جزئیات کامل :

عنوان کامل : اط ... و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه .ق.

تعداد صفحات : 245

دسته : تاریخ

توضیحات:

مقدمه

تاریخ بزرگترین معلم و درس آموز انسان است و مطالعه و بررسی آن از ضرورتهای زند ... هر انسانی است که ... شه و تفکر از عناصر زندگانی او به شمار می رود. در قرن دوم هجری تحول شگرفی در تاریخ ... ... پدید آمد. خلافت عباسی در سال 132(ه .ق) با کمک ایرانیان اعلام موجودیت کرد و صفحات تازه ای در تاریخ ملتهای مسلمان گشوده شد.

تمدن عصر عباسی، به تنهایی یک جهان است. بنابراین سخن گفتن از آن، سخن از تمدنِ جهانی در طولانی ترین دوره ای است که تاریخ قرون میانه می شناسد. این دوره، پنج قرن و ... به درازا کشید و بر همه جهان قدیم سایه انداخت و بیشترین بخشِ شناخته شده زمین را با همه گونه های جغرافیایی، ... و ثروت اقتصادی آن در برگرفت.

عباسیان به دلیل غنای فرهن ... و نقش مؤثر ایرانیان در تأسیس خلافت عباسی، به طور چشم ... ری از فرهنگ و آداب و رسوم درباری ایرانیان بخصوص در بخش اط ... و اشربه سود بردند.

نیاز انسان به غذا یکی از نیازمندیهای اساسی است زیرا به وسیله آن سدّجوع کرده و به حیات خود ادامه می دهد و اهمیت آن به حدی است که بر دیگر نیازهای انسان مقدم است. برای رشد و ساخته شدن اجزاء بدن و فعالیتهای حیاتی، خوردن غذا به حد ضرورت لازم است. این اهمیت، موجب تلاش و توجه بیشتر بشر برای دستی ... و روی آوردن به تنوع غذایی و ... ب تجربه بیشتر در انتخاب غذاهای بهتر و لذیذتر شد تا ضمن پاسخگویی به نیازهای بدنی، ذائقه او را نیز ... ء کند.

غذا در عصر جاهلی و صدر ... عموماً ساده بود و غالباً شیر و لبنیات، ... ما و حبوبات و اندکی گوشت بود که خانواده های ثروتمند و با مکنت می خوردند. اینها عموماً غذاهای ساده ای بود. اما همینکه اعراب با بیگانگان بخصوص با ایرانیان آشنا شدند، از نظر تنوع غذایی تغییرات فراوانی در آنها به وجود آمد.

اوج پیشرفت در فرا ... ری غذاها مربوط به زمان هارون الرشید می باشد. خلفا و حکمرانان نخستین ... انی بودند که غذاهای جدید تناول ... د. در دوره امویان برخی از این غذاها شناخته شد اما در عصر عباسی این تحول و تنوع گسترده تر شد و رفاه عمومی و شرایط مناسب موجب شد که توده مردم در این باره با بزرگان و ثروتمندان همراهی کنند به طوری که باعث تدوین تألیفات چندی در فن آشپزی شد. ابن ندیم بیش از ده عنوان کتاب آشپزی در الفهرست ثبت کرده؛ از جمله کتب الطبیخ (بغدادی)، فضائل السکباج (جحظه 326 ه /941م، شاعر و خواننده قرن چهارم)، الطبیخ (ابراهیم بن عباس موصلی)، الطبیخ (مرضی رازی)، الطبیخ (ابن ماسویه)، همین عنوان از احمد بن طبیب سرخسی و دیگران.

در این دوره ادیان مختلف بخصوص ... یان در زمینه استفاده از مشروبات بر روی مسلمانان اثر گذاشتند. آنان به طور مداوم با مسلمین در ارتباط بودند و مسلمان برخی از جشنهای آنها را دیده و یا حتی در آن شرکت می ... د. آنان در جشنهای خود مخصوصاً در جشن عید پاک، از ... استفاده می نمودند و مست بودند.

در این پژوهش سعی شده به مسائل اط ... و اشربه در دوره عباسیان پراخته و به سؤالاتی در این زمینه پاسخ داده شود از جمله این سؤالات: دیدگاه ... درباره خوردنیها و آشامیدنیهای حرام و حلال چیست؟ در دوره عباسیان در سرزمین ... ی چه محصولاتی وجود داشته و در مواقع کمبود محصولات، مردم چگونه مشکلات خود را حل می ... د؟ مواد اصلی غذاها از کجا و به چه صورتی تأمین می شد؟ خلفا و حکمرانان چه نقشی در تنوع اط ... و اشربه داشته اند و در میهمانیها و اعیاد اغلب از چه چیزهایی استفاده می نمودند؟ انواع غذاهای مورد استفاده مردم عادی، تنگدستان، ثروتمندان، خلفا و وزراء چه بوده و هزینه هایی که در این رابطه مصرف می شده چه میزان بوده است؟ غذاها چگونه آماده و توزیع می شد؟ اصول و آداب سفره چه بود؟ و...

