سلام

داستان که سجده بودند وسجده شون طولانی میشه،همه میدونند،ولی کو عمل کننده...

یاد بگیرید، ید تبلت،گوشی،طلا وغیره ،جای وقتی که شما برا بچه یا کوک بزارید،نمیشه....7سال اول زندگی کودک پادشاه هست...پس برید تعریف پادشاه یاد بگیرید...

یه را ار ساده برا شاد د ،کودک...

دست بچه با شیوه صحیح بگیرید،این کار بایستی دو نفره انجام بشه،بعد که کودک حس کرد بین زمین آسمون ،به حرکت تون سرعت بدید،البته بایستی خودتون لذت ببرید تا کودک دو چندان لذت ببره...

راستی بنده تا حالا دقت ن ،ایا شما آیات در مورد نحوه برخورد با کودک رو توی قرآن دیدید؟؟!!!