ع ... رو جستجو کنید !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

شرح در ع ...

تصاویر خنده دار و جالب (75) 

این روزا از دیدن هیچی نباید تعجب کرد !

تصاویر خنده دار و جالب (75)  

مژده مژده  !

مشکل گره سیم هدفون حل شد !

تصاویر خنده دار و جالب (75)

 

اینقد حرفه ای کار کرده ، مغزشم عضله ای شده !

تصاویر خنده دار و جالب (75)