تا کار

تا کار از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

ترجمه مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین
عنوان انگلیسی مقاله: a theoretical model of intentional social action in online social networks
عنوان فارسی مقاله: مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین
دسته: علوم اجتماعی
فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 23
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
شبکه های اجتماعی آنلاین ( facebook, myspace, linkedin و مواردی ازاین دست) پدیده های جدید مهمی در الگوهای ارتباطی و تعاملی انسان محسوب شده و بر شیوه ارتباط افراد با یکدیگر تاثیر شگرفی اعمال می کنند. در این تحقیق، تصمیم برای استفاده از یک شبکه اجتماعی آنلاین به صورت کنش اجتماعی عمدی مفهوم سازی و تاثیر نسبی سه مد فرایندهای نفوذ و تاثیر اجتماعی ( رعایت و تطابق، درونی سازی، و شناسایی) بر کاربرد کنش اجتماعی عمدی ( قصد جمعی) مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق تجربی کاربران (n=389) نشان داد که قصد جمعی برای استفاده از سایت شبکه اجتماعی بر طبق هنجار ذهنی و هویت اجتماعی تعیین می گردد. به علاوه، هویت اجتماعی ساختار نهفته درجه دومی است که از مولفه های درجه اول شناختی، ارزی و عاطفی تشکیل شده است. راجع به مبانی تحقیق و عمل بحث شده است.
واژگان کلیدی:
intention- we – تاثیر اجتماعی، هویت اجتماعی، نرم و هنجار ذهنی، نرم گروهی، شبکه های اجتماعی آنلاین، اقتباس is ، تداوم is

