آماده باش کامل 100% نظام کشور ایران ترکیه عراق در مرز اقلیم کردستان عراق 24 ساعته مانده به اعلان همه پرسی استقلال تجزیه کشور کردستان و تشکیل کشور مستقل کردی

این سطح امنیتی انقدر بالاست که نیروهای زمینی هوایی 3 کشور در اماده باش 100% جهت واکنش قرار گرفته اند و تمام هشدارها اخطارهای قبلی به اقلیم رسما کتبا شفافها داده شده است

ااما بارزانی انگار اصرار لجاجت عجیبی دارد که بعد دوباره منطقه را در گیر یک جنگ فراگیر چند ملیتی کند

و هیچیک از هشدارهای اخطارهای کاملا جدی همسایگان خود ترکیه عراق ایران ار اصلا جدی نگرفته است و مشغول انجام نیت خود به هر قیمتی است که این باعث تحریک شدید همسایگان خود خواهد شد

و اصلا برای امینت منطقه ان هم در این شرایط ناپایدار اصلا خوب نیست