نویسنده : صمد بهرنگی

  • زبان : فارسی
  • حجم فایل: 0.42 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۹۶ صفحه

درباره کتاب

الدوز گفت: ننه کلاغه، ی چرا؟ گناه دارد. ننه کلاغه گفت: بچه نشو جانم گناه چیست؟ این، گناه است که ی نکنم، خودم و بچه هایم از گرسنگی بمیرند. این، گناه است جانم. این گناه است که نتوانم شکمم را سیر کنم. این، گناه است که صابون بریزد زیر پا و من گرسنه بمانم. من دیگر آن قدر عمر کرده ام که این چیزها را بدانم. این را هم تو بدان که با این نصیحت های خشک و خالی نمی شود جلو ی را گرفت. تا وقتی که هر برای خودش کار می کند ی هم خواهد بود.