ایرانی ها وقتی تهدید می کنند تهدیدشان را عملی می کنند.


 به نقل از جروزالم پست، رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد خواستار جدی گرفتن تهدیدات ایران شد.

دانی یاتوم یک روز پس از حمله هوایی و دو متحد اروپایی اش به ، هشدار داد باید خود را برای رویارویی احتمالی با ایران آماده کند.

وی تاکید کرد: «ما در مسیر تقابل با ایران قرار گرفته ایم. امیدوارم این مسئله هرگز به رویارویی مستقیم ما منتهی نشود. آنها ما را به حمله به اه و نیروهایشان متهم کرده اند.»

رئیس پیشین موساد ادامه داد: به نظرم باید تهدیدات آنها را کاملا جدی بگیریم. تجربه های قبلی و شناختی که از ایرانی ها دارم به من می گویند زمانیکه آنها تهدید می کنند، تهدیدشان را عملی می کنند.

دانی یاتوم همچنین از حمله هوایی ، انگلیس و فرانسه به به عنوان اقدام نمادینی یاد کرد که هیچ اهمیت استراتژیکی نداشت. به گفته او، این حمله مانند "قطره ای در اقیانوس" بود.