جهت محصول اینجا کلیک نمایید

برچسب ها : ترجمه مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین - اجتماعی ,شبکه ,ترجمه ,مقاله ,تاثیر ,آنلاین ,اجتماعی عمدی ,اجتماعی آنلاین ,شبکه اجتماعی ,هویت اجتماعی ,برای استفاده ,کلیک نمایید ترجمه
ترجمه مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین اجتماعی ,شبکه ,ترجمه ,مقاله ,تاثیر ,آنلاین ,اجتماعی عمدی ,اجتماعی آنلاین ,شبکه اجتماعی ,هویت اجتماعی ,برای استفاده ,کلیک نمایید ترجمه
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
ترجمه مقاله نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی
عنوان انگلیسی مقاله: laddering theoy, method, analysis, and interpretation
عنوان فارسی مقاله: نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی
دسته: اقتصاد
فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 47
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
اخیراً پژوهش بر روی ارزش های شخصی در بازاری مورد توجه زیاد یان و پزشکان قرار گرفته است. توصیف عمیق تر مصرف کنندگان و رابطه شان با محصولات نه تنها برای درک موقعیت ی های «شناختی» محصولات فعلی ست، بلکه اجازه پیشرفت استراتژی های موقعیت ی محصولات جدید را نیز می دهد. شت (1983) با توجه به تصدیق این دیدگاه روان شناختی تر در مورد بازار نشان می دهد که بازاری جامع محصولات در سال 1980 هم برای محققان و هم مدیران در صورتی به دست می آید که در حال حاضر نه، اتخاذ این گرایش مبتنی بر مصرف کننده را به جای چیزی که صرفا بر ویژگی های محصول تمرکز دارد، نپذیرند. کاربرد دورنمای ارزش های شخصی در بازاری محصولات مصرف کننده را می توان از لحاظ نظری به دو دیدگاه زمینه ای ، «کلان» نشان دهنده جامعه شناسی و « د» نشان دهنده روانشناسی (رینولدز، 1985) طبقه بندی می شود. دیدگاه کلان به روش پژوهش زمینه یاب استاندارد اشاره دارد که با طرح طبقه بندی در دسته بندی پاسخ دهندگان به خوشه ها یا گروه های از پیش تعیین شده ترکیب شده است (بعنوان مثال روش شناسی vals از موسسه تحقیقاتی استنفورد). سپس محصولات و استراتژی های موقعیت ی آنها به سوی توسل به این گروه های هدف جامع هدایت می شود، از قبیل توسل به مرکز هدف مریل لینچ برای جهت گیری انجام دهنده ای که تمایل به صادر نمودن و «پیشرفت نمودن» دارد (پلامر، 1985).
رینولدز (1985) تذکر می دهد که اعتبار ظاهری شدید اینها نسبت به طبقه بندی های کلی در ارائه درک، به طور خاص، در مورد چگونگی جنبه های واقعی محصول متناسب با زندگی مصرف کننده موفق نمی باشد. به این ترتیب، رویکرد زمینه ی کلان تنها به بخشی از پاسخ، یعنی جهت گیری ارزش کلی در بخش های هدف بازار می پردازد. عدم وجود، مولفه کلیدی تعریف استراتژی موقعیت ی می باشد- ارتباط بین محصول و نقش شخصی آن در زندگی مصرف کننده.
دیدگاه روانشناختی ارائه شده بر اساس نظریه وسیله-هدف توسط رویکرد « د» (گاتمن 1982)، به طور خاص بر روی ارتباط بین ویژگی هایی تمرکز می نماید که در محصولات وجود دارد («هدف»). این نتایج برای مصرف کننده توسط ویژگی ها و ارزش های شخصی ارائه شده («وسیله») و موجب تقویت این نتایج می شود. دورنمای وسیله-هدف به دقت در موازات منشا نگرش پژوهش ارائه شده توسط نظریه ارزش- انتظار قرار دارد (روزنبرگ، 1956)، که ثابت می نماید که رفتارهای مصرف کنندگان پیامدی دارد و این مصرف کنندگان یاد می گیرند پیامدهای خاص را به ویژگی های خاص محصول که از طریق رفتار ید شان تقویت شده مربوط سازند. سپس، فرضیه رایج این است که مصرف کنندگان یاد می گیرند محصولات حاوی ویژگی باشد که ابزاری برای دستی به پیامدهای مورد نظر خود را انتخاب کنید. نظریه وسیله- هدف به سادگی با منطق اساسی مشخص می نماید که چرا این پیامدها مهم می باشند، یعنی، ارزش های شخصی آن ها را تعیین می نماید.
تمرکز این مقاله بر روی شرح جزئیات مخصوص در مورد روش مصاحبه دقیق و تجزیه و تحلیل، به اصطلاح «نردبانی» قرار دارد(گاتمن و رینولدز، 1979؛ رینولدز و گاتمن، 1984)، تا سلسله مراتب وسیله-هدف تعریف شده توسط این عناصر کلیدی و ارتباطات آنها را کشف نماید. ترکیب عناصر همبسته یا نردبانی، ارتباط بین محصول و فرایند ادراکی مصرف کنندگان را نشان می دهد، که همان طور که قبلاً اشاره شد، موجب درک مستقیم تر و بدین گونه درک مفید تر مصرف کنندگان می شود.

جهت محصول اینجا کلیک نمایید

برچسب ها : ترجمه مقاله نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی - مصرف ,محصولات ,کنندگان ,محصول ,مقاله ,ارزش ,مصرف کنندگان ,مصرف کننده ,موقعیت ی ,طبقه بندی ,زندگی مصرف ,کلیک نمایید ترجمه
ترجمه مقاله نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی مصرف ,محصولات ,کنندگان ,محصول ,مقاله ,ارزش ,مصرف کنندگان ,مصرف کننده ,موقعیت ی ,طبقه بندی ,زندگی مصرف ,کلیک نمایید ترجمه
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
مبانی نظری بازار سرمایه


مبانی نظری بازارسرمایه

مبانی-نظری-بازارسرمایهمبانی نظری در زمینه نظریه سبد داراییمدل بازار سرمایهریسکصرف ریسکریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیکروش های انتخاب سهاممدل های تحقیق فایل

برچسب ها : مبانی نظری بازار سرمایه - نظری ,مبانی ,مبانی نظری
مبانی نظری بازار سرمایه نظری ,مبانی ,مبانی نظری
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت روشهای اندازه گیری نشست


پاو وینت روشهای اندازه گیری نشست

پاو وینت-روشهای-اندازه-گیری-نشست فایل پاو وینت روشهای اندازه گیری نشست،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش(به همراه ترجمه). فایل

