روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی

روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

حالا که هیچ واکنش عملی موثر وواقعی به انتقادها و درخواست های مردم و اعتراضات درعمل برای مردم نشان نداده و نمی دهد تنها راه برای مردم فرصت کشتن ترور و حذف فیزیکی حسن به هرقیمتی می شود

های ترور و حذف فیزیکی رییس جمهور منتخب جریان غربگرا که صرفا برای ایجاد ن یتی و با این یت درکشور سرکارامده حالا بلندتر و قوی تر در میان توده های ملت شنیده می شود

مردم که از فشارهای بی امان و سو تدبیر ها ت کارد به استخوان روح روانشان رسیده به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده اند و دیگری چیزی برای از دست دادن ندارند لذا تنها راه نجات خود از این وضعیت رکود فشار تورم دروغ فساد تبعیض عوام فریبی حرافی نادیده انگاری بی تفاوتی نسبت به مردم کشتن شخص رییس جمهور منتخب جریان غربگرا می داند

انها برایشان مهم نیست که توسط دایره محافظان امنیتی قبل سو قصد کشته شوند اما این را می دانند که نفرین نفرت علیه او انقدر در کشور بالا رفته که هر لحظه ممکن است زمان مرگ در یک خیابان یک جلسه عمومی یا هرفرصت مشابه ای فرابرسد

بسیاری از نیروهایی که زمان شاه با قصد ترور حنسنعلی منصور یا درباریان طاغوتیان طراحی برنامه ریزی می د چون این افراد را برای کشور مضر خطر معضل بلا می دانستند حالا در اتاق های فکر طراحی خود منتظر فرصت برای ترور و حذف فیزیکی بعنوان عامل فساد فتنه خیانت توطئه جنگ نرم و بی تفاوتی نسبت به ملت ی کشور می دانند

قطعا از نظر امنیتی ط در ادامه بسیار خطیر خواهد بو

چون گروههای زیادی از مردم انقل ون سایر گروهها برنامه حذف فیزیکی و ترور شخص بخاطر بحساب نیاوردن مردم بی تفاوتی به مردم در پیش گرفتن راه فساد غلط و خیانت جز ثواب پاداش و وظیفه شرعی می دانند و حتی شده بصورت انتهاری و کفن پوش به موج محافظان او خواهند زد تا این چرثومه فساد ن یتی ساز لج دراور مردم با یک تیر خلاص به قعر جهنم بفرستند

با اینکه می داند و خوب متوجه ان هست که با رفتار مستقیم و غیرمستقیم خود چگونه لج ملت را در اورده و کارد به استخوان مردم رسیده اما از یک چیز بی خبر است که این شیطنت او ممکن است و حتما به قیمت جانش تمام خواهد شد و ی که دیگر مرد رفت نه قدرت نه ثروت نه موقعیت دیگر به دردش نمی خورد و خانواده هم برای همیشه یتیم خواهند شد

نفرت نیروهای انقلاب که برای ایمان و باور عمیق می جنگند و اتش به اختیار هم هستند از این فرد به نهایت خود رسیده و یک وقت می بینند که کاری که نباید بشود بخاطر هیجان نفرت باعث می شود کار از کار بگذرد

این اصلا تهدید شخص به ترور و حذف فیزیکی نیست بلکه یک واقعیت عینی است و حتی نیروهای امنیتی اطلاعات اطراف هم بشدت باخیر از افزایش نفرت بغض بخل کینه ملت برای خالی زهر نفرین نفرت خود روی باخیر هستند

اگر ترور شود و کشته شود جهانگیری معاون اول وی که از خودش مز ف تر است موقتا ر ییس جمهور می شود که از خودش گه تر است پس بهتر این دونفر با هم به جهنم بروند که انقلاب اصلا همچین تحفه های بی خاصیت حراف دروغگو دغل باز حرافی دیگر اصلا در بدنه سیستم خود نداشته باشد

مردم خسته زده بری و سوپاپ های انفجار انها در حال ترکیدن است و مسئولان مردم را به ارامش در اوج خشم فشار دعوت می کنند چراکه خودشان مرفهین بی درد و بصورت اشرافی زندگی می کنند و حقوق های نجومی می گیرند و حق دارند از جزییات فشارها ناراحتی ها دردهای مردم بی خبر باشند یا چندان برایشان ملموس نباشد و این کار عملا غیرممکن است و مردم زهر خودشان خالی می کنند دیر یا زود دارد اما سوخت سوز ندارد

برنامه حذف فیزیکی انگلیسی نفوذی غربگرا ون یتی ساز در دستور کار اصلی بسیاری از توده های ملت است تا شراو حرف ها دروغ های تکراری و وعده های دروغین بی خاصیتش و صدای نحسش را برای ابد از سرملت مظلوم ساده فلک زده ایران خلاص کنند

برچسب ها : حالا که هیچ واکنش عملی موثر وواقعی به انتقادها و درخواست های مردم و اعتراضات درعمل برای مردم نشان نداده و نمی دهد تنها راه برای مردم فرصت کشتن ترور و حذف فیزیکی حسن به هرقیمتی می شود - ,مردم ,ترور ,فیزیکی ,نفرت ,فساد ,تفاوتی نسبت ,نفرین نفرت ,برای مردم ,جریان غربگرا ,منتخب جریان ,منتخب جریان غربگرا ,جمهور منتخب جریان ,رییس جمهور
حالا که هیچ واکنش عملی موثر وواقعی به انتقادها و درخواست های مردم و اعتراضات درعمل برای مردم نشان نداده و نمی دهد تنها راه برای مردم فرصت کشتن ترور و حذف فیزیکی حسن به هرقیمتی می شود ,مردم ,ترور ,فیزیکی ,نفرت ,فساد ,تفاوتی نسبت ,نفرین نفرت ,برای مردم ,جریان غربگرا ,منتخب جریان ,منتخب جریان غربگرا ,جمهور منتخب جریان ,رییس جمهور
رویه رویکرد در این مدت نشان داد او راه خودش را می رود کارخودش می کند و مردم هم راه خودشان را و با بحساب نیاوردن مردم و تمرکز روی روش غلطش بدون اصلاحات اساسی مردم هم او را بحساب نخواهند اورد

با خونسردی خاص انگالیسی مسلک و سیاست مداران خود برروی راه رویه غلط خود بحساب نیاوردن مستقیم و غیر مستقیم مخالفان و منتقدین خود و لج انها را در اوردن و جنگ روانی خاص و منفعل مستعصل مخالفان منتقدین ت قصد دارد تمام تمرکز توجه خود را با دیکتاتوری خودخواهی و خود شیفتگی خاصی روی هدف کار روش خودش د و اصلا توجه ای به انتقادهای درست منتقدین ت نکند و با همان انرژی کم منفی خود کشور اداره کند و اصلا ی را بحساب نیاورد این یک مهارت ذاتی در شخص حسن خان است که با خنده های لوند حرص مخالف دراور همراه است اما ایا مخالفان منتقدین می توانند واکنش کاری علیه شیطنت و بد های حسن کنند ؟؟؟جواب بله است

کمترین کار کشتن حسن است و حسن باید بداند این شیطنت ها بد های او علی رغم اینکه او کلی محافظ مراقب دارد و پای فرار خوبی هم بموقع دارد اما کار یک دفعه می شود پس بهتر است با مردم صادق باشد رو راست باشد و مطابق میل مردم رفتار کند نه اینکه روند کار او در جهت گسترش فشار ن یتی و تحویل دادن دروغ به مردم بحساب نیاوردن انها باشد این شرایط کشور برای همه پیچیده تر می کند

مردم اگر حکومت شاه ساقط بخاطر فساد گسترده و گوش ندادن واقعی عملی به حرف مردم بود

این نظام ی هم با وجود خون هیچ تعهدی به مردم نیست و مردم اگر ببیند این نظام هم کلا فاسد است و به حرف مردم واقعا عملا بها نمی دهد یا توان ندارد انرا هم به زیر می کشند

مردم عقد اخوت یا چک سفیدی به هیچ سیستم نظام دستگاه فاسد ناکارمد دروغگو و غیر صادق غارتگر اشرافی نجومی بگیر نداده اند

همان کاری که با ارشدان نظام قبل فاسد د و همه را و تیرباران د از حسن به گیر تا بقیه با سران این سیستم می کنند

این کشور برای مردم است نه یک قشر خاض که بخاطر قدرت ثروت نفوذ فرصت مملکت را ارث پدری و سلطه نفوذ در همه جا می بنند و دچار یک اعتماد به نفس زیاد از حد خطرناک برای سلطه نفوذ برهمه جا پیدا کرده اند که این اعتماد به نفس خودباوری زیاد از حد بسیار هم برای خودشان هم برای کشور مملکت خطرناک و سرشان را به باد می دهد

