روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی

روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

مردم کشور اکثریت امروز ذره ای اعتقاد ریشه دار به اکثریت مسئولان کشور تا راس ندارند و این در اصل سرچشمه گرفته از فساد سو تدبیر تمام نشدنی آنهاست نه القای فضای ناامیدی به کشور ناامیدی از مسئولان

اکثریت امروز مردم ایران از پیر جوان معتقدند در نظرسنجی ها که اکثریت مسئولان نظام از صدر تا ذیل دروغگو شیاد و با مردم شفاف صادق نیستند و مردم سالهاست که به اشکال مختلف بازی می دهند و ی فساد بخور بخور در انها و اطرافیانشان تمام شدنی نیست و فقط از مردم استفاده ابزاری موقعیتی دوره ای می کنند

این باورها در مردم بسیار خطرناک چون پشتوانه مردمی نظام تهی پوک پوچ میکند

اینقدر که سوتدبیر فساد تمام نشدنی تکراری مسئولان مختلف که برخی کشف و برخی کشف نمی شود هرزگاهی گندی یکی در میاید به نظام ایران مردم ضربه زده

امریکا با دشمنی خباثت علنی مستفیم رود رو نزده اسراییل نزده

ریشه فساد گند گه درون خودمان است

اگر از درون تمیز بودیم بسیاری از مشکلات معضلات ناکارمدی های فراگیر کشور امروز نبود

نه اینکه انقدر حرف زده شود اما هیچ کاری نشود و فقط مردم تخلیه شوند سوپاپ اطمینان و بعد هم هیچی هیچی هیچ تحول بنیادی عزم جدی رخ ندهد

چه جریان غالب لش ناکارمد مختل الوده فاسدی کشتی ایران نظام را دارد هدایت می کند؟؟که فقط کار خودش می کند و به هیچ چیز کاری ندارد!

برچسب ها : مردم کشور اکثریت امروز ذره ای اعتقاد ریشه دار به اکثریت مسئولان کشور تا راس ندارند و این در اصل سرچشمه گرفته از فساد سو تدبیر تمام نشدنی آنهاست نه القای فضای ناامیدی به کشور ناامیدی از مسئولان - مردم ,کشور ,فساد ,نظام ,اکثریت ,مسئولان ,تمام نشدنی ,اکثریت مسئولان ,اکثریت امروز
مردم کشور اکثریت امروز ذره ای اعتقاد ریشه دار به اکثریت مسئولان کشور تا راس ندارند و این در اصل سرچشمه گرفته از فساد سو تدبیر تمام نشدنی آنهاست نه القای فضای ناامیدی به کشور ناامیدی از مسئولان مردم ,کشور ,فساد ,نظام ,اکثریت ,مسئولان ,تمام نشدنی ,اکثریت مسئولان ,اکثریت امروز
پیگیری های مداوم عربستان برای ادامه جنگ در این بار کل مقامات ناتو در ریاض جمع کرد و اعلان کرد تمام هزینه جنگ جدید و ادامه آن در می دهد تا دلار آ و این تضمین به ناتو داد

یک دلارازخود ج نکنند

و تمام هزینه این جنگ افروزی و تداوم آنرا شاه جدید جوان جاه طلب ماجراجو عربستان تضمین 100% میکند

ریشه ال سعود مثل ال یهود هردو برجنگ شرارت اتش افروزی استواراست

برچسب ها : پیگیری های مداوم عربستان برای ادامه جنگ در این بار کل مقامات ناتو در ریاض جمع کرد و اعلان کرد تمام هزینه جنگ جدید و ادامه آن در می دهد تا دلار آ و این تضمین به ناتو داد - تمام هزینه
پیگیری های مداوم عربستان برای ادامه جنگ در این بار کل مقامات ناتو در ریاض جمع کرد و اعلان کرد تمام هزینه جنگ جدید و ادامه آن در می دهد تا دلار آ و این تضمین به ناتو داد تمام هزینه
اگر امریکا عربستان اسراییل و تمام کینه توزان خبیثان می توانستند می دانستند با حمله نظامی کار ایران ی ره کنند تا حالا 100 باره کرده بودن چون از قدرت سرعت دقت واکنش سریع ایران می ترسند و ن چی درانتظار

دوران بزن درو تمام شده است و این برای امریکا اسراییل انگلیس عربستان که عادت داشتند براحتی حمله تسخیر کنند سخت است

برچسب ها : اگر امریکا عربستان اسراییل و تمام کینه توزان خبیثان می توانستند می دانستند با حمله نظامی کار ایران ی ره کنند تا حالا 100 باره کرده بودن چون از قدرت سرعت دقت واکنش سریع ایران می ترسند و ن چی درانتظار
اگر امریکا عربستان اسراییل و تمام کینه توزان خبیثان می توانستند می دانستند با حمله نظامی کار ایران ی ره کنند تا حالا 100 باره کرده بودن چون از قدرت سرعت دقت واکنش سریع ایران می ترسند و ن چی درانتظار
بلند شدن مجدد شعار مرگ بر مادرقبهه شیاد دروغگو پوست کلفت ریاکار در ایران بعد گرانی عجیب بی سابقه ارز دلار در تاریخ 40 سال بعد انقلاب خواهان استیضاح برکناری اند

دوباره ات و اغت ات گسترده بعد گرانی بی نظیر یکتا ارز بعد 40 سال انقلاب در ت

در فروردین 97 شروع شده و شعار مرگ بر مزور دروغگو در حال گسترش است

ن یتی بی کفایتی بی لیاقتی کم کاری بی خیالی دروغ پشت دروغ ماس مالی نادیده انگاری حس شیاد مردم دوباره از کوره در رفته است و مردم خواهان برکناری استیضاح محاکمه زندانی حبس خانگی شدند


بازهم در فضای مجازی و تلگرام کمپین ها فراخوان ها برای تظاهرات سراسری برای تحت فشارقرار دادن و وادار او به کار برای مردم و عمل به وعده ها بسرعت شروع شده است

نظام باید فکر اساسی در مورد عملکرد کنند وگرنه اغت پشت اغت

هم هیچ کاری در عمل نمی کند

و ن یتی های مردم ریشه ای بنیادی درمان نمی شود و با مسکن سرکوب مقطعی می شود

علت عامل اصلی سو مدیریت ضعف سستی عملکرد تمبلی بی خیالی و شل ول بازی رها امور کشور و خودخواهی و فکر تنها به خود است نه مردم

برچسب ها : بلند شدن مجدد شعار مرگ بر مادرقبهه شیاد دروغگو پوست کلفت ریاکار در ایران بعد گرانی عجیب بی سابقه ارز دلار در تاریخ 40 سال بعد انقلاب خواهان استیضاح برکناری اند - ,مردم
بلند شدن مجدد شعار مرگ بر مادرقبهه شیاد دروغگو پوست کلفت ریاکار در ایران بعد گرانی عجیب بی سابقه ارز دلار در تاریخ 40 سال بعد انقلاب خواهان استیضاح برکناری اند ,مردم
حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود

اگر امریکا مستقیما با اسراییل عربستان وارد جنگ برای تمام کار نیمه کار مزدوران خود که نتوانستند موفق به ساقط نظام شوند و حالا که نظام در 1 قدمی پیروزی ثبات کامل احساس خطر قطعی می کنند

مجبورشدند خودشان برای تکمیل کار نیمه کار مزدوران نوکران خود که نتوانستند کار تمیز بدون نقص انجام دهند شربشاراسد ند وارد شود

اگر وارد شوند ایران روسیه چین وارد جنگ جهانی سوم می شوند چون همه در عالم خوب می دانند قصه قصه جنگ مرگ زندگی برد باخت و تغییر تمام معادلات نظام هژمون در کل عالم است و ایران روسیه چین در 1 قدمی پیروزی کامل بعد 7 سال مقاومت در برابر جنگ چریکی نامنظم طراحان نظام سلطه هستند لذا

ورود مستقیم امریکا اسراییل عربستان یعنی اغاز ساعت صفر سمی جنگ جهانی سوم و گسترش دامن جنگ جهانی به اسراییل عربستان کشورهای خلج و تمام منافع امریکا در سراسر عالم است و یا باید کوتاه بیایند و هزینه فایده کنند یا با اصرار لجاجت خود پی یک هزینه جهانی به تن خود بمالند هرچند وسوسه حمله توسط عربستان ال سعود می شوند اما اولین جاییکه نابود خواهد شد عربستان اسراییل انیکه شرارت اتش بیاران اصلی معرکه بوده اند

و این اصلا نه بلوف است نه بزرگنمایی ////انبارهای موشک ایران از سالها قبل برای نابودی کامل یک قاره پرشده است و اولین جاییکه از اسمان باران بوشک شهاب خواهد بارید کل اسمان اسراییل عربستان و پایگاههای امریکا در کل خاورمیانه خاوردور است و این یعنی.....................................

اسراییل نتانیاهو گفته نباید بگذاریم دوباره داستان جنگ 8 ساله تحمیلی ایران در تکرارشود و پیروز نهایی جنگ نظام انقل مقاومتی باشد

وگرنه نظام هم از قبل با ثبات تر مقاوم تر می شود همانطوریکه ایران بعد 8 سال جنگ با حمایت از صدام جنگ نیابتی صدام نتوانستیم کار نظام نوپای ایران ی ره کنیم حالا باید این قدر دردسر در منطقه جهان از ایران بکشیم

همین داستان برای هم تکرار خواهد شد

لذا باید فکر اساسی کرد

اسراییل عربستان بخوبی می دانند اگر بشار اسد در جنگ نیابتی 7 سال پیروز شود این بار انهایی که باید دیگر بروند بشاراسد نیست بلکه اسراییل عربستان هستند و کل معادلات منطقه جهان بعد تثبیت پیروزی پایان جنگ به ضرر عربستان اسراییل تمام خواهد شد

برچسب ها : حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود - ,نظام ,عربستان ,اسراییل ,امریکا ,شوند ,اسراییل عربستان ,نظام ,عربستان اسراییل ,منطقه جهان ,اولین جاییکه
حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود ,نظام ,عربستان ,اسراییل ,امریکا ,شوند ,اسراییل عربستان ,نظام ,عربستان اسراییل ,منطقه جهان ,اولین جاییکه
حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود

اگر امریکا مستقیما با اسراییل عربستان وارد جنگ برای تمام کار نیمه کار مزدوران خود که نتوانستند موفق به ساقط نظام شوند و حالا که نظام در 1 قدمی پیروزی ثبات کامل احساس خطر قطعی می کنند

مجبورشدند خودشان برای تکمیل کار نیمه کار مزدوران نوکران خود که نتوانستند کار تمیز بدون نقص انجام دهند شربشاراسد ند وارد شود

اگر وارد شوند ایران روسیه چین وارد جنگ جهانی سوم می شوند چون همه در عالم خوب می دانند قصه قصه جنگ مرگ زندگی برد باخت و تغییر تمام معادلات نظام هژمون در کل عالم است و ایران روسیه چین در 1 قدمی پیروزی کامل بعد 7 سال مقاومت در برابر جنگ چریکی نامنظم طراحان نظام سلطه هستند لذا

ورود مستقیم امریکا اسراییل عربستان یعنی اغاز ساعت صفر سمی جنگ جهانی سوم و گسترش دامن جنگ جهانی به اسراییل عربستان کشورهای خلج و تمام منافع امریکا در سراسر عالم است و یا باید کوتاه بیایند و هزینه فایده کنند یا با اصرار لجاجت خود پی یک هزینه جهانی به تن خود بمالند هرچند وسوسه حمله توسط عربستان ال سعود می شوند اما اولین جاییکه نابود خواهد شد عربستان اسراییل انیکه شرارت اتش بیاران اصلی معرکه بوده اند

و این اصلا نه بلوف است نه بزرگنمایی ////انبارهای موشک ایران از سالها قبل برای نابودی کامل یک قاره پرشده است و اولین جاییکه از اسمان باران بوشک شهاب خواهد بارید کل اسمان اسراییل عربستان و پایگاههای امریکا در کل خاورمیانه خاوردور است و این یعنی.....................................

برچسب ها : حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود - نظام ,عربستان ,شوند ,امریکا , ,اسراییل ,اسراییل عربستان ,نظام سلطه ,اولین جاییکه ,ایران روسیه ,وارد شوند
حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود نظام ,عربستان ,شوند ,امریکا , ,اسراییل ,اسراییل عربستان ,نظام سلطه ,اولین جاییکه ,ایران روسیه ,وارد شوند
ایران سال 97 سال حمایت کالای ایرانی نام گذاری کرده اما غافل از این است که درخط تولید اکثرکارخانه های شرکتهای ایرانی کارگران ایرانی سهل انگار سمبل کار و اکثراکالای کم کیفیت بی کیفت تحویل می دهند

ازکارکم گذاشتن جد جهد تمرکز دقت دلسوزی در کار نداشتن و سهل انگاری سمبل کاری در اکثر کارگران در شرکتها کارخانجات ایرانی بوضوح قابل رصد اشراف فهمیدن است

فرهنگ کار در ایران بشدت اب است و کار در مردم ایران مثل عرب های خلیج راحت طلب بی حال وارفته سست اهل استراحت تمبلی اتلاف وقت هستند

گزارش های رندوم آماری که از سطح شرکت ها و کارخانجات توسط بازرسان اداره کار جمع بندی می شود بوضوح این قضیه اثبات می کند

