مردم اکثریت معتقدند 40 سال انقلاب و جولان بیشتر مذهبی ها در انقلاب ی وجه اکثر انها اب نابود کرد و مردم نسبت به زمان شاه از اکثر مذهبی ها ها بیزار متنفر زده شدن چون معتقدند

اکثر مذهبی ها دروغگو ریاکارتر مزورتر منافق تر از بقیه هستند و اکثرا خودشان به چیزهای خوبی و خوبی ها که در قران و احادیث گفته شده عمل نمی کنند و فقط شعارش در عموم به مردم می دهند و خودشان در خلوت ها فرصت ها اصلا اعتقادی به چیزهایی که با حرارت در عموم به سر زبان می اورند ندارند و کاملا خلاف ان عمل می کنند

اکثر مذهبی ها خشک بد اخلاق عبوس گرفته تر خشک مغزتر متعصب تر از بقیه مردم حتی عادی هستند در حالیکه صادق گفته نشانه مومن واقعی روی باز و اخلاق نیکو و شادی چهره است اینها همشون منافق سرسخت متعصب منفعت طلب اویزان شدن به دکان دین هستند