برچسب ها : رویه رویکرد در این مدت نشان داد او راه خودش را می رود کارخودش می کند و مردم هم راه خودشان را و با بحساب نیاوردن مردم و تمرکز روی روش غلطش بدون اصلاحات اساسی مردم هم او را بحساب نخواهند اورد - مردم ,بحساب ,نظام ,کشور ,منتقدین ,نفوذ ,بحساب نیاوردن ,سلطه نفوذ ,کشور برای ,منتقدین ت ,مخالفان منتقدین
رویه رویکرد در این مدت نشان داد او راه خودش را می رود کارخودش می کند و مردم هم راه خودشان را و با بحساب نیاوردن مردم و تمرکز روی روش غلطش بدون اصلاحات اساسی مردم هم او را بحساب نخواهند اورد مردم ,بحساب ,نظام ,کشور ,منتقدین ,نفوذ ,بحساب نیاوردن ,سلطه نفوذ ,کشور برای ,منتقدین ت ,مخالفان منتقدین
تی که اولا مورد حمایت تابلو غرب فاسد از طرفی تنها باهدف اول ا پر جیب خود غارت ثروت خیز قدرت گرفته دیگر انگیزه ای تعهدی تکاپوی برای فکر به مردم کار برای مردم بدبخت فراموش شده ندارد

لیست چند علت عامل اساسی که ت چرا برای مردم ان طوری که شاید باید کار نمی کند؟؟؟مشکل کار کجاست؟؟

1- تی که در ایران تحت حمایت غرب سرکار بیاید قطعا ت خوبی نخواهد بود و فاسد و برای ن یتی و کارشکنی و بهم ریختن کشور نه درست کشور چون غربی ها هدف ا شون همین

2- تی که تشنه قدرت نه خدمت به مردم تی که کار برای مردم وظیفه نمی داند و بلکه وسیله می داند بجای اینکه تی ها دنبال مردم بدوند مردم باید دنبال مقامات بدوند و ا سرهم هیچ فایده ای ندارد


همین 2 دلیل اساسی ایدلوژی پوچ اب فاسد سیستم باند اطرافیانش روی تابلو نظاره تمام ملت می برد و تمام انیکه واقع بین نکته بین و حقیقت بین هستند این 2 علت اساسی خوب درک می کنند

همین 2 علت کافی است که مقامات ت هیچ انگیزه تعهد تکاپوی جنب جوش چالاکی جدی واقعی برای حل مشکلات ملت و کاهش فشارها نداشته باشند و همه چیز رها کنند تا بیشتر و کنترل نشده تر رشد کنند تا مردم ناراضی تر شوند و این توطئه مغرضانه خیانت نا شرافت مندانه بی جواب نخواهند ماند

برچسب ها : تی که اولا مورد حمایت تابلو غرب فاسد از طرفی تنها باهدف اول ا پر جیب خود غارت ثروت خیز قدرت گرفته دیگر انگیزه ای تعهدی تکاپوی برای فکر به مردم کار برای مردم بدبخت فراموش شده ندارد - مردم , تی ,فاسد ,همین ,اساسی , ,برای مردم , ت
تی که اولا مورد حمایت تابلو غرب فاسد از طرفی تنها باهدف اول ا پر جیب خود غارت ثروت خیز قدرت گرفته دیگر انگیزه ای تعهدی تکاپوی برای فکر به مردم کار برای مردم بدبخت فراموش شده ندارد مردم , تی ,فاسد ,همین ,اساسی , ,برای مردم , ت
از زمان سرکارامدن ت منفعل تسلیم ترسو بزدل سازکار ملاحظه کار امریکا غرب "تدبیر یعنی مراقب هر تشر و غرب باشیم تا نکند باعث عصبانیت آنها شویم"تدبیر تشرهای غرب و کرنش تسلیم قهرمان

طوری تسلیم شویم با تدبیر که همه باور کنند ما قهمرمان هستیم این همان تسلیم قهرمانانه است

تدبیر ت بالا ه رازش دقیق رمزگشایی شد

تدبیر و شعار تدبیر ت در اصل"تدبیر تشر" بود یعنی طوری رفتار کنیم که مورد تشر غیض غضب و ناراحتی عصبانیت امریکا و غرب قرار نگیریم و اوضاع را از این که هست پیچیده تر نکنیم و کشوری درگیر یک کاری عذاب اور مستهلک و فرسایشی شده که توان کل کشور کند متوقف فرسوده کرده و به اسم ملاحظه کاری محافظه کاری هوش تدبیر در جریان

این تدبیر تشر عملا دیگر استقلال عمل کشور و جمهوریت کشور را هم مستقیم و غیر مستقیم کامل زیر سوال برده و جز حرف شعار در عمل چیزی از استقلال کشور باقی نمانده چراکه کشوری که بخواهد از ترس تشر امریکا و غرب رویکرها و رفتارهای برنامه های خود را تنظیم کند نه منافع ملی کشور با ت وابسته مزدور شاه چه فرقی دارد؟؟؟او هم که با تشر امریکا کشور ترک می کرد یا هرکاری که انها می خواستند می کرد

شاه نوکر رسمی امریکا بود نوکر غیر رسمی است و هیچ یک در نتیجه باهم فرقی ندارند و هر دو به یک جا ختم می شوند که با سرکارامدن جریان غربگرا سازش کار محافظه کار ملاحظه کار غرب خائن سرس مستقیم غیر مستقیم دیگری چیزی در عمل واقعیت حقیقت از جمهوری استقلال ازادی نه شرقی نه غربی بعد مدتی باقی نخواهند ماند و وقتی ما استقلال در تصمیم گیری با فش ر غرب به اسم کاری تدبیر از دست بدهیم و امریکا و غرب هم متوجه اثر کارکرد نفوذ خود شوند انها هم دیگر ول کن نخواهند بود و متوجه می شوند با تشر فشار می توانند روی تک تک تصمیات کلان چشم انداز کشور هم اثر گذار باشد و این پایان تلخ راه استقلال ازادی با خیانت تسلیم سازش انفعال درماندگی و عدم شجاعت قاطعیت اقتدار جریان تغذیه شده از غرب نفوذی است که فاتحه روح روان کشور باید خواند و کاری هم نمی شود کرد چون گرده برای انهاست امروز و امروز اکثریت با خائن ها نفوذی ها سرس ها منفعل ها وابسته ها فریبکارها فرصت طلب ها ها بی شرف ها م ن منافقین است و وقتی اکثریت با جریان تباهی سیاهی است دیگر چه کار می شوذ کرد حرف انقل ون و افراد صالح صادق به جایی نمی رسد منزوی مس ه مطرود می شوند


برچسب ها : از زمان سرکارامدن ت منفعل تسلیم ترسو بزدل سازکار ملاحظه کار امریکا غرب "تدبیر یعنی مراقب هر تشر و غرب باشیم تا نکند باعث عصبانیت آنها شویم"تدبیر تشرهای غرب و کرنش تسلیم قهرمان - تدبیر ,کشور ,امریکا ,استقلال ,تسلیم ,کاری ,استقلال ازادی , کاری ,تدبیر , ت ,تدبیر ت
از زمان سرکارامدن ت منفعل تسلیم ترسو بزدل سازکار ملاحظه کار امریکا غرب "تدبیر یعنی مراقب هر تشر و غرب باشیم تا نکند باعث عصبانیت آنها شویم"تدبیر تشرهای غرب و کرنش تسلیم قهرمان تدبیر ,کشور ,امریکا ,استقلال ,تسلیم ,کاری ,استقلال ازادی , کاری ,تدبیر , ت ,تدبیر ت
عملکرد بسیار ضعیف کند عمدی رییس بانک مرکزی سیف درقضیه افزایش بی سابقه دلار درایران نشان از تمارض تبانی خیانت عمدی برای نابودی ارزش پول ملی و نابودی اقتصادی و رضایت ت دارد

رییس بانک مرکزی ناکارمد کند ضعیف و خائن است و باید قبل فرار ازکشور مثل خاوری ها محاکمه برکنارشود

درهمین چند وقت افزایش دلار به 6000 تومن این اقایان کجا بودند؟؟؟چرا دیرکند و ضعیف عمل می کنند؟؟عمدی درکار است؟؟؟چه سودی ت از رهاسازی قیمت دلار می برد؟؟؟خیانت؟نفوذ؟ توطئه؟تبانی؟ساخت پاخت؟رضایت؟حمایت؟بی تفاوتی نسبت به سرنوشت اقتصادی کشور؟بی خیالی؟

سو تدبیر یا مسئولیت ناپذیری؟


برچسب ها : عملکرد بسیار ضعیف کند عمدی رییس بانک مرکزی سیف درقضیه افزایش بی سابقه دلار درایران نشان از تمارض تبانی خیانت عمدی برای نابودی ارزش پول ملی و نابودی اقتصادی و رضایت ت دارد - دلار ,ضعیف ,بانک مرکزی ,رییس بانک
عملکرد بسیار ضعیف کند عمدی رییس بانک مرکزی سیف درقضیه افزایش بی سابقه دلار درایران نشان از تمارض تبانی خیانت عمدی برای نابودی ارزش پول ملی و نابودی اقتصادی و رضایت ت دارد دلار ,ضعیف ,بانک مرکزی ,رییس بانک
ای کاش می شد مثل انفجار دفتر ریاست جمهوری در اوایل انقلاب کل نهاد ریاست جمهوری از خود و تمام وزرایش یکجا فرستاد روی هوا تمام تحفه ها خائن ها باهم یکجا به جهنم بروند