برچسب ها : پاو وینت روشهای اندازه گیری نشست - گیری ,اندازه ,روشهای ,پاو وینت ,اندازه گیری ,روشهای اندازه ,پاو وینت روشهای ,گیری نشست ,پاو وینت روشهای اندازه
پاو وینت روشهای اندازه گیری نشست گیری ,اندازه ,روشهای ,پاو وینت ,اندازه گیری ,روشهای اندازه ,پاو وینت روشهای ,گیری نشست ,پاو وینت روشهای اندازه
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت حمل و نقل عمومی


پاو وینت حمل و نقل عمومی

پاو وینت-حمل-و-نقل-عمومی فایل پاو وینت حمل و نقل عمومی،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

برچسب ها : پاو وینت حمل و نقل عمومی - پاو وینت
پاو وینت حمل و نقل عمومی پاو وینت
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پروژه captivate مربوط به درس چند رسانه ای با موضوع معرفی نرم افزار ccleaner


پروژه captivate مربوط به درس چند رسانه ای با موضوع معرفی نرم افزار ccleaner

 -پروژه-captivate-مربوط-به-درس-چند-رسانه-ای-با-موضوع-معرفی-نرم-افزار-ccleaner پروژه captivate درس چند رسانه ای با موضوع معرفی نرم افزار ccleaner پسوند فایل ها : cptx - این پروژه بصورت متنی و بدون صدا به معرفی بخش های مهم نرم افزار ccleaner میپردازد. - صداگذاری بایستی با صدای خود دانشجو صورت پذیرد فایل های این پروژه بشرح زیر میباشد: demostration.cptx trai فایل

برچسب ها : پروژه captivate مربوط به درس چند رسانه ای با موضوع معرفی نرم افزار ccleaner - پروژه ,افزار ,ccleaner ,معرفی ,رسانه ,captivate ,افزار ccleaner ,موضوع معرفی ,پروژه captivate , پروژه ,captivate مربوط , پروژه captivate ,پروژه captivate مربوط
پروژه captivate مربوط به درس چند رسانه ای با موضوع معرفی نرم افزار ccleaner پروژه ,افزار ,ccleaner ,معرفی ,رسانه ,captivate ,افزار ccleaner ,موضوع معرفی ,پروژه captivate , پروژه ,captivate مربوط , پروژه captivate ,پروژه captivate مربوط
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت روشهای ارزی کاربری اراضی شهری


پاو وینت روشهای ارزی کاربری اراضی شهری

پاو وینت-روشهای-ارزی -کاربری-اراضی-شهری فایل پاو وینت روشهای ارزی کاربری اراضی شهری ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

برچسب ها : پاو وینت روشهای ارزی کاربری اراضی شهری - اراضی ,شهری ,کاربری ,ارزی ,روشهای ,پاو وینت ,اراضی شهری ,کاربری اراضی ,ارزی کاربری ,روشهای ارزی ,پاو وینت روشهای ,ارزی کاربری اراضی ,روشهای ارزی
پاو وینت روشهای ارزی کاربری اراضی شهری اراضی ,شهری ,کاربری ,ارزی ,روشهای ,پاو وینت ,اراضی شهری ,کاربری اراضی ,ارزی کاربری ,روشهای ارزی ,پاو وینت روشهای ,ارزی کاربری اراضی ,روشهای ارزی
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت مجتمع مس ی (نمونه های خارجی)


پاو وینت مجتمع مس ی (نمونه های خارجی)

پاو وینت-مجتمع-مس ی-(نمونه-های-خارجی) فایل پاو وینت مجتمع مس ی (نمونه های خارجی)،در حجم 70 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

برچسب ها : پاو وینت مجتمع مس ی (نمونه های خارجی) - خارجی ,نمونه ,مس ی ,مجتمع ,پاو وینت ,مس ی نمونه ,مجتمع مس ی ,پاو وینت مجتمع ,مجتمع مس ی نمونه ,پاو وینت مجتمع مس ی
پاو وینت مجتمع مس ی (نمونه های خارجی) خارجی ,نمونه ,مس ی ,مجتمع ,پاو وینت ,مس ی نمونه ,مجتمع مس ی ,پاو وینت مجتمع ,مجتمع مس ی نمونه ,پاو وینت مجتمع مس ی
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پروژه معرفی آلودگی های صنعت پالایش نفت و اقدامات کنترلی


