واقعیت این است که همانگونه که بسیاری از شیعیان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که اربعین امسال پر ر از هر سال برگزار شود، دست هایی هم در کار است تا جلوی چنین مهمی را بگیرد. دست هایی که تلاش می کند با ایجاد شبهات و سیاه نمایی از شکوه اربعین بکاهد.

حقایقی از اربعین که نمی خواهند دیده شود+تصاویر

بیشتر بخوانید:اربعینی که قطعا بسیاری از نقشه های دشمن را نقش بر آب می کند.