۸ شهریور ۱۳۶۰ انفجاری در دفتر نخست ی ایران صورت گرفت. در این انفجار محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست ، عبدالحسین دفتریان مدیرکل مالی اداری نخست ی و هوشنگ وحید دستجردی و یک عابر در بیرون ساختمان کشته شدند

در ان زمان ان انفجار اشتباه خائنانه بود و از افراد همین جریان یک رییس جمهور کاری به شهادت رساند اما این انفجار برای چنین ک نه جمهوری که همه انها را روی هم بگذاریم یک پاپاسی خاصیت ندارند واقعا شرف ارزش دارد

ت و ک نه ای که همه از صدر تا ذیل خائن بی خاصیت مفت خور هستند

ای کاش این انفجار امروز رخ می داد و تمام این ت امید تدبیر می فرستاد روی هوا که شر تمامشون یکجا باهم کنده شود اثری از این ها بی خاصیت ها خائن های واقعی مزدورها سرس های غرب و بی همه چیزها شیادان دیگر نباشد و همشون یکجا به فنا بروند تحفه ای بیرون نیارد

اون کشمیری منافق وابسته به همین جریان های اصلاح طلب غربگرا نفوذی بود

اما ای کاش اون ک نه کاری اون روز باقی می ماند و در عوض این ک نه بی خاصیت حراف دروغگو منافق نفوذی وابسته منفعل دست نشانده غرب که ک نه خیانت نفوذی ها معروف شده یکجا جان تمام خائنین نفوذی هاکه دوز هم یکجا جمع شدند می گرفت

مردم عاصی خسته د و این بالاترین خیانت و نفوذی است که یک ت می تواند با رفتار حساب شده خائنانه خود از نظر روانی فشار ناامیدی با مردم کند

ی هم هیچ کاری از دستش برنمییاد انقل ون حتی دیگر به ی هم امید ندارند که بتواند با اعمال نفوذ تذکر تشر جلوی خائن را بگیرد که فشارها سو تدبیرها و کم کاری های تابلوش مردم به عصیان طغیان وادارکرده و می خندد خنده ی می زند چون به اشکارشدن نتایج خیانت خودش امیدوار خوشحال است و متوجه است که دارد ذره ذره نتایج کارشکنی مغرضانه اش خائنانه اش اشکار می شود و مردم به مرز فروپاشی عصیان طغیان پوکیدن و جاری شدن شو نزدیک می کند

برچسب ها : ای کاش می شد مثل انفجار دفتر ریاست جمهوری در اوایل انقلاب کل نهاد ریاست جمهوری از خود و تمام وزرایش یکجا فرستاد روی هوا تمام تحفه ها خائن ها باهم یکجا به جهنم بروند - یکجا ,ک نه ,نفوذی ,انفجار ,تمام ,مردم ,ریاست جمهوری ,عصیان طغیان ,همین جریان ,نخست ی
ای کاش می شد مثل انفجار دفتر ریاست جمهوری در اوایل انقلاب کل نهاد ریاست جمهوری از خود و تمام وزرایش یکجا فرستاد روی هوا تمام تحفه ها خائن ها باهم یکجا به جهنم بروند یکجا ,ک نه ,نفوذی ,انفجار ,تمام ,مردم ,ریاست جمهوری ,عصیان طغیان ,همین جریان ,نخست ی
خیزنفوذ رخنه کل نظام اطلاعاتی امنیتی غرب اسراییل امریکا از مدتها قبل روی برنامه موشکی ایران و با ترفندها طراحی های مختلفی قصد نزدیک شدن جمع اوری اطلاعات دقیق از این سایت ها دارند

خیزوجهش نفوذ

همه جا بوی نفوذ می اید

و نفوذ مقدمه هرنوع خیانت و توطئه نابودی تباهی است

پس یک ی اگر اول جلوی نفوذ بگیرد

جلوی همه چیز در نطفه گرفته

نفوذ مقدمه توطئه خیانت ابکاری تباهی فروپاشی و.....

ما ی نفوذ را یاد گرفته ایم و تمام راههای سنتی مدرن و اینده نفوذ

راهم پیشگری امادگی داریم

نفوذ اصل مبنای فروپاشی در هرسطحی است

رخنه و نفوذ از زمان سرکارامدن درکشور بسیار جری تر حریص تر بازتر و فعال ترشده

و اخطارامادگی امنیتی اطلاعاتی از عرصه نفوذ و سطوح لایه های نفوذ به تمام نخبگان اطلاعاتی امنیتی حفاظتی

کشور مخابره شده است

نفوذ راز دارد

راز نفوذ از جایی شروع می شود که فاز نرمش قهرمانانه شروع شده

طمع دشمنان م و تعدی گر برای رخنه با نرمش و شل شدگی ما بیشترشده

اما ما باید انها را به تورهای امنیتی نامریی خود بکشانیم و با عملیات های

گاز انبری قیچی کنیم و ی مع نفوذ را ضد خودشان پیاده کنیم

این وضعیت هم یک فرصت بزرگ هم یک تهدید بزرگ ملی فراملی

امروز که نیروهای انقل و چاک

کشور در انزوای جریان غربگرای حاکم بخصوص در قوه مجریه هستند

نباید این توان انقل جهادی چاک اعتقادی حدر رود لذا تمام نیروی انقل حزب الله ریشه دار چاک انقلاب جهادی جان برکف به حلقه حفاظتی امنیتی مبارزه با شگردهای نفووذ رخنه و خیزرخنه نفوذ اسراییل عربستان امریکا در ساختار لایه های کشور کشیده شدند

برای مقابله با پدیده نفوذ و ضربه باید از خارج مرزها و از قلب پایتخت های امریکا اسراییل عربستان و اروپایی کار مقابله با شروع نفوذ شروع کنیم

وگرنه زمان کافی و فرصت کافی برای واکنش به محض رسیدن نفوذی ها به داخل کشور نخواهیم داشت و مدیریت نفوذ کند سخت پیچیده تر می شود

مدیریت نفوذ را باید از پایتخت های توطئه و نفوذ استارت بزنیم

این راه درستش است و این علت دست بالا و اشراف خ ما روی اعمال شیاطین کوچک بزرگ در منطقه جهان اطراف خودمان و داخل کشور است

شبکه سلولی امنیتی اطلاعاتی ما و سرتیم های حفاظت

باید صبور و با اشراف اطلاعاتی مشابه خداباشند همه چیز را زیر نظر اشته باشند و مثل عقاب و صاعقه برسربدکاران در بزنگاه نازل حائل شوند

و رعب وحشت راهمراه با تسلط حاکم کنند

برچسب ها : خیزنفوذ رخنه کل نظام اطلاعاتی امنیتی غرب اسراییل امریکا از مدتها قبل روی برنامه موشکی ایران و با ترفندها طراحی های مختلفی قصد نزدیک شدن جمع اوری اطلاعات دقیق از این سایت ها دارند - نفوذ ,امنیتی ,کشور ,اطلاعاتی ,رخنه ,اسراییل ,داخل کشور ,مدیریت نفوذ ,اسراییل عربستان ,اطلاعاتی امنیتی ,امنیتی اطلاعاتی
خیزنفوذ رخنه کل نظام اطلاعاتی امنیتی غرب اسراییل امریکا از مدتها قبل روی برنامه موشکی ایران و با ترفندها طراحی های مختلفی قصد نزدیک شدن جمع اوری اطلاعات دقیق از این سایت ها دارند نفوذ ,امنیتی ,کشور ,اطلاعاتی ,رخنه ,اسراییل ,داخل کشور ,مدیریت نفوذ ,اسراییل عربستان ,اطلاعاتی امنیتی ,امنیتی اطلاعاتی
کشور درگیر 2 تیپ نفوذ شده:نفوذ ازدرون و نفوذ از بیرون یا اصطلاحا نفوذ از بالا به پایین یا نفوذ از پایین به بالا که هردو مدل نفوذ بخصوص نفوذ فروپاشی از درون در ت احساس شدید خطر می شود

ما گروهی شبانه روز فقط مراقب اعمال سکنات رفتارها جهت گیری ها مراودات شخص اول اجرایی کشور یعنی حسن خان گذاشتیم

نفوذ از بالا به پایین و فروپاشی لایه های پایینی جامعه

گروهی از توان اطلاعاتی امنیتی و حفاظتی کشور هم معطوف مراقبت دایم تلفن ها مراودات رفت و امدها تماس ها دیدارها پلن ها ی اطرافیان و دایره اطرافیان و از وزرا و معاونان و مدیران است