انتظار ایران از این مردم که با فرهنگ کار بیگانه و راحت طلبی از زیرکار دررفتن وقت تلف در ذات اکثر آنهاست و اگر هم ی خلاف این سیستم فرهنگ غالب عمل کند چابلوس متملق کارفرما معرفی می شود و زیرابش زده می شود همه علیه او تباننی می کنند واقعا با این فرهنگ عامه و عرف سنت عادات غالب چطور می توان از این مردم انتظارات خارق العاده و حتی عادی داشت

ایران اول باید فرهنگ م ب ایرانی خوب بشناسد و ریشه ها دریابد که چرا ما در همه چیز کژدار مریض لرزان بهم ریخته هستیم

مردم ایران فرهنگ کارشان مثل مردم 3 کشور ژاپن چین و آلمان سخت کوش پر جد جهد پرکار دل به کار دادن نیستند که پرکاری درستکاری در ذات آنها ست و نمی خواهند ساعت پر کنند و به هر بهانه ای مثل وقت نهار وقت وقت چایی وقت استراحت ازکارفرار کنند و نهایتا چیزی که از ساعات کاری مفید باقی می ماند 3 ساعت از 8 ساعت بزور است

ازطرفی برخی کارفرمایان بی رحم سودجو بدون وجدان هم از کارگران زخمتکش سخت کوش با وجدان فرهنگ کاری مثل کارمی کشند و ما به ازای ان خقوق کار هیچ تناسبی ندارد این هم باعث دلسردی این گروه واقعی کار از کار می شود

در هردو ح ایران از شرایط واقعی فرهنگ کار کشور یا غافل یا بی خبر که چنین نام گذاری می کند چون هیچ ارتباطی به مردم ندارد

برچسب ها : ایران سال 97 سال حمایت کالای ایرانی نام گذاری کرده اما غافل از این است که درخط تولید اکثرکارخانه های شرکتهای ایرانی کارگران ایرانی سهل انگار سمبل کار و اکثراکالای کم کیفیت بی کیفت تحویل می دهند - فرهنگ ,مردم ,ایرانی , ,ساعت ,کاری , ایران ,مردم ایران
ایران سال 97 سال حمایت کالای ایرانی نام گذاری کرده اما غافل از این است که درخط تولید اکثرکارخانه های شرکتهای ایرانی کارگران ایرانی سهل انگار سمبل کار و اکثراکالای کم کیفیت بی کیفت تحویل می دهند فرهنگ ,مردم ,ایرانی , ,ساعت ,کاری , ایران ,مردم ایران
سنگینی بختک اعمال نفوذ تاثیر با زبان بدن زبان صورت زبان رفتار و تحمیل مستقیم غیرمستقیم خواست های نامشروع سودجایه فرصت طلبانه متکبرانه خود به افراد مظلوم ساده صادق بدون ده شیشه غل غش درایران

انرژی اضافه همیشه در کنارانرژی اصلی واقعی خود طرف ان انرژی اضافه انرژی تاثیر نفوذ محافظت مراقبت جوردیگرخود را نشان دادن و متکبر قلدر قوی است که اکثرا انرژی اضافه و روکشی دارند و شاید با تمرین این انرژی اضافی جبران و بخشی از انرژی عادی عادت انها شده است فقط زمان برده است

بیاییم مردم ایران افکار اه نیات مدل الگوی تفکر رفتار حس انها کاملا کالبد شکافی کنیم تا هیچ رازی از این مردم باقی نماند

بدانیم اگر ان کار د چرا؟اگر ان رفتار واکنش نشان دادند چرا؟راه پیش بینی پیش گیری مدیریت افکار احساسات جریان های غالب عمومی قوی چیست>؟

برچسب ها : سنگینی بختک اعمال نفوذ تاثیر با زبان بدن زبان صورت زبان رفتار و تحمیل مستقیم غیرمستقیم خواست های نامشروع سودجایه فرصت طلبانه متکبرانه خود به افراد مظلوم ساده صادق بدون ده شیشه غل غش درایران - انرژی ,زبان ,رفتار ,انرژی اضافه
سنگینی بختک اعمال نفوذ تاثیر با زبان بدن زبان صورت زبان رفتار و تحمیل مستقیم غیرمستقیم خواست های نامشروع سودجایه فرصت طلبانه متکبرانه خود به افراد مظلوم ساده صادق بدون ده شیشه غل غش درایران انرژی ,زبان ,رفتار ,انرژی اضافه
به تمام رسانه های غربی بخشنامه شده بخصوص فارسی تاهیچ خبرمثبت درتایید عملکرد نظام پخش نکنند درعوض تا میتوانند تمرکزسیاه نمایی و برجسته مشکلات بحرانها کشوربا اب تاب پخش کنند

لحن تزویر و خود تزویر در اعلان خبر رسانه های غربی علیه ایران موج می زند

کار انها یت انها پخش خبر حتی مثبت که در جهت تایید نظام و عملکرد ایران باشد نیست حتی اگر واقعا وجود داشته باشد

بلکه اگر خبر مثبتی هم باشد باید عمدا نادیده و کم ارزش نشان داده شود

درعوض با غرض مرض کینه توزانه از روی ناراحتی

تمام تمرکز خود را روی اتو گرفتن از کوچکترین خبر بد بحران مشکل در کشور است تا انرا با اب تاب زیاد جنجال هیاهو غوغواسالاری هاپارتی گری و لحن خاص برجسته بولد بزرگنمایی سیاه نمایی مشکلات کنند تا ناامیدی بیشتری از نظام در مردم تزریق کنند تا به هدف ا خود براندازی که هدف ذخیره شده در قلب سر تا روز ا هست برسند

عمق بد بدذاتی حیلت رندی پدرسوختگی این جماعت فقط باید با کالبدشکافی جزجز اجزای وجودی خودشان

و بکمک خودشان فهمید وگرنه با تشخیص هم نمی شود چون لایه های پدرسوختگی بی شمار منعطف دوار لرزان لغزان پرتکثر ذاتی اکتس پیچیده با تجربه وووووووووووووووووووواست

برچسب ها : به تمام رسانه های غربی بخشنامه شده بخصوص فارسی تاهیچ خبرمثبت درتایید عملکرد نظام پخش نکنند درعوض تا میتوانند تمرکزسیاه نمایی و برجسته مشکلات بحرانها کشوربا اب تاب پخش کنند - نظام
به تمام رسانه های غربی بخشنامه شده بخصوص فارسی تاهیچ خبرمثبت درتایید عملکرد نظام پخش نکنند درعوض تا میتوانند تمرکزسیاه نمایی و برجسته مشکلات بحرانها کشوربا اب تاب پخش کنند نظام
تنها چیزیکه می تواند هژمون نظام سلطه امپریالیسی غرب به ی امریکا تضعیف درهم بشکند"مقاومت و بصیرت" باهم است و تداوم این مسیرراه تا نیل به مقصود نهایی فروپاشی نظام سلطه امریکا

