تعدادی از ان پایگاه شهید بهشتی طی شب گذشته به دیدار کربلایی هادی فیروزی از اعضای فعال شورای پایگا شهید بهشتی که از زیارت عتبات عالیات برگشته بودند رفتند.

ادامه مطلب