رسانه ی برخطِ samizadeh.org ، به مدیریت احسان سمیع زاده، در تاریخ 5 مهر ماه 1395 از سامانه "ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی"، وزارت فرهنگ و ارشاد ی، موفق به دریافت لوگوی دائم گردید.
سامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی، به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکیل شده است. همچنین این سامانه به عنوان مرجع احراز هویت مدیران پایگاه های اینترنتی در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد. (تبصره1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای)
در این سامانه، به تمامی پایگاه های اینترنتی که مراحل احراز هویت خود را طی کرده باشند و مجوزهای لازم برای فعالیت را دارا باشند یک لوگو اعطا می شود که کاربران با مشاهده این لوگو از اطمینان خاطر نسبی از مورد تایید بودن محتوای پایگاه ها برخوردار خواهند شد.
نشان این رسانه بر خط ، به آدرس: samizadeh.org نیز، در پایین و سمت چپ سایت قابل مشاهده است.