هیچ تا حالا درکشور ملت از این زوایای جدید و فراساختاری وضعیت حوادث اتفاقات کشور دیده است:

بیاییم کاملا همگی از ساختار دریچه نگرش مسئولان نظام کشور خارج شویم و ازیک زوایه های خاص جدید به مسائل نگاه کنیم

اجازه ندهیم مدیریت اوضاع انها حقایق انطوری که انها می خواهند به بقیه بقبولاند

از زوایای جدید زیر: به موارد زیر و مدل اظهار نظرهای مدیران مسئولان کشور بخوبی دقت کنید:

شدت آتش به حدی است که امکان امداد رسانی نیست(پلاسکو)


شدت انفجار به حدی است که امکان امداد رسانی نیست(معدن یورت)


دمای حرارت به حدی است که امکان امداد رسانی نیست(سانچی)


منطقه ی سقوط هواپیما به حدی صعب العبور است که امکان امداد رسانی نیست(هواپیمای یاسوج)


-هیچوقت نمیگن امکانات ضعیفه، مدیریت نداریم...!


آیا تاکنون مسئول مدیر ی در این سیستم اب فاسد معیوب مختل ناکارمد دیده اید که جوری دیگر در حوادث اتفاقات اظهار نظرکند؟
ریشه شباهت ها چیست؟؟؟
هیچوقت تاکنون دیده اید مسئولان این کشور بیایند بگوید ما مقصر بودیم ما بی خاصیت بودیم ما کند ناچابک بودیم ما از قبل درست فکریشگیری نکرده بودیم ما گند زدیم ما گه کاری کردیم ما ضعیف هستیم ما هنوز به معنای واقعی کلمه علم مدیریت درک نکردیم ما........
فرافکنی و انداختن تقصیر به طبیعت هوا اسمان و مصائب عالم هرچه غیراز خود............
ترس احتیاط ملاحظه کاری
ما در کشور و سیستم با چه مدل مسئولانی روبرو هستیم؟انها کجا تربیت تولید می شوند؟