علت این کار بخاطر باور خائن بودن این جریان و شل بودن واداده بودن این جریان در برابر دشمن قسم خورده زخم خورده یعنی غرب امریکا اسراییل عربستان کینه توز است

وقتی تی به اسم روی گشاده اغوش باز و بفرم راهبرد وادادگی منفعل ساده لوحانه و خائنانه عمدی عمل می کند و تقریبا تمام ویزگی ها و صفات مستعد نفوذ پذیری و ضربه پذیری در خود و اطرافش ایجاد کرده است و اصطلاحا از لاک انقباض احتیاط به لاک انبساط بازشدگی زیاد از حد می رود خطر رخنه نفوذ در گارد باز اینطوری بشدت مهیا تر است

پس طمع نفوذی ها دشمنان توطئه ای چی از این فرصت طلایی که خائنان عمدی و ساده لوحان باهم فراهم کرده اند برای ضربه رخته بسیار بالا می کشد تا از ح ضعف انفعال وادادگی سرسپرددگی و اشتیاق زیاد از حد این جریان به غرب برای سو استفاده بیشتر فرصت طلبی رخنه نفوذ ضربه خیانت توطئه نهایت سو استفاده کنند

این حقیقت مخض شناخت دقیق از ماهیت عملکرد غرب است

عده ای هم همیشه ملعبه بازیچه استفاده ابزاری غرب و تکبر غرب اداره مدیریت غرب می شوند و بله قربان گو هستند و فقط برای توجه غرب حاضر خود را هم گرو بگذارند

برچسب ها : کشور درگیر 2 تیپ نفوذ شده:نفوذ ازدرون و نفوذ از بیرون یا اصطلاحا نفوذ از بالا به پایین یا نفوذ از پایین به بالا که هردو مدل نفوذ بخصوص نفوذ فروپاشی از درون در ت احساس شدید خطر می شود - نفوذ ,استفاده ,ضربه ,جریان ,کشور ,رخنه نفوذ
کشور درگیر 2 تیپ نفوذ شده:نفوذ ازدرون و نفوذ از بیرون یا اصطلاحا نفوذ از بالا به پایین یا نفوذ از پایین به بالا که هردو مدل نفوذ بخصوص نفوذ فروپاشی از درون در ت احساس شدید خطر می شود نفوذ ,استفاده ,ضربه ,جریان ,کشور ,رخنه نفوذ
لیستی از تمام حوزه های اقتصادی صنعتی که اکثرتوان و نیروهایش را وارد فاز جنگ اقتصادی امروز کشور د عبارتند از موارد زیر و نیاز امروز جنگ اقتصادی و پیروزی در این جنگ است

امروز کشور نه جنگ نظامی دارد نه انچنان فرهنگی

اصل جنگ امروز کشور جنگ نبرد اقتصادی تمام عیار است

و این نیروهای کشور با شناخت دقیق این واقعیت حساسیت تمام توان نیروها امکانات نفرات را وارد جبهه نبرد اقتصادی جهان با ما د

اگاهی بروز از واقعیت امروز کشور و اینکه اگر با بیکاری جوانان و تحریم و رکود و تورم بعنوان عناصر اصلی این جنگ مبارزه کنیم و انها را ش ت دهین

ثبات اقتصادی رشد رونق اقتصادی امنیت مرزها و امنیت فرهنگی هم تامین می کند یک بصیرت اصولی درست است


لیستی از حوزه های صنعتی اقتصادی که امروز وارد ان شده عبارتند از:

1-صنایع سد سازی

2-صنایع تونل سازی

3-صنایع هواوفضا

4-صنایع اتمی و انرژی اتمی و انرژی های پاک

5-صنایع ای تی کامپیوتر شبکه مخابرات

6-صنایع نظامی امنیتی پلیسی

7-صنایع فرهنگی چاپ نشر کتاب

8-صنایع تبلیغات

9-صنعت کشاورزی و راهبردی قوت ملت

10 و اکثر صنایع راهبردی بنادر دریا

11-تشکیل حفاظت اطلاعات اقتصادی کشور توسط

تمام فرماندهان خود را به فرماندهان جنگ اقتصادی تغییر کاربری داده تا در حوزه های راهبردی نبرد بی امان اقتصادی خاک ریزهای اقتصادی کشور جلو ببرند و استحکام ثبات دهند و عقب نشینی هم نکنند

و از طرفی جوانان بیکار بیشتری در کشور پوشش دهند و زیر بال و پر اقتصادی خود ببرند تا هم از فساد ناهنجاری در امان باشند هم نیاز به سابقه کار نداشته باشند هم دلسوزانه به انها کار یاد دهند و یک ارق ملی میهینی انقل در کارافرینی در انهاست و منفعت طلبی شرکتی در مقام بعدی بعد منفعت طلبی ملی مردمی است

تاکتیک ها راهبردهای گسترده ای برای پیروزی در این جنگ اقتصادی در اتاف فکر فرماندهان اقتصادی کشور ریخته شده که کل ان برا مقاوم سازی اقتصاد از درون و تهاجمی سازی اقتصاد از بیرون بستن تمام راههای قاچاق و موادر مفاسد ها رانت ها مشابه است

برچسب ها : لیستی از تمام حوزه های اقتصادی صنعتی که اکثرتوان و نیروهایش را وارد فاز جنگ اقتصادی امروز کشور د عبارتند از موارد زیر و نیاز امروز جنگ اقتصادی و پیروزی در این جنگ است - اقتصادی ,صنایع ,کشور ,تمام , ,سازی ,امروز کشور ,اقتصادی کشور ,سازی اقتصاد ,منفعت طلبی ,نبرد اقتصادی
لیستی از تمام حوزه های اقتصادی صنعتی که اکثرتوان و نیروهایش را وارد فاز جنگ اقتصادی امروز کشور د عبارتند از موارد زیر و نیاز امروز جنگ اقتصادی و پیروزی در این جنگ است اقتصادی ,صنایع ,کشور ,تمام , ,سازی ,امروز کشور ,اقتصادی کشور ,سازی اقتصاد ,منفعت طلبی ,نبرد اقتصادی
آن مردمی که ت را به این کشور تحمیل د سرکاراوردند لیاقتشان همین فرصت طلب ها شیادان ق اق های قدرت طلب ها منصب طلبها عوام فریبها بی همه چیزها هیچی ندارها سخت گیرها برمردم است

ت ر پوست تک تک مردم ایران در همه چیز قلفتی می کند طوری پوست مردم زیرکانه مزورانه عوام فریبانه با وقاحت اعتماد به نفس پرویی د که خودتان به گه خوردن بیفتید

این حسنی که ما می بنیم هزار حسن پشت دارد و با خونسردی سیاست پختگی ارامش نرم نرمک کار خودش را جلو می برد با منش انگلیسی پوست تک تک ایرانی هایی که به او رای دادند و نه ندادند را مشتی خواهد کند می کند اما زمان لازم است تا این شیاد خونسرد وقیح و فرصت طلبان مردم ندیدگان و ظالمان و بی همه چیزهای اطرافش که پشیزی هم به فکر مردم خدمت به مردم نیستند مردم بشناسند

این بلای اسمانی مردم بی بصیرت نادان و حمقا به سرملت نازل د تا ی که ذره ای دلسوزی ترحم مهربان حس خدمت به مردمش ندارد بشود اقای مردم و حالا می کشید از انتخاب شوم ی بی بصیرت خود که راه به بیراهه و دور از صراط راست می رود


مردم بی بصیرت بدون بینش و غربگرا و سرس مزدور خودشان به امثال ها مجال ب قدرت منصب فرصت می دهند که سالاران و شیادان هستند و با دروغ و تخصص دروغ گفتن اغفال اغواگری مردم ساده دل و خائن را جذب و راه سرنوشت کشور را به بیراهه و وج کامل از صراط مستقیم ببرند و طوری هم وانمود تظاهر کنند که منجی مدعی هم هستند این بدترین سرنوشت برای یک ملت یک کشور است و این راه به تر تان است و سرانجام درستی ندارد

مردم نمی توانند چیزهای بد بسیاری کم کاری ها عدم تغییر تحولات ملموس در زندگی شان که اصلا در این مدت اتفاق نیفتاده را با تلقین درمانی دروغ پراکنی و وقاحت درمانی باورکنند و این هم نهایت وقاحت یک ت و های دروغگوهها فرصت طلبان اطراف حول سالار اصلی است

شخص و نوچه های و نون به نرخ روز خوردها فرصت طلبان وقیحان اعتماد به نفسان اطرافش اصلا دیگر کاری به مردم عادی ندارند