تحقیق حاضر که با استفاده از منابع و مآخذ (فارسی و عربی) و مراکز بسیار غنی و گسترده (کتابخانه های تهران و آستان قدس رضوی...) انجام شده پاسخگوی بسیاری از این پرسشها و سؤالات مشابه دیگر می باشد.


هدف از پژوهش

هدف از پژوهش «آشنایی با انواع خوردنیها و آشامیدنیهای معمول و مرسوم دوران عباسی که مورد توجه مردم عادی و خواص و درباریان بوده است و چگون ... طبخ غذاها و مراکزی که مواد اولیه اغذیه را تولید و به فروش می رساندند» بوده است.

با توجه به ضرورت آشنایی با این بخشِ فرهن ... ، اجتماعی زند ... مردم در عصر عباسیان، که بسیار کم به آن توجه شده، لازم بود که پژوهشی با این موضوع انجام شود تا مسائلی که در این رابطه به صورت پراکنده در کتب مختلف از جمله زند ... نامه ها، کتب تمدنی و سفرنامه ها نوشته شده است، به صورت منسجم در مجموعه ای با این عنوان آورده شود. برای رسیدن به این هدف لازم است با استفاده از منابع و مآخذو پژوهشهای پراکنده پیشین که در این رابطه انجام شده، سبک و انواع اط ... و اشربه حرام و حلال، محصولات و تجارت و بازرگانی آن دوره، توجه جامعه ... ی و خلافت و مشاغل و حِرَفی مربوط به آن، جمع آوری و اطلاعاتی ... ب گردد و امید است که تحقیق حاضر که حاصل تلاش فراوان و استفاده از منابع (فارسی و عربی) و مراکز غنی در این زمینه می باشد هم عامل آشنایی دیگران با این بخش فرهن ... ،اقتصادی و اجتماعی و هم باعث ایجاد ان ... زه ای برای سایر علاقمندان به ویژه جوانان باشد تا به پژوهشهای مانند این بپردازند.


پیشینه تحقیق

بی تردید تمدن ... ی در عصر عباسیان (132-656ه .ق) پرشکوه ترین دوره های خود را تجربه کرده و درخشانترین دستاوردهای علمی و تمدنی را تقدیم بشریت نموده است. تمدن عصر عباسی، به تنهایی یک جهان است. این تمدن، جهانی از رفتارهای تکامل بخش و متقابل سرزمین، انسان، زمان و حوادث است که همدیگر را تکمیل می کنند.

در رابطه با تمدن عباسیان کتب مختلفی نوشته شده البته علاوه بر این کتب، در زند ... نامه ها، سفرنامه ها و کتابهای تاریخی نیز اشارات مختصر، پراکنده و کوتاهی درباره اط ... و اشربه شده اما در رابطه با این موضوع متون و مجموعه ای منسجم و یکپارچه و مستقل مشاهده نشده است و این امر ان ... زه ای برای انجام پژوهش و تحقیق در این زمینه شد.


روش تحقیق

روش تحقیق براساس کتابخانه و منابع بوده است و برای دسترسی به این کتب از کتابخانه هایی که نسخ خطی و قدیمی در آن نگهداری می شود، استفاده شده است.

برای تدوین این رساله با مشکلاتی روبرو بودم از جمله: عربی بودن منابع، عدم وجود منابعی به عنوان نمونه کار، عدم وجود کتابخانه ای که همه منابع مورد نظر در آنجا حفظ و نگهداری شود بخصوص در شهر تهران البته کتابخانه آستان قدس بسیار غنی بود ولی به دلیل بُعد مسافت و مشکل اقامت، استفاده از مکرر از آن میسر نبود.

از این رو با تماس های مداوم و مراجعاتی که با اساتید محترم راهنما و مشاور، آقایان ... حیدرنیا و ... نصیریان داشتم و استفاده از کتابخانه های مختلف شهر تهران و چندین بار حضور در کتابخانه آستان قدس رضوی (که واقعاً کتابخانه ای غنی بود)، راهنمایی های بی دریغ ایشان، چراغ راهم شد و این مشکل تا حدودی برطرف گردید.


جهت ... محصول اینجا کلیک نمایید