نظام سطله و هژمونی سایه گستر ان برجهان به ی امریکا که سالهاست با غارت استعمار استثمار منابع ثروتهای جهان س است و انها را با سو استفاده از چنگ ملت های جهان سوم در اورده تا در 2 قطبی جهان یک قطب جهان اول و قطب مقابل که توسط قطب اول غارت شده جهان سوم باشد

برچسب ها : تنها چیزیکه می تواند هژمون نظام سلطه امپریالیسی غرب به ی امریکا تضعیف درهم بشکند"مقاومت و بصیرت" باهم است و تداوم این مسیرراه تا نیل به مقصود نهایی فروپاشی نظام سلطه امریکا - جهان ,امریکا ,نظام ,نظام سلطه , ی امریکا
تنها چیزیکه می تواند هژمون نظام سلطه امپریالیسی غرب به ی امریکا تضعیف درهم بشکند"مقاومت و بصیرت" باهم است و تداوم این مسیرراه تا نیل به مقصود نهایی فروپاشی نظام سلطه امریکا جهان ,امریکا ,نظام ,نظام سلطه , ی امریکا
سایت های مثل دیوار شیپور ازاول با هدف معامله مستقیم بدون واسطه دلال برای مردم راه اندازی شد اما این فضاهم به جولان دلال ها بنگاهی ها واسطه ها برای ازدست ندادن این فضا تبدیل شده

دلال ها و انیکه جنس بنجول دارند 2 گروه افتضاح حاضر در سایت دیوار شیپور هستند اما متاسفانه مدیران دیوار شیپور برای جداسازی این گروهها الگوریتم برنامه هوشمندی ندارند تا بتواند انها را از مردم عادی تفکیک کند

برچسب ها : سایت های مثل دیوار شیپور ازاول با هدف معامله مستقیم بدون واسطه دلال برای مردم راه اندازی شد اما این فضاهم به جولان دلال ها بنگاهی ها واسطه ها برای ازدست ندادن این فضا تبدیل شده - شیپور ,دیوار ,دلال ,دیوار شیپور
سایت های مثل دیوار شیپور ازاول با هدف معامله مستقیم بدون واسطه دلال برای مردم راه اندازی شد اما این فضاهم به جولان دلال ها بنگاهی ها واسطه ها برای ازدست ندادن این فضا تبدیل شده شیپور ,دیوار ,دلال ,دیوار شیپور
موذی متکبر با اعتمادبه نفس فرصت طلب حسابگرشدید فریبکاررندمزورریاکاردروغگوحراف پنهان کارنقشه پرداز شبکه ارتباطات همدستی پرو صفات اکثرگرایشات ایرانی ها بخاطرنیازبقا شده است

جامعه ایران به سمت مشخصی م بی در حرکت است و همه مطلع "صفات حالات تفکیک شده تحلیل شده جزجز مرزمرز" خاص شده اند که این صفات حالات اکثر ایرانی ها به لیست زیر است:

1-تکبر خودبزرگ بینی گرفتن خود"جامعه این را می پسندد تاثیر می گیرد به نفع شما

2-ظاهربینی و حفظ ظاهر تا حد ممکن باز در جهت سو استفاده از دیگران نه درجهت اینکه دیگران بخاط ولدارشیک بودن شما بخواهند ازشما سو استفاده کنند

3-منافق ریاکار بودن یعنی اخلاص صداقت دیده حس نمی شود و این پنهان کاری دستکاری نیات اعمال می اورد شما نمی توانید درفضای غبارالود مخدوش طرف درست تشیخص دهید که باکی طرف هستید و اشکال حالات بی نهایت ریا تزویر مکر

4-دروغ گویی و راست نگویی پنهان کاری در سطوح مقدماتی پیشرفته و مختلف برای فریب دغل حقه زدن به افراد برای رسیدن به نیات

5-تبانی همدستی 2 نفره چند نفره که برای دور زدن دوره و چنبره زدن یک فرد مظلوم تنها و بی زبان نا اگاه یا کم اگاه ضعیف تا حق حقوق اور ابخورند پایمال لگد مال کنند و شبکه های زیادی از این افراد بی رحم نامرد پست درکشور ایران خانوادگی دوستان بوجود امده

6-خسیس حریص بخیل که اصطلاحا آب ازدست این افراد برای ی نمی چکد و طوری رفتار می کنند که فقط درجهت روابط یکطرفه محض به نفع خود حرکت کنند و تمایل میل درونی انها به کندن از هرشکل ممکن ازبقیه منافع دیگران موقعیت های دیگران امکانات دیگران است و وقتی نوبت خود این افراد می شود خودشان را به نفهمیدن ها انکارهای به موقع می زنند که درجامعه ایران الی ماشالله از این طیف پرو خسیس حریص سفت بسته زیاد است

7-فرصت طلب که شامل افرادی است که از هرروزنه رخته فرصت موقعیت دم ان لحظه دمحه رفتاری فکری حسی برای طلب فرصت به نفع منافع فردی مادی شخصی خود بهره می برند برخی ذاتا فرصت طلبند و برخی اکتس و اجازه مدیریت اوضاع به ی با رفتا وشش و ابتکارعمل ازدست ندادن خود نمی دهند

8-مقاومت منفی افرادی که مقاومت + ندارند بلکه مقاومت منفی دارند یعنی هرچیزی که به ضرر دیگران است رها میکنند براحتی انجام می دهند و هرچیزی که فقط ذره ای احساس کنند حتی مطمئن هم نباشند به ضررشان است بسرعت بلاک سد سریع می کنند

9-سودجویی محض و نگاه سودجویی و حسابگری افراطی به همه چیز همه که منشا این رفتار 100% نگاه مادی متریالیسیتی است نه نگاه خ و یا متعادل و همه چیز را از منظر سود 98 به نفع خود و 2 به نفع دیگران نگاه می کنند و تمام راههای سودجویی خود را با مدل رفتار و مدل تفکر مدل عمل خود 100% به نفع خود باز می گذارند و اب باریکه ای هم برای ی باز نمی گذارند که به نوعی حریص بخیل سودجو هستند

10-برخی دیگر مردم به چشم بی لیاقت بی ظرفیت درهمه چیز نگاه می کنند و فرقی هم قائل نمی شوند و معتقدند به هیچ کدام از مردم نباید ذره ای حتی یکبار رحم کرد چون طلبکار پرو متوقع مدعی هم می شوند و جنبه ظرفیت توجه احترام اصلا ندارند شاید 1% باشند که داشته باشند ان هم قبلش باید این تست شود