انها استفاده خودشان را از رای مردم د و مردم مثل کهنه حیض دور انداختند و حالا فقط یک دغدغه دارند دغدغه تمرکز خدمت به جیب خود غارت اموال کشور بیت المال بستن 7 پشت خود و خانواده ها نزدیکان خود ید فروش زمین باغ کارخانه ها سکه دلار هرچیزی که بشود ره 100 ساله یک شبه رفت و به ی هم پاسخگو نخواهند بود چون این قدرت وقاحات پرویی اعتماد به نفس ل مافیا شبکه دریدگی طلبکاری راهم در خود دارند می بینند

برچسب ها : آن مردمی که ت را به این کشور تحمیل د سرکاراوردند لیاقتشان همین فرصت طلب ها شیادان ق اق های قدرت طلب ها منصب طلبها عوام فریبها بی همه چیزها هیچی ندارها سخت گیرها برمردم است - مردم ,فرصت , ,کشور ,قدرت ,دروغ ,فرصت طلبان
آن مردمی که ت را به این کشور تحمیل د سرکاراوردند لیاقتشان همین فرصت طلب ها شیادان ق اق های قدرت طلب ها منصب طلبها عوام فریبها بی همه چیزها هیچی ندارها سخت گیرها برمردم است مردم ,فرصت , ,کشور ,قدرت ,دروغ ,فرصت طلبان
باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده

اگر ازادی های مردم کامل باشه دیگر عقده ای در جامعه باقی نمی ماند اگر گیر دادن های الکی وجود نداشته باشه و هر به حریم خصوصی سایرین احترام بگذاره و یاد بگیریم فرهنگ زشت عقب مانده پست قضاوت حسی فکری و مستقیم در خصوص هم کنار بگذاریم

ان وقت اصلا بستر زمینه ای برای تولید نسلی عقده ای جوانی عقده ای نیست او هرگز خودش را زیر فشار گیر الکی ندیده که بخواهد عقده کند همیشه سوپاپ ها باز بوده و همیشه راحت انرژی هایش تخلیه شده نه سرکوب

نظام و طراحان کلان ان باید بعد 40 سال ثبات و امنیت به این اعتماد به نفس خودباوری برسند و کشور از فضاهای امنیتی 100 دهه 60 خارج کنند و به مردم ازادی رفاه راحتی بیشتری بدهند و حداقل حالا که فشارهای شدید اقتصادی مردم کلافه له خسته ازار می دهد در بالانس دیگر ما فشارهای اجتماعی گیروگورهای بیشتر قضاوت و اینها کامل حذف کنیم تا مردم از یک بعد دلشان خوش باشد نه اینکه دوطرفه به این زبان بسته ها فشار بیاوریم تا از درون بپوکند

باید کمی واقع بین حقیقت بین بود

باید مردم ازادتر گذاشت باید به همه ایرانی ها اموزش بدیم به حریم خصوصی هم احترام بگذارند همدیگر را مس ه نکنیم

قضاوت بی مورد و غیبت پشت سرهم نکنیم چیزی که عجیب عادتی در فرهنگ اکثرماست

قضاوت عامل نارامی فکری اکثر ایرانی ها و مهاجرت بسیاری از انها از ایران است

یاد بگیریم اموزش بگیریم به همه احترام بگذاریم چه ی که موافق ماست چه ی که مخالف ماست

چه ی که تیپش دوست داریم چه ی که تیپش عجیب غریب است

این طوری است که ایران ازاد راحت رفاهی خوب ایده ال کم کم محقق می شود

اینطوری است که دیگر ی به ریا نیازی ندارد هیچ دیگر نقش بازی نمی کند و نفاق ندارد چون اصلا دیگر نیازی نیست همه راحت می توانند خود واقعی شان باشند ...سعی کنیم خیلی چیزها را از کوروش بزرگ که به حق بوده که در قران از ذولاقرنین یاد شده یاد بگیریم

ما ریشه ازاو داریم کردار نیک پندار نیک افکار نیک همه خوبی ها از این 3 اصل اساسی می اید که متاسفانه ما ایرانی ها از ان فاصله گرفته ایم و برای همین مختل بهم ریخته سراسری شده ایم

برچسب ها : باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده - ازادی ,مردم ,بگیریم ,قضاوت ,عقده ,ایرانی ,حریم خصوصی
باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده ازادی ,مردم ,بگیریم ,قضاوت ,عقده ,ایرانی ,حریم خصوصی
شرکتهای بیمه در ایران پدر مادر ملت ایران دراوردند و به های خاموش زیرزیرکی معروف شدند و اخیرا افراد ضررنده جستجو می یابند و فقط آنها را بیمه می کنند تا سود 1000% کنند

موقع دادن تمام وجی ها بسته

موقع گرفتن تمام چنگال ها ابزارها ترفندها باز

یک شگرد استراتژی تمرین طراحی شده تمام شرکتهای فرصت طلب شیاد سودجوی محض منفعت طلب صرف داخل ایران

این شرکتها کاملا با طراحی نظام لیبرال هماهنگ و کاملا ضد نظام اقتصادی ی عد محور هستند و بویی از عد ی نبرده و تره هم برای عد خورد نکرده و عد حقیقت راهم قربانی منافع محض می کنند و ضعیت شرکتهای بیمه و طراحی های کلاه بردرانه پر بند و تبصره انها که تمام حالات فرار بیمه گر ها را می بندد عملا سود این شرکتها 1000% کامل و ضرر مردم مضاعف کرده و ازار اذیت کندی در خصوص پرداخت ها و حفظ نقینگی خود تا دم ا ندادن به مردم شده عذاب این شرکتهای زنجیره ای ی شیادی ب اقتصادی فاسد ناکارمد ایران

برچسب ها : شرکتهای بیمه در ایران پدر مادر ملت ایران دراوردند و به های خاموش زیرزیرکی معروف شدند و اخیرا افراد ضررنده جستجو می یابند و فقط آنها را بیمه می کنند تا سود 1000% کنند - بیمه ,عد ,شرکتهای ,تمام ,طراحی ,شرکتهای بیمه
شرکتهای بیمه در ایران پدر مادر ملت ایران دراوردند و به های خاموش زیرزیرکی معروف شدند و اخیرا افراد ضررنده جستجو می یابند و فقط آنها را بیمه می کنند تا سود 1000% کنند بیمه ,عد ,شرکتهای ,تمام ,طراحی ,شرکتهای بیمه
خود مردم ایران مقصرهستند که مجال حضور افراد فرصت طلب قدرت طلب منفعت طلب منافق ریاکار نون به نرخ روز خور و نه خدمتگزار صدیق جهادی انقل در عرصه سیاست مدیریت کشور می دهند و انها هممی برند می چاپند

عدم شناخت کافی و بصیرت بینش اسمانی و تحلیل دقیق افراد اشخاص ماهیت شناسی باعث می شود مردم مجال عرصه حضور افراد فرصت طلب قدرت طلب منفعت طلب پدرسوخته بی همه چیز نون به نرخ روز خور منافق ریاکار رنگ عوض کن مادی گرا حراف دجال عوام فریب که از پله قدرتی که مردم برایشان ساختند بالا روند ا سرهم مردم قلبا قبول ندارند به ریشه همه ملت خندیده و برای غارت چپاول سو استفاده از موقعیت خود خاموش چراغ خاموش یا حتی علنی مشغول مال اندوزی نقدی غیرنقدی و ساختن اینده بعد از منصب خود هستند و دراین چند صباح مدیریت هرکار که می توانند برای خود و خانواده شان می کنند و اصلا برای کشور مردم فرصت کار ندارند

وضعیت باور فرهنگ فساد سو استفاده چی فرصت طلب بودن در نطفه های الوده لقمه های الوده پدر مادر های تربیت های الوده و محیط های الوده نهایتا وجی های الوده معیوب مسموم کثیف پست رذل می دهد و غیراز این هم نباید انتظار معجره شق القمر داشت

کشور درگیر یک ساختار کژدار مریض فاسد بیمار الوده معیوب مختل لش ناچابک مزمن است که ایران را رنجور بی حال سرخورده مایوس خوار خفیف علیل ذلیل کرده همه می دانند این ساختار این سایه اب است همه می دانند که همه ایرانی ها باید همت جهاد خواست کنند تا این فرهنگ فکری روحی روانی تربیتی عملی الوده از این لاک نحس سیاه فاسد معیوب لش کرخت خارج شود تا پروانه نوبلوغ ایران در اسمان شکوه به پرواز دراید

همه می دانند و احساس می کنند غل زنجیرهای کوچک بزرگ دنباله دار به جای جای پیکر ایران متصل است و ادم ها و اشخاص مختلفی با اغراض معیوب روحی روانی و کینه ها بغض ها عقده ها و اختلالات روحی روانی شخصیتی با لج بازی و غرض مرض چوب لای چرخ کشور می گذارند و به نوبه خود و سهم خود درجایگاهی که هستند دوس دارند کشور تو بلوشو اشوب هرج مرج شود بهم بریزد تا بتوانند همه عقده ها کینه های غر مرض های خود را اقنا کنند هم از اب گل الود این فرصت طلبان شیاد بدجنس شاه ماهی بزرگ خود را صید کنند درچنین شرایطی با چنین مردمی رنگ رنگ