پروژه معرفی آلودگی های صنعت پالایش نفت و اقدامات کنترلی

پروژه-معرفی-آلودگی-های-صنعت-پالایش-نفت-و-اقدامات-کنترلیپروژه آماده و کامل درباره معرفی آلودگی های صنعت پالایش نفت و اقدامات کنترلی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن،تعداد صفحات 56 صفحه فایل

برچسب ها : پروژه معرفی آلودگی های صنعت پالایش نفت و اقدامات کنترلی - اقدامات ,کنترلی ,پالایش ,صنعت ,معرفی ,آلودگی ,اقدامات کنترلی ,صنعت پالایش ,معرفی آلودگی ,پروژه معرفی ,پروژه معرفی آلودگی
پروژه معرفی آلودگی های صنعت پالایش نفت و اقدامات کنترلی اقدامات ,کنترلی ,پالایش ,صنعت ,معرفی ,آلودگی ,اقدامات کنترلی ,صنعت پالایش ,معرفی آلودگی ,پروژه معرفی ,پروژه معرفی آلودگی
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت معماری و موسیقی


پاو وینت معماری و موسیقی

پاو وینت-معماری-و-موسیقی فایل پاو وینت بررسی و تحلیل رابطه بین معماری و موسیقی،در حجم 40 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

برچسب ها : پاو وینت معماری و موسیقی - معماری ,پاو وینت ,پاو وینت معماری
پاو وینت معماری و موسیقی معماری ,پاو وینت ,پاو وینت معماری
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
ترجمه مقاله عقیده کاوی از اسناد متنی
عنوان انگلیسی مقاله: mining opinion from text documents: a survey
عنوان فارسی مقاله: عقیده کاوی از اسناد متنی.
دسته:فناوری اطلاعات و کامپیوتر - دیجیتال و فناری
فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
عقیده کاوی (om) یک زمینه ی تحقیقاتی جدید و نو ظهور است که با بازی اطلاعات و است اج دانش از متن با استفاده از داده کاوی (dm) و پردازش زبان طبیعی (nlp) سروکار دارد. هدف om این است که کامپیوتر را قادر سازیم که بتواند احساسات را تشخیص و بیان کند. دید یا رفتاری که بر اساس احساسات باشد به جای منطق، احساس گفته می شود. بنابراین om به تحلیل احساسات نیز معروف است. سازمان های تجاری پول زیادی را صرف مشاوران و محققان کرده اند تا احساسات و عقاید مشتریان را در مورد محصولاتشان بدانند. به طور مشابه، افراد نیز به عقاید دیگران در مورد محصولات، خدمات، موضوعات و رویدادها برای یافتن بهترین انتخاب ها علاقه مند هستند. این نوع تحقیقات برای جمع آوری از میان انجمن های وب، بلاگ ها، گروه های گفتگو و جعبه های نظرات در حال حاضر بسیار آسان شده است. عقیده را می توان از هر شخص در مورد هر چیزی در جهان را می توان از طریق سایت های نظرسنجی، بلاگ ها و گروه های گفتگو و ... به دست آورد. است اج اطلاعات و کشف دانش یک زمینه ی مهم تحقیقاتی است. مسئله ی است اج دانش از شبکه ی جهانی، چالش برانگیزتر است زیرا داده های ذخیره شده در وب بسیار طبیعت پویایی دارند. داده ها به دلیل بروزرسانی های دائمی و افزودن اطلاعات جدید در هر لحظه به سرعت در حال تغییر هستند. می توان از وبسایت ها برای برنامه های مختلفی استفاده کرد. یکی از این برنامه های مهم وب، جمع آوری عقاید و است اج الگوهای معنادار از آن هاست. در حین فرایند تصمیم گیری، اکثر ما از دیگران کمک می گیریم. این یک پدیده ی طبیعی است که یک تصمیم خوب بر اساس عقیده ی دیگران به دست می آید. قبل از شبکه ی جهانی وب، از عقیده ها به طور شفاهی یا توسط کلمات به اشتراک گذاشته می شد و ما مجبور بودیم از دوستان خود در مورد اینکه کدام آیتم از دیگران بهتر است سوال کنیم یا بخواهیم توضیح دهد که کدام ویژگی یک آیتم خوب و کدام بد است. با پیدایش شبکه ی جهانی وب، اشتراک گذاری دانش و ب مزیت از تجربیات دیگران، ممکن شد. امروزه بیش از 75000 بلاگ جدید با 1.2 میلیون پست جدید روزانه ساخته می شود و 40 درصد مردم در جهان مدرن به نظرات، عقاید و توصیه های جمع آوری شده از بلاگ ها، انجمن ها و دیگر سایت های مربوطه تکیه می کنند. این امر اهمیت نیاز به om را نشان می دهد.