برچسب ها : موذی متکبر با اعتمادبه نفس فرصت طلب حسابگرشدید فریبکاررندمزورریاکاردروغگوحراف پنهان کارنقشه پرداز شبکه ارتباطات همدستی پرو صفات اکثرگرایشات ایرانی ها بخاطرنیازبقا شده است - دیگران ,فرصت ,افراد ,مقاومت ,سودجویی ,حالات ,حریص بخیل ,مقاومت منفی ,خسیس حریص ,افراد برای ,پنهان کاری
موذی متکبر با اعتمادبه نفس فرصت طلب حسابگرشدید فریبکاررندمزورریاکاردروغگوحراف پنهان کارنقشه پرداز شبکه ارتباطات همدستی پرو صفات اکثرگرایشات ایرانی ها بخاطرنیازبقا شده است دیگران ,فرصت ,افراد ,مقاومت ,سودجویی ,حالات ,حریص بخیل ,مقاومت منفی ,خسیس حریص ,افراد برای ,پنهان کاری
وقتی از جامعه ای ارزشهای مثل "حیا ایمان صفا وفا اعتماد تعادل" برود آن جامعه برای همه "جهنم" خواهد شد همین بلایی که امروز سرجامعه ایران افتاده است وعده ای بد به بدترشدن ان دامن زدند

جامعه ایران بعد از خاتمی رها شد

رها نه ازادی بلکه رها نوعی ولنگاری هرزگی پوچی و بی دروپیکری و نداشتن کنترل دقیق درست

جامعه ای که رها شود به هر سمتی می رود و هرزه پوچ دله ول بی هویت بدون کنترل نظارت می شود

خوب ها رها د همه چیز

بدها جولان دادند به سرعت

و این 2 واقعیت باعث ازبین رفتن بسیاری از ارزشهای والای زیست در جامعه بهم ریخته مختل که فضای مناسبی برای سودجویی فرصت طلبی و گرفتن ماهی از اب گل الود تو ی برای عده ای فراهم کرد

با رصد کلی جامعه ایران و اشراف 100 نمی توان گفت این جامعه بهم ریخته نیست

این جامعه بهم ریخته ناثبات است دربسیاری از بخش ها رها ولنگارشده است

این ازادی دادن به مردم نیست بلکه رها نظم به حال خویش است

مردم ایران نه طاقت نظم دارند نه عد به فضای هرزگی ولنگاری ازادی رهایی بهتر عادت دارند و احساس راحتی می کنند

حتی اگر این راحتی باعث ناراحتی بقیه شود

متولی کنترل نظم ثبات جامعه درکشور مرده است و مشغول چپاول سردراخوربیت المال است و مردم هم درکف خیابان ها به جان هم این

همان ولنگاری رهایی فرصت طلبانه است که به ضرر توده های مردم و به نفع ان مشغول ی بیت المال است

برچسب ها : وقتی از جامعه ای ارزشهای مثل "حیا ایمان صفا وفا اعتماد تعادل" برود آن جامعه برای همه "جهنم" خواهد شد همین بلایی که امروز سرجامعه ایران افتاده است وعده ای بد به بدترشدن ان دامن زدند - جامعه ,مردم ,ریخته ,ولنگاری ,ازادی ,کنترل ,جامعه ایران
وقتی از جامعه ای ارزشهای مثل "حیا ایمان صفا وفا اعتماد تعادل" برود آن جامعه برای همه "جهنم" خواهد شد همین بلایی که امروز سرجامعه ایران افتاده است وعده ای بد به بدترشدن ان دامن زدند جامعه ,مردم ,ریخته ,ولنگاری ,ازادی ,کنترل ,جامعه ایران
از زمان سرکارامدن ت ریاضتی و ضد عد ی تعداد افرادی که ازطبقه متوسط به زیرخط فقر سقوط د رشد 50% داشته است و دروغ بزرگ تمرکز روی ازبین بردن فقر مطلق درکشوراست

یکه سیاست اش مسبب اصلی سقوط بیش از 50% طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر بوده است این قسمت گند کاری خود را نمی گوید برملا نمی کند اما از طرف دیگر طوری وانمود می کند که من در حال از بین بردن فقرمطلق در کشور هستم و تش را پرچم دار از بین بردن فقر مطلق در کشور معرفی میکند

این ت اگر حقیقت را به مردم می گفت و ریا تزویر دروغ فریب نداشت شفاف صادق بود

می گفت به مردم که پیشگیری بهتر از درمان نمایشی عوام فریبانه است

می گفت بجای اینکه بدنبال ازبین بردن فقرمطلق باشم که ناشی از ریاضت اقتصادی ت رکود این ت است و اگر این سیاست درست شود نه به فقرای مطلق اضافه نمی شود و فقرای مطلق قبل هم با فضای رونق کم کم به چرخه باز می گشتند

اما اصل کاری را رها کرده است و در حال اجرای نمایش تئاتر عوام فریبانه کاری که در ان متخصص است در مقابل ملت است

مردم بدبخت فلک زده بی بصیرت له شده باید به چه چیزهای توخالی میان تهی توجه کنند

کمی استدلال تحلیل منطق ریشه ی واکاوری دقیق مسئله و تفکر بیشتر عمیق تر از حقایقی برمی دارد که هر ایران را تکان می دهد

یک رییس جمهور کند ذهن کند کار کند عده ای زیادی از تیزهوشان کشور دارد بازی می دهد؟؟نه اصلا اینطور نیست اصلا هوش درحد این کار نیست..اگر اسمش را بتوان هوش گذاشت//زرنگی کند فربه تمبل نرم پنهان کار خسته لغزان با طومئنینه فقط به درد گول زدن عقب مانده ترین کودن ترین افراد جامعه می خورد چون نه تیزهوش است نه سخت کوش که بتوانند با کارهای کند ناچابک و سیاست ناچابک خود تیزوهوشان فرز سریع جامعه را فریب دهد انها قرنها سالهای از نظر فکرذهن درک از فربه تمبل کند جلوترند

برچسب ها : از زمان سرکارامدن ت ریاضتی و ضد عد ی تعداد افرادی که ازطبقه متوسط به زیرخط فقر سقوط د رشد 50% داشته است و دروغ بزرگ تمرکز روی ازبین بردن فقر مطلق درکشوراست - ,بردن ,مطلق , ت ,مردم ,کشور ,فربه تمبل ,فقرای مطلق ,ازبین بردن ,عوام فریبانه ,بردن فقرمطلق
از زمان سرکارامدن ت ریاضتی و ضد عد ی تعداد افرادی که ازطبقه متوسط به زیرخط فقر سقوط د رشد 50% داشته است و دروغ بزرگ تمرکز روی ازبین بردن فقر مطلق درکشوراست ,بردن ,مطلق , ت ,مردم ,کشور ,فربه تمبل ,فقرای مطلق ,ازبین بردن ,عوام فریبانه ,بردن فقرمطلق
فارسی تمام تمرکزتحلیل خود روی حضور ایران در بولد برجسته کرده اما اصلا به پایگاه غیرقانونی امریکا در و حضورعربستان متحدان امریکا عمدا نمی پردازد سانسور نادیده انگاری میکند

