دلم یه عالمه ارامش و نظم و مرتب بودن و یه عالمه سکوت میخواد

و یه هوای ابری و خنک یه دنیا پر از تمیزی و این که همه چیز سرجاش باشه

و یه جهان منهای لغات و هجا ها و هر ص ... که از حنجره انسان خارج میشه...

+: شهر بارونی ( از سیامک عباسی رو ... کنید )

+: سبک باشی مثل پر

+: ****