جهت محصول اینجا کلیک نمایید

برچسب ها : ترجمه مقاله عقیده کاوی از اسناد متنی - ترجمه ,مقاله ,احساسات ,عقاید ,مورد ,دیگران ,است اج دانش ,گروه های گفتگو ,شبکه ی جهانی ,عقیده کاوی ,نمایید ترجمه ,کلیک نمایید ترجمه
ترجمه مقاله عقیده کاوی از اسناد متنی ترجمه ,مقاله ,احساسات ,عقاید ,مورد ,دیگران ,است اج دانش ,گروه های گفتگو ,شبکه ی جهانی ,عقیده کاوی ,نمایید ترجمه ,کلیک نمایید ترجمه
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
برنامه ثبت نام آموزشگاه با ا س


برنامه ثبت نام آموزشگاه با ا س

قیمت: 60000 تومان

لطفاً توضیحات زیر را با دقت ملاحظه فرمایید و در صورت وم پس از ثبت سفارش و بدون پرداخت هزینه با فروشنده که اطلاعات تماس وی برایتان

خ ر ایمیل می شود تماس بگیرید یا پس از ثبت سفارش،

بدون پرداخت هزینه، سوال خود را در قسمت مربوطه ثبت کنید

تا با شما تماس گرفته شود. هزینه پرداختی قابل عودت نیست.
 • طراحی شده برای استفاده در آموزشگاه های زبان خارجه؛

 • قابل استفاده در سایر آموزشگاه ها با زمینه های آموزشی مختلف


 • پیشنیاز: آفیس (ح ل ا س 2007) و نسخه های مختلف ویندوز.
 • کاربری ساده بدون نیاز به داشتن مهارت کار با مایکروسافت ا س


 • خ رسازی شده با کدهای برنامه نویسی vba،

 • با کارکردی مانند یک نرم افزار


 • قابل حمل و بدون نیاز به نصب
 • قابل استفاده برای اه آموزشی


 • قابل اجرا در سیستم و آفیس 32بیتی. برای اجرا در سیستم

 • 64بیتی نیاز به save_as مجدد و اصلاحات جزئی و احتمالی

 • خواهد داشت.
 • کاملاً کدباز و قابل تغییر
 • شامل دو فایل دیت س (back-end) و اپلیکیشن (front-end)

 • که در زمان باز شدن، خ ر به فایل دیتا لینک زده و آماده

 • کار می شود.


 • امکان استفاده از سورس برنامه در کلاس های آموزش ا س

 • و برنامه نویسی و پایگاه داده،

جهت مشاهده تصاویری از محیط برنامه روی لینکهای زیر کلیک کنید:تصویر یک تصویر دو تصویر سه تصویر سه تصویر چهار

تصویر پنج تصویر ششتصویر هفت تصویر هشت

تصویر نه تصویر ده تصویر یازده تصویر دوازده تصویر سیزده

تصویر چهارده تصویر پانزدهامکانات، وظایف و ویژگیهای پیش بینی شده:

 • معرفی دروس آموزشی با امکان ویرایش/ حذف • معرفی دوره های آموزشی با امکان ویرایش /حذف • معرفی ترم های آموزشی با امکان ویرایش/حذف • معرفی اطلاعات دانشپذیران. هر شخص در قالب یک پرونده؛
 • با امکان جستجو، ویرایش و حذف و انتخاب ع شخص. • معرفی کلاس های آموزشی در هر سال، ترم و دوره آموزشی
 • و تخصیص شهریه کلاس ها.