فارس یا بنگاه دروغ پراکنی تزویر حیله رندی مکر و باوزی رسانه ای نظام سلطه

خط فکری خبری حضور ایران در بولد برجسته کرده تا مردم حساس تحریک کنند تا افکارعمومی مردم به نظام فشاراوردند اصلا چرا ما در هستیم و این به چه نفع ماست تازه به ضررماست و.................ن یتی عمومی مردم هم دامن بزند

درنقطه مقابل و جالب توجه سمت چپ ماجرا که امریکا عربستان متحدان انها هستند و در امریکا حتی پایگاه نظامی غیرقانونی به تعداد به دون اجازه ت نظام زده اصلا برجسته مهم نمی کنند هیچ تازه سانسور ازطریق نپرداختن نادیده انگاری عمدی می کنند

و نمی گویند چرا مردم امریکا باید میلیاردها دلارها از مالیات صرف جنگ بی حاصل کنند و ا سرهم هیچ به قول ترامپ

نکته تامل برانگیز از این رفتار دوگانه مزورانه و تبعیض امیز از منافع و دروغ ها حقایق واقعی سرچشمه می گیرد و چون فارسی رسانه غیرمغرض نیست و همیشه اخبار را با تامین منافع نظام سلطه پالایش دستکاری تمیز مرتب میکند پس طوری خبرها را انتشار می دهد که واقعی اصیل بدون دستکاری و خالص بی غل غش ده شیشه نباشند

لذا خط فتنه تفرقه تبعیض تزویر توطئه همیشه در اجبار مدیریت اجباری این رسانه درهدایت جریان افکارعمومی درسمت تامین منافع انها بخوبی مشاهده می کنیم

انها می خواهند ایران از بیرون برود تا دست خودشان بازشود برای تسخیر فتح و بعد هم محاصره نابودی ایران

و لذا اول ایران باید از خارج شود نه انها که امریکا از ان سردنیا پاشده امده میلیاردها پول مالیات مردم امریکا صرف کشتار اواره مردم کرده تا چاه های نفت شمال و تجزیه به نفع تامین امنیت اسراییل و ش تن محور مقاومت صورت دهد و بشار اسد که مطیع خواست غرب نیست برکنار و یک نوکر مزدور خودشان بکارند و کل زیرساخت های با دست پروده خود و عربستان ت یب د و همه اینها نادیده میگیرند این همه جنایت تابلو ذره ای با وقاحت اصلا بهش نمی پردازند اما درعوض برای در اوردن حرص ایران منجی جانی نشان می دهند تا جای مدعی متهم با تزویر مکر فتنه توطئه خباثت رندی نظام سلطه بزرگ در افکارعمومی عالم جابجا شود

کل کار نظام سلطه افکارعمومی است و بدان شدیدا نیاز دارد و باید انها را با خوراک الوده دستکاری شده فریب دهد نگه دارد وگرنه کار برایش سخت سختر می شود

برچسب ها : فارسی تمام تمرکزتحلیل خود روی حضور ایران در بولد برجسته کرده اما اصلا به پایگاه غیرقانونی امریکا در و حضورعربستان متحدان امریکا عمدا نمی پردازد سانسور نادیده انگاری میکند - ,امریکا ,نظام ,مردم ,انها ,اصلا ,نظام سلطه ,مردم امریکا ,تامین منافع ,نادیده انگاری ,برجسته کرده
فارسی تمام تمرکزتحلیل خود روی حضور ایران در بولد برجسته کرده اما اصلا به پایگاه غیرقانونی امریکا در و حضورعربستان متحدان امریکا عمدا نمی پردازد سانسور نادیده انگاری میکند ,امریکا ,نظام ,مردم ,انها ,اصلا ,نظام سلطه ,مردم امریکا ,تامین منافع ,نادیده انگاری ,برجسته کرده
همه آنهایی که ازمکرخباثت کینه توزی امریکا نظام سلطه اسراییل درجهان باخبرند دربرابرآنها بشدت ملاحظه کار محافظه کارمراقب حرفها اعمال خود میشوند واین واکنش علامت تابلویی به افکارعمومی جهان است

همه ما درمقیاس کوچکتر برخورد داشتیم وقتی در محل ما یک فرد شرور یاغی بدذات بدجنس مکار غد سرکوب گرقلدر هست همه بشدت مراقب هستیم با او تا حد امکان درگیرنشویم و از او فاصله می گیریم چون نهایت دردسرمصیبت بلا ازار داستان هاست

همین واکنش در سطح جهانی دربرابر بزرگ شرور بزرگ عالم گیر امریکاست

و همه مقامات افراد اشخاص شخصیت ها بی ایمان کم ایمان سست ایمان و دنیا دوست مراقب ملاحظه کار محافظه کار هستند تا نکند حرفی یا عملی یا نظری از انها باعث خشمگین شدن ناراحت شدن واکنش برافروخته شدن بزرگ شود و خبرش به گوش امریکا اسراییل نظام سلطه برسد//این رفتار جماعت زیادی در جهان به یقین حقیقت اثبات می کند که امریکا بد است و در جبهه خیرنیست چون مردم از احترام به او مراقب رفتارشان نیستند بلکه از ترس احتیاط نگرانی مراقب رفتارشان هستند و نوعی ملاحظه کاری محافظه کاری اجباری دربرابر او رخ میدهد

حالا که حقیقت ماهیت بدذات خبیث کثیف پست لئین شرور یاغی مزور امریکا برای افکارعمومی عالم روز به روز فاش تر روشن تر می شود را ار مقابله تضعیف نابودی اکبر و اعظم عالم گیر چیست؟

برچسب ها : همه آنهایی که ازمکرخباثت کینه توزی امریکا نظام سلطه اسراییل درجهان باخبرند دربرابرآنها بشدت ملاحظه کار محافظه کارمراقب حرفها اعمال خود میشوند واین واکنش علامت تابلویی به افکارعمومی جهان است - مراقب ,امریکا ,ملاحظه ,محافظه ,ایمان ,عالم ,مراقب رفتارشان ,نظام سلطه , بزرگ ,شرور یاغی
همه آنهایی که ازمکرخباثت کینه توزی امریکا نظام سلطه اسراییل درجهان باخبرند دربرابرآنها بشدت ملاحظه کار محافظه کارمراقب حرفها اعمال خود میشوند واین واکنش علامت تابلویی به افکارعمومی جهان است مراقب ,امریکا ,ملاحظه ,محافظه ,ایمان ,عالم ,مراقب رفتارشان ,نظام سلطه , بزرگ ,شرور یاغی
مردم ایران بدترین رانندگی درمیان 188 کشور جهان به خود اختصاص دادند رانندگی بدون فرهنگ و تهاجمی پرومابانه انتهاری بدون اعصاب و کاملا درگیرانه رقابتی و جنگ رانندگی اصطکاکی وحشیانه درخیابانها ا