همه می دانند ما هرسال باید انقلاب کنیم و 40 انقلاب بعد انقلاب 57 لازم داریم وگرنه این کشور فرو می رود لمس لوس مات هرز لش می شود

همه می دانند خیلی چیزها لازم است تا ایران ویران اباد ازاد رها به معنای واقعی کلمه شود رها از لش گری رها از فرهنگ بیمار گندیده الوده فاسد مزمن ایرانی ها که در تبادلات اجتماعی ارتباطی بسیاری از این مردم رد پای این ویروس میکروب ارتباطی قدیمی انگلیسی استعماری دیده و قابل تشخیص است و جامعه شناسان مردم شناسان روان شناسان همه متوجه این خط جریان الوده ویروس اجتماعی ارتباطی درکف خیابان ها و ارتباطات ناسالم ناپاک ملت شده اند و نیاز به یک جراحی سنگین برای برداشتن تومرهای سرطان ارتباطی اجتماعی مزمن ایران داریم

پس کی؟پس چطور؟پس توسط چه انی؟ایران بال می گشاید؟ایران دوباره متولد می شود؟ایران کامل درست در مسیر صراط مستقیم واقعی احیا بازسازی می شود؟

هر امد زد کند برد از ایران و فقط به فکر خودخواهی ها منافع طلبی های شخصی فردی خود بود//ایران زن هرزه ای شده که مورد سو استفاده مردان هوسران فرصت طلب ناخنک زن مختلفی قرار گرفته افراد شیاد پست ق اق بی همه چیز حرام لقمه حرام نطفه منفور لش تن لش روح لش فکر لش که بالاترین درجه وقاحت بی ایمانی را دارند و از کاری های خود هم خوشحال سرمست خنده های تلخ زهرالود ی می زنند مال ها و لجن مال های ایرانی که ایران را به گه و گند کشیده اند همانطوریکه درونشان بوی گند تعفن لجن مرداب باتلاق می دهد ..................................

برچسب ها : خود مردم ایران مقصرهستند که مجال حضور افراد فرصت طلب قدرت طلب منفعت طلب منافق ریاکار نون به نرخ روز خور و نه خدمتگزار صدیق جهادی انقل در عرصه سیاست مدیریت کشور می دهند و انها هممی برند می چاپند - الوده ,مردم ,کشور ,فرصت ,دانند ,افراد ,روحی روانی ,اجتماعی ارتباطی ,الوده معیوب , ,افراد فرصت
خود مردم ایران مقصرهستند که مجال حضور افراد فرصت طلب قدرت طلب منفعت طلب منافق ریاکار نون به نرخ روز خور و نه خدمتگزار صدیق جهادی انقل در عرصه سیاست مدیریت کشور می دهند و انها هممی برند می چاپند الوده ,مردم ,کشور ,فرصت ,دانند ,افراد ,روحی روانی ,اجتماعی ارتباطی ,الوده معیوب , ,افراد فرصت
باید مردم ایران که زیرفشار ناشی ازتحریم های اقتصادی فلج کننده ماهستند تحریک حساس کنیم که چرا نظامتان حالا که مردم محتاج پولند پول هایشان در عراق یمن ج می شود تافشارافکارعمومی علیه نظام فعال

2 نکته کلیدی برای این طراحی خاص جدید دشمن و بعد جمع بندی مقایسه نهایی وجی ها تحلیل ها؟

امریکا مالیات مردمش می گیرد و در جنگ های مختلف ج می کند مثل جنگ ویتنام مثل کمک های مالی ملیاردی بلاعوض به اسراییل مثل پایگاه زدن در ان سردنیا در عراق در افغانستان و حالا و.............کشورهای خلیج

پس چرا امریکا این همه پول ج می کند مگر مردم امریکا مالیات سنگین نمی دهند چراباید پول هایشان در جایی دیگر ج هزینه شود؟؟

مگر بدهی ملی امریکا به بالاترین سطح خود نرسیده و اقتصاد امریکا در بدترین شرایط رکود و سقوط اقتصادی بیکاری نیست چرا امریکا همچنان به حفظ پایگاه ان هم در ان سوی کره زمین و بیخ گوش ما تمایل اصرار دارد اما سعی دارد با تحریم های فلج کننده اقتصادی ازیکطرف که هدف اصلی اش مردم هستند و جنگ رسانه ای تبلیغ در رسانه ها که چرا باید پول های مردم ایران در یمن لبنان فلسطین ج شود در حالیکه مردم در فشار اقتصادی اند افکار عمومی جامعه ایران علیه نظام ت بشوراند تا بگوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است با این کار و طراحی حیله گرانی فتنه گرانی حساب شده انگلیسی

هم تحریم های فلج کننده کارهدف خودشان پیش می برند

هم سوال ابهام حساسیت بزرگ در ذهن مردم ایجاد می شود که چراباید ما در یمن لبنان فلسطین پول ج کنیم؟؟

این 2 بازو به هم کمک می کنند تا ایران منطقه تخلیه و نفوذش جمع شود و این همان چیزی است که امریکا از این توطئه روان شناسانه طراحی شده می خواهد و ایران در یک پرس 2 طرفه یک طرف تحریم های فلج کننده اقتصای مردم و طرف دیگر پرس فشار افکار عمومی اعتراض قرار می گیرد

اما چرا همین مسئله در مورد خود امریکا مصداق ندارد؟؟

کشوری که از ان طرف جهان پاشده امده بیخ گوش ایران برای محاصره ما میلیاردها دلار سالیانه از مالیات مردم هزینه می کند تا امنیت ملی و منافع ملی خود حفظ توسعه دهد

این ترفن کثیف با شوراندن عوام بی بصیرت کوته نظر جلوپا نگاه کن نه بیشتر می تواند امریکا را به هدف اصلی نهایی از این توطئه طراحی یعنی کاهش نفوذ منطقه ای ایران کاهش امنیت ملی فرامرزی ایران و نهایتا جمع منبسط ایران و افزایش نفوذ توسعه امریکا ختم شود

. نهایتا حمله و ساقط نابود کشور است

پس برخی اوقات باید هزینه های بلندمدت اینده نگرانه کرد وگرنه همین امنیت نسبی هم که داریم باید فاتحه اش رابخوانیم چون دشمنان درحال یشروی زیاده خواهی تحمیل نفوذ و محاصره خفه کامل ما هستند و این حق توجیه کاملا به خود می دهند و ما باید دست روی دست بگذاریم منتظر بمانیم وقتی کار از کارگذشت به فکر خودمان بیفتیم یا مقابله به مثل و طراحی کلان بلند داشته باشیم

وحدت ملی مردم و بصیرت افزایی تنها راه غلبه برای این طراحی کثیف پس روی افکارعمومی داخل ایران است

برچسب ها : باید مردم ایران که زیرفشار ناشی ازتحریم های اقتصادی فلج کننده ماهستند تحریک حساس کنیم که چرا نظامتان حالا که مردم محتاج پولند پول هایشان در عراق یمن ج می شود تافشارافکارعمومی علیه نظام فعال - مردم ,امریکا ,طراحی ,اقتصادی ,کننده ,نفوذ ,علیه نظام ,افکار عمومی ,مردم ایران
باید مردم ایران که زیرفشار ناشی ازتحریم های اقتصادی فلج کننده ماهستند تحریک حساس کنیم که چرا نظامتان حالا که مردم محتاج پولند پول هایشان در عراق یمن ج می شود تافشارافکارعمومی علیه نظام فعال مردم ,امریکا ,طراحی ,اقتصادی ,کننده ,نفوذ ,علیه نظام ,افکار عمومی ,مردم ایران
امریکا اسراییل :اگرتنها برگ برنده اقتدار بازدارنده ای وواکنشی مردم نظام ایران یعنی موشک با مذاکره فشارازچنگشون دربیاریم ان وقت هروقت عشق مان کشید می توانیم حمله و تهدیدات لفظی مون عملی کنیم

اگر بتونیم با یه ترفند حیلتی این موشک لعنتی ازچنگ نظام مردم ایران خارج کنیم ان وقت می توانیم بزنیم در بریم و اون ها هم دستشون به ما نمیرسه

باید با مذاکره فشارهمزمان این حیلت نیرنگ ترفند جلو ببریم و مقاماتشون خام شل کنیم و حرفمون به کرسی بشونیم

باید ها ادامه پیدا کنه و به همه جا برسه...و بکمک ها هرچی برگ برنده بازدارنده احتمالی هست از دست ایران که محکم گرفته خارج و خالی بی دفاع شون کنیم

اگر بتونیم قدرت و قابلیت واکنشی انها از انها بگیریم هرچی ما کنش بدیم اونها منفعل بی دفاع درمانده و فقط نظاره گر مات خواهند بود و این همان ایرانی و نظام ضعیفی که ما می خواهیم و باز می توانیم مثل زمان شاه هرچی که دلمون می خواهد بهشون تحمیل دیکته کنیم و خواست هامون به کرسی بشونیم فقط نباید پی به نیت ما ببرند و باید طوری وانمود تظاهر کنیم که قرار بابت مذاکره سرموشک چیزهای خوبی بهشون بدیم و یونجه سبزنشونشون بدیم داخل تله بندازیموشون