 • گروه بندی کلاس ها. • ثبت نام دانشپذیران در کلاس های آموزشی در قالب
 • فرم های ثبت نام. با امکان در نظر گرفتن دوره پرداخت شهریه
 • به صورت: نقد و اقساط (هفتگی، یک ماهه، دو ماهه، ...
 • ،شش ماهه) برای هر کلاس به صورت جداگانه و محاسبه
 • خ ر سررسید و مبلغ اقساط. • مشاهده / چاپ مشخصات دانشپذیران، کلاس های
 • ثبت نامی، وضعیت شهریه، بدهی، پرداختی و مانده حساب
 • آنها در قابل برگه های کلاسی. از این برگه ها برای
 • مثال می توان در کنترل ورود/شرکت دانشپذیران در کلاس ها
 • استفاده نمود.

 • ثبت مشخصات مدرسین آموزشگاه و تخصیص دستمزد ساعتی
 • به هر مدرس.

 • ثبت حضور و غیاب و ساعت ورود و وج مدرسین.

 • ثبت اطلاعات کارکرد مدرسین با محاسبه خ ر دستمزد
 • به صورت ساعتی براساس ساعات ورود و وج در بند قبلی.

 • ثبت اطلاعات حضور غیاب شاگردان. تنها با چند کلیک لیست
 • حضور وغیاب آماده شده و همه افراد به عنوان «حاضر» علامت گذاری
 • می شوند و کافیست تنها معدود افرادی که احیاناً غیاب هستند
 • با کلیک مشخص شوند.

 • ثبت اطلاعات تحویل/ فروش کتاب و جزوه با دوره تسویه نقدی
 • و قسطی همانند ثبت نام کلاس ها و محاسبه خ ر مبلغ و
 • سررسید اقساط. • ثبت اطلاعات دریافت شهریه (سند دریافت) از دانشپذیران
 • در قالب سندهای ساده. • ثبت اطلاعات پرداخت (سند پرداخت) دستمزد مدرسین.
گزارشات:

 • گزارشات دانشپذیران با اعمال بر اساس: بازه تاریخی
 • ثبت نام، وضعیت بدهی، محدوده شماره پرونده یا پرونده
 • خاص، ترمهای آموزشی، دوره های آموزشی، دروس ثبت نامی
 • با هفت وجی مختلف: ساده (ترتیب تاریخ)، تفکیک پرونده
 • (دانشپذیران)، خلاصه وضعیت دانشپذیران، تفکیک ترم، تفکیک
 • درس، تفیکی وضعیت بدهی

 • تفکیک دروس ثبت نامی با امکان چاپ و گرفتن وجی ا ل • گزارشات ثبت نام با اعمال بر اساس بازه تاریخی،
 • ترم، دوره و دروس آموزشی با وجی های: ساده، تفکیک ترم،
 • تفکیک درس و تفکیک دوره با امکان گرفتن وجی ا ل. • گزارشات دریافت شهریه با اعمال بر اساس بازه تاریخی،
 • شماره پرونده و شماره سند با وجی هایی به شکل:
 • ترتیب تاریخ، تفکیک تاریخ و تفکیک پرونده ها با امکان گرفتن
 • وجی ا ل

 • صدور فرم خام حضور و غیاب کلاسها جهت حضور و غیاب
 • دستی با نمایش اطلاعات کلاسها و اسامی، شماره پرونده
 • و نام پدر اعضای ثبت نامی کلاس و بیش از 15 ستون
 • جهت تیک زدن موقع حضور و غیاب دستی.
 • ( هر ستون برای یک تاریخ مشخص)

 • گزارش حضور و غیاب ثبت نام کنندگان با امکان
 • وجی در بازه تاریخی دلخواه و نیز بر اساس شماره پرونده،
 • ترم، دوره و درس به شکلهای: ساده، تفکیک وضعیت
 • (حاضر و غایب)، ساده با امکان گرفتن وجی ا ل
 • که اطلاعات تماس دانشپذیر نیز در آن موجودست. • جستجوی سند (فرم ثبت نام و سند دریافت و پرداخت)
 • جهت مشاهده، ویرایش و حذف. • جستجوی دانشپذیران با نام و مشاهده برگه کلاسی،
 • مشخصات و گردش مالی جهت مشاهده / چاپ و ویرایش.

 • گزارش کارکرد و دستمزد مدرسین

 • گزارشات مالی (صورتحساب) و بد اران و بستانکاران

 • رؤیت اقساط پرداخت نشده با یک کلیک و مشاهده
 • شماره تماس بد اران.