پلیس رانندگی بشدت ضعیف سست رها شده عمل کرده

پلیس باید موظف باشد یک واحد تحت عنوان "فرهنگ رانندگی" هم جدا از عملی ایین نامه به مردم بصورت اجباری و مهم تر از بخش های دیگراموزش دهد

که بشدت نیاز بدان احساس می شود و خلا ان بشدت در سبک رانندگی غالب حاکم چیزه بیشتر ایرانی ها دیده می شود

باید به مردم ایران فرهنگ رانندگی در شهر خیابان ها تفهیم شود

باید رانندگی وحشیانه تهاجمی دیوانه وار انتهاری بدون اعصاب تند تیز مویی مماس بازار و جنگ رقابت رانندگی در کف خیابان ها با جرایم سنگین توقیف ماشین و انتقال به پارکینگ و باطل گواهی نامه جواب داد

نباید با ضد فرهنگ رانندگی مسامحه کرد

وضعیت رانندگی دیوانه وار وحشیانه تند تیز مانور بازی لایی کشی پیست مسابقه تصور خیابان ها و بازی باتمام ماشین ها و عیاشی رانندگی و خودنمایی هیجانی احساسی و نشان دادن مهارت های ویراز مانور رانندگی باید به رانندگی دیوانه توهمی انتهاری پرو غد کاملا تفهیم شود و دوربین های نصب شدن در خیابان ها بهترین ابزار برای شناسایی و جداسازی انها از افراد با فرهنگ رانندگی و باطل خدمات عمومی از انها و نابود اجازه رانندگی از این دیوانه هاست و پلیس مقصر است که به این افراد اصلا گواهی نامه می دهد و با جان تمام مردم پلیس با این مسامحه بازی میکند و این خیانت بزرگ سهل انگاری پلیس و همدستی با جانی هاست

انیکه با هیجان توهم براحتی به مردم می کوبند و با توهم قدرت نمایی هیجانی یت با مردم هم درگیر می شوند و می خواهند از همه جلو بزنند و به هیچ هم راه ندهند و با دستکاری خودروهای خود صداهای خوفناک ازاردهنده به شهر و مردم تحمیل میکنند و فقط برای اینکه خود را نشان دهند و به مردم تحمیل کنند و نقش پلیس در گرفتن این هنجارشکن ها اعصاب خوردکن مشخص نیست و خود مردم باید مستقیما با این روانی های رانندگی درگیرشوند و هزار داستان

برچسب ها : مردم ایران بدترین رانندگی درمیان 188 کشور جهان به خود اختصاص دادند رانندگی بدون فرهنگ و تهاجمی پرومابانه انتهاری بدون اعصاب و کاملا درگیرانه رقابتی و جنگ رانندگی اصطکاکی وحشیانه درخیابانها ا - رانندگی ,مردم ,پلیس ,فرهنگ ,دیوانه ,خیابان ,فرهنگ رانندگی ,رانندگی دیوانه ,مردم تحمیل ,گواهی نامه ,بدون اعصاب
مردم ایران بدترین رانندگی درمیان 188 کشور جهان به خود اختصاص دادند رانندگی بدون فرهنگ و تهاجمی پرومابانه انتهاری بدون اعصاب و کاملا درگیرانه رقابتی و جنگ رانندگی اصطکاکی وحشیانه درخیابانها ا رانندگی ,مردم ,پلیس ,فرهنگ ,دیوانه ,خیابان ,فرهنگ رانندگی ,رانندگی دیوانه ,مردم تحمیل ,گواهی نامه ,بدون اعصاب
باشگاههای بدن سازی برای بسیاری ازجوانان ایرانی که ظرفیت جنبه بزرگ منشانه و پهلوانی ندارند و برای گردن کلفتی بازوکلفتی است باهدف پست عقب مانده قلدری زورگویی پرویی اعتماد به نفس خارج کنترل غیرعقلانی است

آمارها بوضوح در زندان ها و بسیاری درگیری ها نشان می دهد نقش نسل جوان پر رنگ است که باد درکله دارند نه مغز باد هیجان احساسات حاکم محض

وقتی از بسیاری از انها می پرسیم چرا باشگاه بدن سازی رفتند چند علت عقب مانده چیپ سطح پایین و بی ارزش کم ارزش پست مطرح می کنند که نشانگر نگاه عقب مانده جهان سومی پست چیپ سطحی بی ارزش کف خیابانی انهاست

1-برای جذب جنس مخالف چون تحت تاثیرقرار می گیرد می ترسد حساب می برد و رقابت با بقیه برای بدست اوردن بدون ترس با اعتماد به نفس جنس مخالف بهتر شیک تر خوب تر

2-اعتماد به نفس بیشتر کلید واژه دی ت معتقدند با اعتماد به نفس بیشتر دیرترکم می اوریم در برابر بقیه مقاومت می کنیم پروتر وقیح تر می شویم و ماجراجویی می کنیم و........................

3-قلدری زورگویی زورگیری و منطق انها زور انهاست و با زور بازو و بازوی کلفت تر و دست پنجه قوی تر و گردن کلفت تر می توانیم خواست خودخواهانه پروانه و هر نیت پلید کثیف پرو وقیح خود را به هر که خواستیم یا بیشتر مردم لااقل تحمیل کنیم

4-وقتی با ماشین یا عشق موتور خود می اییم دور دور بازوی کلفت و هیکل قوی گنده ما همه رقبا را خ ر از میدان به در کند و ما برهمه حام سوار مسلط غالب چیره باشیم و اگر لازم به درگیری شد کم نیاوریم و مثل های امریکایی بجنگیم و رعب وحشت خودنمایی هیجانی کنیم

شاید اقلیت بسیار کم و 1% در باشگاههای بدن سازی ایران باشند که شفاف صادق خالص کامل برای ساختن جسم سالم روان سالم روح تن سالم و سلامتی خودشان این کار می کنند و این نشان از عقب ماندگی فرهنگی شدید جوانان کشور و عدم کار فرهنگی دستگاههای متولی بی کاراست

برچسب ها : باشگاههای بدن سازی برای بسیاری ازجوانان ایرانی که ظرفیت جنبه بزرگ منشانه و پهلوانی ندارند و برای گردن کلفتی بازوکلفتی است باهدف پست عقب مانده قلدری زورگویی پرویی اعتماد به نفس خارج کنترل غیرعقلانی است - کنیم ,کلفت ,ارزش ,مانده ,سازی ,بسیاری ,بازوی کلفت ,قلدری زورگویی
باشگاههای بدن سازی برای بسیاری ازجوانان ایرانی که ظرفیت جنبه بزرگ منشانه و پهلوانی ندارند و برای گردن کلفتی بازوکلفتی است باهدف پست عقب مانده قلدری زورگویی پرویی اعتماد به نفس خارج کنترل غیرعقلانی است کنیم ,کلفت ,ارزش ,مانده ,سازی ,بسیاری ,بازوی کلفت ,قلدری زورگویی
ایرانی های که پست وحشی لجن لش حال بهم زن هستند اکثرا از نژادها مغول عرب مغول ترک غیرایرانی اریایی هستند که نسل سلاله ریشه نطفه اریایی اصیل راهم که ارام متین بافرهنگ بوده متمدن متعادل اب د