ت و خائنین ساده لوحان مالان ماله کشان منفعت طلبان فرصت طلبان فراری اطرافش این قابلیت دارند.......ما متوجه پتانسیل ها قابلیت ها اجزا و حالات کنش های خاصی در خود و اطرافیانش شدیم که زمینه های رخنه زیادی در وجودش دیده می شود با فشار همزمان و تهدید و مذاکره چماغ هویج به پیش می رویم و اعمال نفوذ تحمیل سوار می شویم و مسلط می شویم

این روش قدیمی با سماجت اصرار عدم تغییر راهبرد جواب می دهد

باید نرمش قهرمانانه ایرانی به سمتی هل سوق بدهیم که کامل نرم شود و کامل بخوابد زیر استعمار...نباید این نرمش رها کنیم باید سریع بلافاصله بعد نرمش ضعف نشان دادن اونها پروتر م تر زیاده خواه تر شویم تا بیشتر رخنه نفوذ کنیم تا طمع ا یعنی تسلط سوارشدن کامل برانها جلو بریم و ازاین طمع نهایی کامل کوتاه نیایم

برچسب ها : امریکا اسراییل :اگرتنها برگ برنده اقتدار بازدارنده ای وواکنشی مردم نظام ایران یعنی موشک با مذاکره فشارازچنگشون دربیاریم ان وقت هروقت عشق مان کشید می توانیم حمله و تهدیدات لفظی مون عملی کنیم - کنیم ,مذاکره ,کامل ,نرمش ,بدیم ,هرچی ,کرسی بشونیم
امریکا اسراییل :اگرتنها برگ برنده اقتدار بازدارنده ای وواکنشی مردم نظام ایران یعنی موشک با مذاکره فشارازچنگشون دربیاریم ان وقت هروقت عشق مان کشید می توانیم حمله و تهدیدات لفظی مون عملی کنیم کنیم ,مذاکره ,کامل ,نرمش ,بدیم ,هرچی ,کرسی بشونیم
باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده

اگر ازادی های مردم کامل باشه دیگر عقده ای در جامعه باقی نمی ماند اگر گیر دادن های الکی وجود نداشته باشه و هر به حریم خصوصی سایرین احترام بگذاره و یاد بگیریم فرهنگ زشت عقب مانده پست قضاوت حسی فکری و مستقیم در خصوص هم کنار بگذاریم

ان وقت اصلا بستر زمینه ای برای تولید نسلی عقده ای جوانی عقده ای نیست او هرگز خودش را زیر فشار گیر الکی ندیده که بخواهد عقده کند همیشه سوپاپ ها باز بوده و همیشه راحت انرژی هایش تخلیه شده نه سرکوب

نظام و طراحان کلان ان باید بعد 40 سال ثبات و امنیت به این اعتماد به نفس خودباوری برسند و کشور از فضاهای امنیتی 100 دهه 60 خارج کنند و به مردم ازادی رفاه راحتی بیشتری بدهند و حداقل حالا که فشارهای شدید اقتصادی مردم کلافه له خسته ازار می دهد در بالانس دیگر ما فشارهای اجتماعی گیروگورهای بیشتر قضاوت و اینها کامل حذف کنیم تا مردم از یک بعد دلشان خوش باشد نه اینکه دوطرفه به این زبان بسته ها فشار بیاوریم تا از درون بپوکند

باید کمی واقع بین حقیقت بین بود

باید مردم ازادتر گذاشت باید به همه ایرانی ها اموزش بدیم به حریم خصوصی هم احترام بگذارند همدیگر را مس ه نکنیم

قضاوت بی مورد و غیبت پشت سرهم نکنیم چیزی که عجیب عادتی در فرهنگ اکثرماست

قضاوت عامل نارامی فکری اکثر ایرانی ها و مهاجرت بسیاری از انها از ایران است

یاد بگیریم اموزش بگیریم به همه احترام بگذاریم چه ی که موافق ماست چه ی که مخالف ماست

چه ی که تیپش دوست داریم چه ی که تیپش عجیب غریب است

این طوری است که ایران ازاد راحت رفاهی خوب ایده ال کم کم محقق می شود

اینطوری است که دیگر ی به ریا نیازی ندارد هیچ دیگر نقش بازی نمی کند و نفاق ندارد چون اصلا دیگر نیازی نیست همه راحت می توانند خود واقعی شان باشند ...سعی کنیم خیلی چیزها را از کوروش بزرگ که به حق بوده که در قران از ذولاقرنین یاد شده یاد بگیریم

ما ریشه ازاو داریم کردار نیک پندار نیک افکار نیک همه خوبی ها از این 3 اصل اساسی می اید که متاسفانه ما ایرانی ها از ان فاصله گرفته ایم و برای همین مختل شده ایم

برچسب ها : باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده - ازادی ,مردم ,بگیریم ,قضاوت ,عقده ,ایرانی ,حریم خصوصی
باید نظام انقلاب ی بعد 40 سال ثبات به خودش اعتماد به نفس پیداکنه و ازادی های بیشتری ازجمله ازادی بیان کامل ازادی عقیده ازادی تفکر و فضای باز نه نفس گیر اجتماعی فرهنگی به مردم بده ازادی ,مردم ,بگیریم ,قضاوت ,عقده ,ایرانی ,حریم خصوصی
فرهنگ ترفند بی خاصیت عذرخواهی های ابکی ماس مالی عوام فریبانه توخالی درمیان مسئولان ت رو به گسترش واینطوری خودشان را ازعمل و درست کار خدمت مدبرانه به مردم راحت د

بجای اصلاح بنیادی و رفع بنیادی مشکلات بنیادی ریشه ای که عمر 40 ساله دارند و یا بجای تدبیر برنامه ریزی عملی واقعی درست

برای پیشگیری جلوگیری ازوقوع اختلالات این تیپی

فقط به یک سری عذرخواهی های آبکی بی خاصیت و در حد ماله کشی ماس مالی امور بسنده کرده تا حدی فقط خشم ن یتی عصبانیت مردم را از 40 سال تداوم سوتدبیرهای شان مهار متوقف کنند اما دیگراین چیزها و این فریب های قدیمی هم نخ نما شده و تاثیر خاصیتی ندارد مردم حتی شنونده هم نیستند چه برسد باورکننده......................

ای کاش مسئولان کشور متوجه تحولات عظیم در درک شعور فهم بزرگ شدن ذهن تشخیص مردم داده بودند که اداره مردم باش ر با درک تر سخت تر پیچیده تر است نه اینکه مثل بچه ها کودکها طفل ها مردم نگاه کنند سرمردم شیره گول بمالند بعدم هیچ روز از نو روزی از نو

برچسب ها : فرهنگ ترفند بی خاصیت عذرخواهی های ابکی ماس مالی عوام فریبانه توخالی درمیان مسئولان ت رو به گسترش واینطوری خودشان را ازعمل و درست کار خدمت مدبرانه به مردم راحت د - مردم ,بنیادی
فرهنگ ترفند بی خاصیت عذرخواهی های ابکی ماس مالی عوام فریبانه توخالی درمیان مسئولان ت رو به گسترش واینطوری خودشان را ازعمل و درست کار خدمت مدبرانه به مردم راحت د مردم ,بنیادی
وبسایت رسمی " ان ایران" به زودی با مجوز قوه قضاییه راه اندازی می شود تا ع اسامی نوع ی سابقه و مشخصا تمام ان ایران بصورت بانک اطلاعات شفاف دراختیارعموم بده

از این تاریخ به بعد آبروی هیچ سو استفاده چی گر فاسد رشوه بگیر برای قوه قضاییه و مردم مهم نیست و افراد بی ابرو بی همه چیز بی صفت که سرملت کلاه می گذارند و از80 میلیون ایرانی می ند ع تصاویر مشخصات کاملشان به همراه نوع خلاف بطور دایمی کامل شفاف در اختیار همه ملت قرار می گیرد

در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار است از سالها قبل باید این کارعظیم بی شفاف محقق می شد

وبسایت

kolahbardaran _iran.ir

بزودی بصورت بانک اطلاعاتی دایمی و قابل جستجو در تخصص هر بزرگ ایرانی در اختیار ملت فهیم بصیر قرار می گیرد و نسبت فامیلی ان با سران نظام و وقوه هم شفاف قید می شود تا پنهان کاری ابهام کاری هم به کناری برود

یکی از دلایل همیشگی پنهان کاری مخفی کاری اسامی این ان بزرگ نه بخاطر خودشان بلکه بخاطر حفظ ابرو و مخفی سرنخ نسبت رابطه بسیاری از انها با مقامات سران نظام بود