 • یادآوری لیست اقساط پرداخت نشده و مشخصات
 • اشخاص بد ار در زمان شروع به کار برنامه. • ایجاد فایل پشتیبان و بازی اطلاعات از روی فایل
 • پشتیبان

 • تعریف کاربران برنامه و تنظیم سطح دسترسی به
 • قسمت های مختلف برنامه برای هر کاربر.

 • تخصیص رمز ورود

 ید سوال از فروشنده

برچسب ها : برنامه ثبت نام آموزشگاه با ا س - امکان ,اطلاعات ,حضور ,غیاب ,تفکیک ,آموزشی ,اساس بازه ,محاسبه خ ر ,گرفتن وجی , وجی ا ل ,امکان گرفتن ,امکان گرفتن وجی ,دستمزد مدرسین گزارشات
برنامه ثبت نام آموزشگاه با ا س امکان ,اطلاعات ,حضور ,غیاب ,تفکیک ,آموزشی ,اساس بازه ,محاسبه خ ر ,گرفتن وجی , وجی ا ل ,امکان گرفتن ,امکان گرفتن وجی ,دستمزد مدرسین گزارشات
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی


آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی

آشنایی-با-برخی-مفاهیم-و-واژه-های-مورد-عمل-در-بازرگانی-خارجی مقاله آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی نوع فایل : word تعداد صفحات : 28مقدمه : زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای اس... فایل

برچسب ها : آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی - بازرگانی ,خارجی ,مورد ,واژه ,مفاهیم ,بازرگانی خارجی ,برخی مفاهیم
آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی بازرگانی ,خارجی ,مورد ,واژه ,مفاهیم ,بازرگانی خارجی ,برخی مفاهیم
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت نظریه گشت در روانشناسی محیط


پاو وینت نظریه گشت در روانشناسی محیط

پاو وینت-نظریه-گشت -در-روانشناسی-محیط فایل پاو وینت نظریه گشت در روانشناسی محیط،در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.مکتب روان شناسی گشت در اوایل سده بیستم در آلمان پدیدار گشت. این دوره مصادف بود با اوج گیری هنر مدرن در اروپا؛ فایل

برچسب ها : پاو وینت نظریه گشت در روانشناسی محیط - گشت ,روانشناسی ,نظریه ,پاو وینت ,پاو وینت نظریه ,نظریه گشت ,روانشناسی محیط ,پاو وینت نظریه گشت
پاو وینت نظریه گشت در روانشناسی محیط گشت ,روانشناسی ,نظریه ,پاو وینت ,پاو وینت نظریه ,نظریه گشت ,روانشناسی محیط ,پاو وینت نظریه گشت
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده


آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده

آشنایی-با-برخی-مفاهیم-اساسی-حسابداری-مدیریت-هزینه-ی -برمبنای-فعالیت-ارزی -متوازن-و-ارزش-افزوده مقاله حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی نوع فایل : word تعداد صفحات : 12فهرست محتوا هزینه ی برمبنای فعالیت و ارزیا... فایل

برچسب ها : آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده - برمبنای ,ی ,ارزی ,متوازن ,ارزش ,افزوده ,ی برمبنای ,برمبنای فعالیت، ,فعالیت، ارزی ,ارزی متوازن ,ارزش افزوده ,برمبنای فعالیت، ارزی ,فعالیت، ارزی م
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده برمبنای ,ی ,ارزی ,متوازن ,ارزش ,افزوده ,ی برمبنای ,برمبنای فعالیت، ,فعالیت، ارزی ,ارزی متوازن ,ارزش افزوده ,برمبنای فعالیت، ارزی ,فعالیت، ارزی م
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
بررسی کارایی بازار سرمایه


بررسی کارایی بازار سرمایه

 -بررسی-کارایی-بازار-سرمایهبررسی کارایی بازار سرمایه فایل

برچسب ها : بررسی کارایی بازار سرمایه - سرمایه ,بازار ,کارایی ,بررسی ,بازار سرمایه ,کارایی بازار ,بررسی کارایی , بررسی ,کارایی بازار سرمایه ,بررسی کارایی بازار , بررسی کارایی
بررسی کارایی بازار سرمایه سرمایه ,بازار ,کارایی ,بررسی ,بازار سرمایه ,کارایی بازار ,بررسی کارایی , بررسی ,کارایی بازار سرمایه ,بررسی کارایی بازار , بررسی کارایی
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پروژه تاسیسات الکتریکی آپارتمان چهار طبقه