بیشترین وحشی گری و لش گری پستی هرزگی حریص لجن بودن در 2 نژاد عرب مغول جاهل یاغی می توان در جهان دید که بعد از حملات مکرر این 2 قوم وحشی به ایران و ازدواج جفت گیری با ن ایران در قرن ها قبل نسل اصیل ایرانی از نظر تاریخی الوده اب شده است و این نژاد پست لش با نژاد درجه 1 متعالی متمدن ایرانی گره خوردند و ایرانی های وحشی لش لجوج حیوان صفت یاغی بهم ریخته که مردم در خیلی جاها می بینید اگر ریشه ژنتیک و dna انها در شجره نامه های خانوادگی اگر داشته باشند چک کنید در چند نسل قبل به مغول عرب ترکمان مغول می رسیم و این ریشه های بی اص ی در تاریخ گذشته می اید

وگرنه ایران این طوری نبود بهم ریخته مختل وحشی لش لجن یاغی

مردم ایران باستان ارام متین وزین صبور با وقار اصیل عاقل متعادل و بالاترین صفات یک نژاد درجه 1 متکامل از هر حیث اصلاح نژاد پاک تمیز بودند نه این هم بهم ریختگی ناهنجاری اعوجاج اغت

برچسب ها : ایرانی های که پست وحشی لجن لش حال بهم زن هستند اکثرا از نژادها مغول عرب مغول ترک غیرایرانی اریایی هستند که نسل سلاله ریشه نطفه اریایی اصیل راهم که ارام متین بافرهنگ بوده متمدن متعادل اب د - وحشی ,مغول ,نژاد ,ایرانی ,ریشه ,اصیل ,ارام متین ,نژاد درجه
ایرانی های که پست وحشی لجن لش حال بهم زن هستند اکثرا از نژادها مغول عرب مغول ترک غیرایرانی اریایی هستند که نسل سلاله ریشه نطفه اریایی اصیل راهم که ارام متین بافرهنگ بوده متمدن متعادل اب د وحشی ,مغول ,نژاد ,ایرانی ,ریشه ,اصیل ,ارام متین ,نژاد درجه
خودنمایی قدرت نمایی ابرازوجود تحمیل جایگاه خود خواست خود به دیگران خودخواهی افراطی رقابت های ناسالم پست تضاد با محیط و مردم اجتماع و انرژی هیجان کنترل نشده غیرعقلانی علل درگیریها قتل جوانان

جوانان نوجوانان در یک سن خاص به علت تغییرات هورمونی ذهنی هیجانی فکری جسمی روحی روانی دچار بحران برای خود دیگران می شوند

و علاوه بر داخل خانواده های خود انرا به سطح اجتماع هم منتقل می کنند و مردم از همه جا بی خبر هم را هم درگیری داستان ها ماجراه مشکلات دردسرها بحران های تحمیلی خود می کنند خواسته یا ناخواسته

مقامات کشور از پلیس بسیج متولیان فرهنگی اموزش پرورش قوه قضاییه خود مردم نقششان بسیار کم رنگ ضعیف در جمع ریشه این ناهنجاری های هیجانی بدون عقل یا کم عقل به جامعه است و این مصیبت تحمیلی به مردم کشور ضرر ده کرده است


لیستی از ریشه های این ناهنجاری های بیماری های که اکثرا نسل جوان نوجوان به کشور کف اجتماع تحمیل می کنند شامل:

1-اشکال خودنمایی های بعضا هیجانی اجساسی بدون تفکر کم تفکر

2-قدرت نمایی در کف اجتماعی با اشکال م ب و تحمیل خود خواست خود جایگاه خود به بقیه قلدری زورگویی زورگیری

3-پرویی وقاحت دریدگی شرارت و اعتماد به نفس های کاذب خارج کنترل برای کم نیاوردن تحت هیچ شرایطی و فقط به برتری طلبی محض فکر

4-تضاد شدید با خانواده اجتماع محیط محله جامعه کشور ارزشها فرهنگ سنت ها و باورهای غالب حاکم و جمع ستیزی و اجتماع ستیزی

5-انرژی زیاد جسمی روحی روانی که در خون انها تزریق و به کل بدن گردش در می اید که نوعی بهم ریختگی ی در انها ایجاد می کند بی پروایی میل به درگیری جفت گیری و مغزشان پرباد می شود و حریص پستی بهم ریختگی لش گری درانها تقویت می کند

پلیس اورژانس اجتماعی بسیج و سازمان هایی متولی اجتماعی فرهنگی باید این ناهنجاری های تحمیلی این نسل جوان را مهار مدیریت کنند و جلوگیری کنند

سرعت غیرمجاز دیوانه وار این جوانان روانی خودنما مغز باد کله جدا از اینکه جان بی ارزش خودشان را می گیرد که بلای جان خانواده مردم هستند جان عده ای بی گناه مظلوم که سرشان در کارخودشان است و کاری هم به کار ی ندارند تحمیل می کند میگیرد که باید اقدامات پیشگیرانه گسترده عملی کاربردی طراحی شود

باید فکرشود قبل از اینکه حادثه جدیدی توسط این جوانان مزاحم م ب ناهنجار ویروس الوده مختل بهم ریخته به مردم عادی تحمیل شود و درگیرشود باید مقامات انتظامی کشور انها را شناسایی کنند و اجازه بسیاری از کارها مثل رانندگی موتورسواری و از بسیاری خدمات انها را محروم یا تعهدات سفت سخت از این گروه پرانرژی دردسرساز عذاب اور بگیرند/کارت هوشمند ملی می تواند همه انها را یکجا در بانک اطلاعاتی ساماندهی کند

برچسب ها : خودنمایی قدرت نمایی ابرازوجود تحمیل جایگاه خود خواست خود به دیگران خودخواهی افراطی رقابت های ناسالم پست تضاد با محیط و مردم اجتماع و انرژی هیجان کنترل نشده غیرعقلانی علل درگیریها قتل جوانان - مردم ,کشور ,تحمیل ,اجتماع ,انها ,جوانان ,قدرت نمایی ,روحی روانی ,جسمی روحی
خودنمایی قدرت نمایی ابرازوجود تحمیل جایگاه خود خواست خود به دیگران خودخواهی افراطی رقابت های ناسالم پست تضاد با محیط و مردم اجتماع و انرژی هیجان کنترل نشده غیرعقلانی علل درگیریها قتل جوانان مردم ,کشور ,تحمیل ,اجتماع ,انها ,جوانان ,قدرت نمایی ,روحی روانی ,جسمی روحی
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 1.632 seconds
RSS