واین علت اصلی بسیاری از احتیاط ها محافظه کاری ها دور شی های قوه قضاییه بود

چراکه اگریک فرد تنها خودش بود نامش براحتی فاش علنی می شد

اما چون بسیاری از این افراد فاسد بصورت زنجیره ای ب کار می د اگر قرار بود نام ان فرد فاش عمومی شود خود به خود نام چند مجلس رشوه بگیر نام چند قاضی رشوه بگیر فاسد نام برخی از وزارتخانه ها نام برخی فرزندان اقازاده ها نورچشمی ها هئیت مدیره های سوری خصولتی و پای خیلی از ها و کاری ها و گند به همه جا سرایت می کرد

لذا این پنهان کاری بخاطر منافع حزبی گروهی جناحی ب بوده نه ملی و نه مردم اما از این به بعد هر ی د نام بچه زنش و همه کارش باید افشارشود و رحمی به این گرگ های درنده که همه چیز ملت هستن نشود همانطوریکه انها موقع ی رحمی به ی ن د و فقط به فکر منافع خویش بودند تاختند


برچسب ها : وبسایت رسمی " ان ایران" به زودی با مجوز قوه قضاییه راه اندازی می شود تا ع اسامی نوع ی سابقه و مشخصا تمام ان ایران بصورت بانک اطلاعات شفاف دراختیارعموم بده - کاری ,برداران ,شفاف ,فاسد ,بخاطر ,بسیاری , ان ,پنهان کاری ,رشوه بگیر ,برداران ایران , , ان ایران
وبسایت رسمی " ان ایران" به زودی با مجوز قوه قضاییه راه اندازی می شود تا ع اسامی نوع ی سابقه و مشخصا تمام ان ایران بصورت بانک اطلاعات شفاف دراختیارعموم بده کاری ,برداران ,شفاف ,فاسد ,بخاطر ,بسیاری , ان ,پنهان کاری ,رشوه بگیر ,برداران ایران , , ان ایران
7 تن از مقامات سابق ت درخواست اعتراض امیز بعد پایان فتنه 96 در ت د که با مخالفت رحمانی فضلی و و رییس قوه قضاییه و مجلس روبرو شد

♦️ هفت تن از مقامات ت درخواست اعتراضی د


هفت تن از مقامات ارشد ت های نهم و دهم روز سوم بهمن ماه با ارسال نامه ای خطاب به کشور خواستار صدور مجوز مردمی برای اعلام اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی شدند.


متن نامه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


جناب آقای عبدالرضا رحمانی


محترم کشور- با سلام


تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساسی است.


طی ماههای اخیر جمع کثیری از مردم در مناطق مختلف در اعتراض به برخی سیاست ها، رفتارها، شرایط بد اقتصادی و نحوه مدیریت بخش های گوناگون کشور، اقدام به و نمودند که در مجموع از سوی مدیران سازمانهای مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند.


طی چند هفته اخیر برخی رفتارهای نادرست و مشکوک مانند ت یب و آتش زدن امکانات عمومی و از جمله پرچم عزیز ایران ، موجب برخورد گسترده با برخی از معترضین و دستگیری تعداد زیادی از آنان گردید.


پس از این حوادث، مقامات ارشد کشور از جمله ی انقلاب و سران قوا، به صراحت و به طور مکرر با نفی اغت گری و ت یب اموال عمومی ، بر حق اجتماعات و اعتراض به عملکردها و ضرورت توجه به آن تاکید کرده اند.


اینک در استفاده از حقوق مصرح در اصول 8 و 27 قانون اساسی ، اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها به خصوص در امور اقتصادی ، قضایی و اجتماعی ، دعوت به اجتماع نماییم تا جهانیان یک بار دیگر شاهد باشند ملت بزرگ ، فرهنگ ساز و تمدن آفرین ایران که 39 سال پیش برای تحقق ارزشها و آرمانهای بلند الهی – انسانی، انقلاب شکوهمند ی را ب ا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را ، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد.


انتظار دارد ضمن صدور مجوز ، دستور فرمایید ترتیبات لازم برای برقراری انتظامات و راهنمایی و رانندگی نیز در نظر گرفته شود.


آقای سیدعلی اصغر حسینی به عنوان تام الاختیار، برای هماهنگی های لازم معرفی می شوند.


اسفندیار رحیم

سیدحسن

عبدالرضا شیخ ال ی

حمید بقایی

علی ذبیحی

مرتضی تمدن

علی اکبر جوانفکر

برچسب ها : 7 تن از مقامات سابق ت درخواست اعتراض امیز بعد پایان فتنه 96 در ت د که با مخالفت رحمانی فضلی و و رییس قوه قضاییه و مجلس روبرو شد - اعتراض ,کشور , ت ,مقامات , ,اساسی ,حقوق مصرح ,قانون اساسی ,صدور مجوز ,مقامات ارشد ,نژاد درخواست
7 تن از مقامات سابق ت درخواست اعتراض امیز بعد پایان فتنه 96 در ت د که با مخالفت رحمانی فضلی و و رییس قوه قضاییه و مجلس روبرو شد اعتراض ,کشور , ت ,مقامات , ,اساسی ,حقوق مصرح ,قانون اساسی ,صدور مجوز ,مقامات ارشد ,نژاد درخواست
تمام مسئولان نظام از راس هرم تا قوا و مسئولان جزو سیاستگذاران کلان باید متوجه تغییرات بزرگ بنیادی در مطالبات خواستها و سبک فکر رشد فکری مردم شوند وگرنه رژیم انقلاب بخاطر بی توجهی ازبین می رود

هیچ نه در ایران نه درجهان نمی تواند با جریان تغییرات مقابله کند

تغییرات سازنده روشنگرانه و اگاه افزا و راهگشا

همه داخل ایران و حتی خارجی ها متوجه تغییرات بسیار عظیم عجیب خاص در خواست ها و مطالبات مردم شدند

انگارمردم ایران قصد وج کامل از یک لاک عذاب اور دارند قصد پوست اندازی کامل و نفس کشیدن در فضای کاملا جدید باز خاص

این حقیقت هیچ نه مسئولا نه مردم نمی تواند رد کند

این یک رخداد عینی است

مردم از چیزی در عذاب هستند چیزی که نمی گذارد تمام توان انرژی + انها ازاد شود

یک گیر مرموز ی کشند مزمن

یک خفقان یک سرکوب یک مهار کنترل دایمی

مردم ایران هماهنگ با مردم جریان جهان در حال یک دگردیسی شروع شده هستند این دگرگونی اینده جدید خواست های جدید تفکرات جدید و نسلی کاملا متفاوت جدید از انرژی های جدید و خاص تر متفاوت تر باز تر روشن تر اگاه تر به انها می دهد

این یک جریان نوظهور ازاد رهاست که پیشقراول رهایی مردم است

البته هروقت مسئولان نظام کلماتی مثل رهایی ازادی می شوند می ترسند و لاک احتیاط توظئه فعال می شود و هیچ وقت غیراز این فکر ن د بخاطر ترس نگرانی تعصب کور اما جامعه هرچه بازتر ازاد تر رها تر شود مردم رشد بیش تر و جامعه کشور و حتی نظام پویاتر دینامیک تر می شود

زمان این تغییرات بزرگ بعد 40 سال رسیده است البته نظارت هدایت روشنگری باید همراه با درست ترین کامل ترین راهها باشد و مردم و مسئولان انقدر از نظر درک شعور بینش بصیرت ادراک رشده کرده باشند که به احدی اجازه سو استفاده از هیچ چیز انها ندارند و پتانسیل انگلوک پذیری مردم ایران در جهان به صفر برسد و انها هراقدامی می کنند براساس تصمیمات علمی منطقی خودشان باشد نه تحریکات تاثیرات هدفمند حساب شده روان شناسانه از راه دور نزدیک این بلوغ شعور بصیرت واقعی یک ملت و وج کامل فرهنگی فکری انها از لاک جهان سومی است

برچسب ها : تمام مسئولان نظام از راس هرم تا قوا و مسئولان جزو سیاستگذاران کلان باید متوجه تغییرات بزرگ بنیادی در مطالبات خواستها و سبک فکر رشد فکری مردم شوند وگرنه رژیم انقلاب بخاطر بی توجهی ازبین می رود - مردم ,جدید ,تغییرات ,انها ,مسئولان ,کامل ,تغییرات بزرگ ,مسئولان نظام , وج کامل ,متوجه تغییرات
تمام مسئولان نظام از راس هرم تا قوا و مسئولان جزو سیاستگذاران کلان باید متوجه تغییرات بزرگ بنیادی در مطالبات خواستها و سبک فکر رشد فکری مردم شوند وگرنه رژیم انقلاب بخاطر بی توجهی ازبین می رود مردم ,جدید ,تغییرات ,انها ,مسئولان ,کامل ,تغییرات بزرگ ,مسئولان نظام , وج کامل ,متوجه تغییرات
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.554 seconds
RSS