پروژه تاسیسات الکتریکی آپارتمان چهار طبقه

پروژه-تاسیسات-الکتریکی-آپارتمان-چهار-طبقه فایل پروژه درس تاسیسات الکتریکی، پلان اتوکد کامل آپارتمان چهار طبقه به همراه نقشه تاسیسات برق فایل

برچسب ها : پروژه تاسیسات الکتریکی آپارتمان چهار طبقه - تاسیسات ,طبقه ,چهار ,آپارتمان ,پروژه ,چهار طبقه ,آپارتمان چهار ,الکتریکی آپارتمان ,تاسیسات الکتریکی ,پروژه تاسیسات ,تاسیسات الکتریکی آپارتمان
پروژه تاسیسات الکتریکی آپارتمان چهار طبقه تاسیسات ,طبقه ,چهار ,آپارتمان ,پروژه ,چهار طبقه ,آپارتمان چهار ,الکتریکی آپارتمان ,تاسیسات الکتریکی ,پروژه تاسیسات ,تاسیسات الکتریکی آپارتمان
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت روشهای تجزیه تحلیل ش ت واثرات آن (fmea )


پاو وینت روشهای تجزیه تحلیل ش ت واثرات آن (fmea )

پاو وینت-روشهای-تجزیه-تحلیل-ش ت-واثرات-آن-(fmea-) پاو وینت روشهای تجزیه تحلیل ش ت واثرات آن (fmea ) 20 اسلاید1 – مقدمه2 – تعاریف3 - تکنیکهای شناسایی،ارزی و کنترل خطرات4 - آشنایی با fmea5 - اجرای fmea 6 – نمونه عملی fmea در یک شرکت نساجی1 - مقدمهبا قدری تا... فایل

برچسب ها : پاو وینت روشهای تجزیه تحلیل ش ت واثرات آن (fmea ) - fmea ,واثرات ,ش ت ,تحلیل ,تجزیه ,ش ت واثرات ,تحلیل ش ت ,تجزیه تحلیل ,روشهای تجزیه ,پاو وینت روشهای ,روشهای تجزیه تحلیل ,پاو وینت روشهای تجزیه
پاو وینت روشهای تجزیه تحلیل ش ت واثرات آن (fmea ) fmea ,واثرات ,ش ت ,تحلیل ,تجزیه ,ش ت واثرات ,تحلیل ش ت ,تجزیه تحلیل ,روشهای تجزیه ,پاو وینت روشهای ,روشهای تجزیه تحلیل ,پاو وینت روشهای تجزیه
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
مقاله سازمان تجارت جهانی wto


مقاله سازمان تجارت جهانی wto

مقاله-سازمان-تجارت-جهانی-wto مقاله سازمان تجارت جهانی wto‎ قالب بندی : docتعداد صفحات :40موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه ... فایل

برچسب ها : مقاله سازمان تجارت جهانی wto - تجارت ,جهانی ,تجارت جهانی ,سازمان تجارت ,مقاله سازمان ,سازمان تجارت جهانی ,مقاله سازمان تجارت
مقاله سازمان تجارت جهانی wto تجارت ,جهانی ,تجارت جهانی ,سازمان تجارت ,مقاله سازمان ,سازمان تجارت جهانی ,مقاله سازمان تجارت
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
پاو وینت نظارت و کنترل در ساختمان


پاو وینت نظارت و کنترل در ساختمان

پاو وینت-نظارت-و-کنترل-در-ساختمان فایل پاو وینت نظارت و کنترل در ساختمان،در حجم 37اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

برچسب ها : پاو وینت نظارت و کنترل در ساختمان - کنترل ,نظارت ,پاو وینت ,پاو وینت نظارت
پاو وینت نظارت و کنترل در ساختمان کنترل ,نظارت ,پاو وینت ,پاو وینت نظارت
عنوان وبلاگ : تا کار
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.342 seconds
RSS