رئیس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس درسال تحصیلی 96-95 در دبیرستان نرجس«س»پرسش مهر هفدهم را برای دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و اولیای دانش آموزان مطرح کرد.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، ... رئیس جمهور درمراسم نواختن«زنگ مدرسه» و بازگشایی مدارس درسال تحصیلی 96-95 که باحضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، علی اصغرفانی ... آموزش وپرورش و برخی ازمعاونین وزارتخانه وخیرین مدرسه ساز در دبیرستان نمونه ... تی دخترانه حضرت نرجس«س» برگزارشد، سوالات مربوط به پرسش مهر هفدهم را به شرح زیر اعلام کرد:

1-از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟

2-در برابر خشونت چگونه باید ایستاد ... کرد؟

3-چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت ... ی و نبوی؟

4- چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا می شود و در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسائل کشور و یا تعلیم و تربیت را به عنوان پرسش مهر مطرح می کند و دانش آموزان، فرهن ... ان، دانشجو معلمان و اولیای دانش آموزان در قالب فعالیت های فرهن ... و هنری به آن پاسخ می دهند.

منبع: http:/medu.ir